Údaje o třídách a pracovnících školy 2020/2021

JménPrac.zařazení      Ročník

Mgr. Eva Hnudová                   ředitelka školy                           -

Mgr. Milena Soukupová           učitelka                                   2.A

Mgr. Jitka Krupová                    učitelka                                  2.B

Mgr. Lenka Brašničková           učitelka                                  3.tř.

Mgr. Laděna Bečvářová           učitelka                                   4.A

Mgr. Hana Klimešová                učitelka                                  4.B

Mgr. Aneta Houdková              učitelka                                   5.A

Mgr. Věra Gruberová                učitelka                                   5.B

Mgr. Sylva Bigasová                 učitelka                                   1.tř.

Mgr. Ilona Pelechová                učitelka                                   1.tř.

Marie Cíchová                           vychovatelka ŠD                    3.A a 3.B

Eva Kubátová                            hlavní vychovatelka ŠD          1.B a 2.tř

Iveta Karvánková                       vychovatelka ŠD                    1.A a 2.tř

Vendula Kudláčková                 školní asistentka/asistentka pedagoga

Iveta Allizarová                          asistentka pedagoga

Jaroslava Haňurová                  asistentka pedagoga

Lenka Trantinová                       školnice


OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:


Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den (tedy do 48 hodin). Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.