4.A

Pracovní list vytiskni, nalep do sešitu a vyplň. Pak zkontroluj podle řešení - viz níže. Kdo nemá možnost vytisknout, nahlásí při on-line výuce a vyzvedne si v pergole.

Povinná videa z vlastivědy najdeš v sekci Videa (Liberecký a Královehradecký kraj) !!!
Videa ředitelky školy jsou natáčena z důvodu doporučení MŠMT o maximální délce denní on-line výuky.
Dochází k změně pořadí výuky jednotlivých krajů, nejprve využijeme již natočená školní videa, k předchozím krajům se vrátíme na prezenční výuce. V případě dalšího prodloužení omezení provozu škol bude předchozí látka natočena opět jako výukové video.