Kroužky 2020/2021


4.9.2020
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky budou otevřeny podle aktuální epidemiologické situace. Možnost a termín otevření budou upřesněny do konce září. V případě nepříznivé situace kroužky otevřeny nebudou.

Přihlášku na kroužek odevzdají žáci do školy třídní učitelce - uvádí i kroužky zajišťované externími spolky.

Dále rodiče přihlásí své děti na kroužky externích poskytovatelů dle pokynů těchto spolků. Platbu hradí také dle jejich pokynů.

Kroužky zajišťované lektory školy plaťte na čísla účtů uvedená u jednotlivých kroužků (případně hotovostně jednotlivým lektorům). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

                   Na fotografický kroužek žáci nemusí vlastnit fotoaparát, fotoaparáty má k dispozici škola.                    Přednostně budou přijímáni žáci 4. a 5.ročníku.
                
                   Kroužky Krav Maga a Jóga jsou uvedeny pouze informativně, nezajišťuje je škola.

Kroužky budou začínat 4.10.2020 (termín zahájení bude upřesněn a může být posunut). Kroužky musí být uhrazeny do jednoho měsíce od otevření !!!