Školské poradenské zařízení

Školské poradenské zařízení

chovný poradce: Mgr. Aneta Houdková, zástupkyně ředitelky

Speciální pedagog: Mgr. Jaroslava ŠtoudkováŠkolní

Psycholog: Mgr. Tomáš Tenkl