Úřední deska

Zřizovatel:
Obec Boršov nad Vltavou, okr. České Budějovice

Adresa školy:
Poříčská 180, Boršov nad Vltavou, 373 82, okr. České Budějovice

IČO: 75 000 466
IZO: CZ 75 000 466

Ředitelka školy: Mgr. Eva Hnudová 

Telefon:
Základní škola: 387 250 345, 731 571 247
Školní družina: 739 918 742
Školní jídelna: 387 001 222

E-mail: zsborsov@zsborsov.cz 
             reditelka@zsborsov.cz 

ID datové schránky : arwmbsy

Bankovní spojení - č.účtu: 180422381/0300, ČSOB
                               - č.žákovského účtu: 281098488/0300, ČSOB

Škola: Základní škola s 1. stupněm - 5 ročníků
           Školní družina - 4 odd
ělení