Kroužky 2019/2020


16.9.2019
Zájmové kroužky
Přihlášku na kroužek odevzdají žáci do školy třídní učitelce - uvádí i kroužky zajišťované externími spolky.

Dále rodiče přihlásí své děti na kroužky externích poskytovatelů dle pokynů těchto spolků. Platbu hradí také dle jejich pokynů.

Kroužky zajišťované lektory školy plaťte na čísla účtů uvedená u jednotlivých kroužků (případně hotovostně jednotlivým lektorům). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

                   Na fotografický kroužek žáci nemusí vlastnit fotoaparát, fotoaparáty má k dispozici škola.                    Přednostně budou přijímáni žáci 4. a 5.ročníku.
                   Náplň kroužků M - tesu najdete na https://www.m-tes.cz/.
                   Kroužky Krav Maga a Jóga jsou uvedeny pouze informativně, nezajišťuje je škola.

Kroužky začínají 30.9. 2019 a musí být uhrazeny do konce ŘÍJNA !!!