Kroužky 2021/2022


9.9.2021
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky budou otevřeny v říjnu (podle aktuální epidemiologické situace).

Přihlášku na kroužek odevzdají žáci do školy třídní učitelce do 17.9. - uvádí i kroužky zajišťované externími spolky.

Dále rodiče přihlásí své děti na kroužky externích poskytovatelů dle pokynů těchto spolků. Platbu hradí také dle jejich pokynů.

Kroužky zajišťované lektory školy plaťte na čísla účtů uvedená u jednotlivých kroužků (případně hotovostně jednotlivým lektorům). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

          Na fotografický kroužek žáci nemusí vlastnit fotoaparát, fotoaparáty má k dispozici škola.                   
                
           Kroužek Jóga je uveden pouze informativně, nezajišťuje ho škola.

Kroužky budou začínat 4.10.2021 (termín zahájení bude upřesněn a může být posunut), pokud lektor neuvede jinak.
Kroužky musí být uhrazeny do konce října !!!