Učební plány

15.6.2020
Informace k předávání vysvědčení, fotografování a vracení učebnic
Vysvědčení
Vysvědčení bude dětem vydáno v pátek 26.6.2020.
Žák je povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení - viz níže.
Prohlášení je možné vyzvednout v pergole školy.
Žákům, kteří NEchodí na prezenční výuku, bude vysvědčení vydáno dle rozpisu :
1.A od 8.30
1.B od 9.00
2.A od 9.30
3.A od 10.00
3.B od 10.30
4.A od 11.00
4.B od 11.30
5.A od 12.00
Žáci jednotlivých tříd přijdou naráz v určený čas, před hlavním vchodem si je vyzvedne jejich třídní učitelka.
Tento den si žáci ze školy zároveň odnesou kufříky a zbylé věci.
Fotografování tříd
Při předávání vysvědčení dne 26.6. budeme fotografovat jednotlivé třídy. Prosíme proto žáky o dochvilnost. Fotografie žáci obdrží v září, žáci 5.třídy se domluví s třídní učitelkou, jak si fotky vyzvednou. Fotografovat nás bude jako obvykle pan Jiří Štěpánek.
Focení je dobrovolné a proběhne pouze v případě příznivé epidemiologické situace - bude ještě upřesněno.
Vracení učebnic
Žáci vrátí učebnice poslední týden v červnu do pergoly školy. Učebnice budou vygumované, zalepené, čisté. Žák je umístí do igelitové tašky nebo sáčku a označí cedulkou se jménem.
Učebnice lze vracet od 7.30 do 16 hodin dle rozpisu :
2. a 3.ročník - ve středu 24.6.2020
4.a 5.ročník - ve čtvrtek 25.6.2020