Zápis ZŠ - rezervace

Vážení rodiče,

níže máte k dispozici osm odkazů, kde můžete zaregistrovat Vaše dítě k zápisu. Čtyři odkazy náleží k datu 2.4. a čtyři k 3.4. Po otevření odkazu vyberete daný čas. Je tedy možné zaregistrovat 4 děti na určitý čas. Zda je daný čas obsazený, zjistíte tak, že je okénko zašedlé, nelze ho vybrat. Po výběru času zapište do rezervace jméno dítěte (kolonka Enter your name) a potvrďte stisknutím tlačítka "DONE".
Je potřeba, abyste svou rezervaci potvrdili na školní email!   Do emailu napište jméno dítěte, jméno zákonného zástupce, datum a čas rezervace. Pokud někdo nepotvrdí rezervaci na email, bude záznam z rezervace smazán (ochrana před zneužitím systému).

Poznámka: systém bohužel nepodporuje český jazyk

Termín 1 - učebna 1                                                                Termín 1 - učebna 2

https://doodle.com/poll/9c5hv3imn5uibv5c                        https://doodle.com/poll/c3cbgnk4rf5xdb88 

Termín 1 - učebna 3                                                               Termín 1 - učebna 4

https://doodle.com/poll/ygbcvm4bnxyk487c                       https://doodle.com/poll/eis66by5fz44kq6v 

Termín 2 - učebna 1                                                              Termín 2 - učebna 2

https://doodle.com/poll/76rf93fgerq7g2wa                         https://doodle.com/poll/622w6mk6vbefqwxz 

Termín 2 - učebna 3                                                              Termín 2 - učebna 4

https://doodle.com/poll/tu4x3xiwntfe465a                          https://doodle.com/poll/5kdfx2rq7udcyxqb 

Postup při rezervaci:

  • vyberte termín pro rezervaci
  • proveďte výběr času
  • zapište jméno dítěte do kolonky "Enter your name"
  • potvrďte stisknutím na tlačítko "DONE"
  • potvrďte záznam na školní email zsborsov@zsborsov.cz - nezapomeňte připsat jméno žáka a zákonného zástupce
  • nezapomeňte nás kontaktovat při případné změně.