Základní informace

Vážení rodiče,

pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme Vás o:

- důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o chodu ŠD
- řádné vyplnění a podepsání přihlášky k pravidelné činnosti
- včasné uhrazení platby


Formulář pro uvolnění ze ŠD:


V roce 2021/2022 má ŠD 5 oddělení:

1. oddělení: Eva Kubátová - 1.A (třída v 1.patře), tel. : 607 163 137

2. oddělení: Iveta Karvánková - 1.B (třída v 1.patře), tel. : 728 110 828

3. oddělení: Vendula Kučerová, Iveta Allizarová - 2.A, 2.B (třída v přízemí), tel. : 773 653 532, 607 812 478

4. oddělení: Marcela Srpová - 3.A, 3.B, 4.tř. (třída v přízemí), tel.: 607 163 137

5. oddělení: Marie Cíchová - 1. až 5.ročník - školní děti čekající na autobus, kroužek
Oddělení (tzv. Hlídáček) je určeno pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších lokalit nebo čekající na zájmové kroužky.
Žáci musí mít vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Výše úplaty : 200 Kč měsíčně, platí se čtvrtletně.

Žáci, kteří budou v ŠD čekat na kroužky v 5.oddělení ŠD (tzv. Hlídáčku), mají platbu sníženou :
1x týdně -                      50 Kč měsíčně
2x týdně -                   100 Kč měsíčně
od 3 návštěv týdně - 200 Kč měsíčně (plná platba
)

email.: SD@zsborsov.cz


Provoz ŠD

RANNÍ DRUŽINA:  6:00-7:40         ODPOLEDNÍ DRUŽINA:  11:40-16:30

Rozdělení dětí během provozní doby ŠD

Ranní družina 6.00-7.40 hod. - ve třídě I. odd. (1.patro).
Děti přihlášené do ranní družiny přichází hlavním (předním) vchodem do 7.30 hod..
Děti, které přijdou do ŠD později, budou do školy vpuštěny v 7.40 hod.!

Odpolední družina 11.40-16.30 hod.

Rozdělení dětí v odpolední družině:
Od 11.40 hod. do 15.00 hod. budou děti rozděleny do svých oddělení (viz. výše). Při vyzvedávání dětí v tomto čase používejte hlavní vchod a označený zvonek na dané oddělení.

Od 15.00 hod. do 16.30 hod. budou děti z 2.A., 2.B. společně ve třídě I. odd. v 1.patře.

Od 15.30 hod. do 16.30 hod. budou děti z 3.A., 3.B. společně ve třídě I.odd. v 1.patře.

Od 16.00 hod. do 16.30 hod. budou děti z 1.B. společně ve třídě I.odd. v 1.patře.

VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD.:

Rodiče mohou vyzvedávat děti do 13:15 hod., poté až od 14:30 hod.
V tuto dobu probíhá hlavní zájmová činnost v ŠD (sportovní, výtvarná, pracovní, přírodovědná...).
Tyto časy je nutné respektovat! Děkujeme za pochopení.

Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně (viz. formulář pro uvolnění ze ŠD).
V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Z odpolední družiny budou děti vyzvedávány hlavním vchodem.Vnitřní řád ŠD ke stažení:

Celoroční plán ŠD:


Platba za ŠD:

Tajemství stromů

                             

Zápisní lístek: