Základní informace

Vážení rodiče,

pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme Vás o :

- důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o chodu ŠD
- řádné vyplnění a podepsání přihlášky k pravidelné činnosti


Formulář pro uvolnění ze ŠD:


V roce 2019/2020 má ŠD 4 oddělení

1. oddělení: Eva Kubátová - 1. a 2. třída (třída v 1. patře), tel. : 607 163 137

2. oddělení: Iveta Karvánková - 1. a 2. třída (třída v 1. patře), tel. : 728 110 828

3. oddělení: Marie Cíchová - 3. třída (třída v přízemí), tel. : 739 918 742

4.oddělení : Vendula Kudláčková - 1. - 5.třída (11.40 - 14.00 hodin)
Oddělení je určeno převážně pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších lokalit a žáky čekající na zájmové kroužky. Žáci musí mít vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Platba : 150 Kč měsíčně, platí se čtvrtletně.

Žáci, kteří budou v ŠD čekat na kroužky, mají platbu sníženou :
1x týdně -                      50 Kč měsíčně
2x týdně -                   100 Kč měsíčně
od 3 návštěv týdně - 150 Kč měsíčně (plná platba
)

email.: SD@zsborsov.cz


Provoz ŠD

RANNÍ DRUŽINA:   6:00 - 7:40                    ODPOLEDNÍ DRUŽINA:   11:40 - 16:30

  

Rozdělení dětí během provozní doby ŠD

Ranní družina 6.00-7.40 hod. - ve třídě I. odd. (1. patro).
Děti přihlášené do ranní družiny přichází hlavním (předním) vchodem do 7.30 hod..
Děti, které přijdou do ŠD později, budou do školy vpuštěny v 7.40 hod.!

Odpolední družina 11.40-16.30 hod.

Rozdělení dětí po ukončení vyučování :
I. odd. a II. odd. - od 11.40    -     v 1. patře
III. odd.               - od 13.00  -     v přízemí
Při vyzvedávání dětí v tomto čase používejte hlavní vchod a zvonek na danou třídu.

Od 15.00 hod. do 16.30 hod. budou děti společně v I. odd. v 1.patře.

Provoz 4.oddělení upřesníme.

VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD.:

Rodiče mohou vyzvedávat děti do 13:15 hod., poté až od 14:45 hod.
V době od 13.15 až 14.45 probíhá hlavní zájmová činnost v ŠD (sportovní, výtvarná, pracovní, přírodovědná...) a děti není možné vyzvedávat.
Prosíme o respektování tohoto nařízení. Děkujeme za pochopení.

Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně (viz. formulář pro uvolnění ze ŠD). V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Z odpolední družiny budou děti vyzvedávány hlavním vchodem.
Žádáme rodiče, aby na své děti čekali vždy ve vestibulu školy.Organizace ŠD ke stažení:


Vnitřní řád ŠD ke stažení:


Celoroční plán ŠD:


                             

Platba za ŠD:

                             

Zápisní lístek: