Základní informace

Vážení rodiče,

pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme Vás o:

- důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o chodu ŠD
- řádné vyplnění a podepsání přihlášky k pravidelné činnosti
- včasné uhrazení platby


Formulář pro uvolnění ze ŠD:


V roce 2022/2023 má ŠD 6 oddělení:

1. oddělení: Eva Kubátová - 1.A (třída v 1.patře), tel. : 607 163 137

2. oddělení: Iveta Karvánková - 1.B (třída v 1.patře), tel. : 728 110 828

3. oddělení: Vendula Kučerová, Iveta Allizarová - 2.B (třída v přízemí), tel. : 773 653 532,                                                                                                                                   607 812 478

4. oddělení: Marcela Srpová - 2.A (třída v přízemí), tel.: 721 827 179

5. oddělení: Veronika Tancerová - 3.A, 3.B (třída v 1.patře), tel.: 607 163 137

6.oddělení: Simona Štefanská - (třída v přízemí), tel.: 774 181 994
Oddělení (tzv. Hlídáček) je určeno pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších lokalit nebo čekající na zájmové kroužky.

Žáci musí mít vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Výše úplaty : 200 Kč měsíčně, platí se čtvrtletně.

Žáci, kteří budou v ŠD čekat na kroužky v 5.oddělení ŠD (tzv. Hlídáčku), mají platbu sníženou :
1x týdně -                      50 Kč měsíčně
2x týdně -                   100 Kč měsíčně
od 3 návštěv týdně - 200 Kč měsíčně (plná platba
)

email.: SD@zsborsov.cz


Provoz ŠD

RANNÍ DRUŽINA:  6:00-7:40         ODPOLEDNÍ DRUŽINA:  11:40-16:30

Rozdělení dětí během provozní doby ŠD

Ranní družina 6.00-7.40 hod. - ve třídě I. odd. (1.patro).
Děti přihlášené do ranní družiny přichází hlavním (předním) vchodem do 7.30 hod..
Děti, které přijdou do ŠD později, budou do školy vpuštěny v 7.40 hod.!

Odpolední družina 11.40-16.30 hod.

Rozdělení dětí v odpolední družině:
Od 11.40 hod. do 15.00 hod. budou děti rozděleny do svých oddělení (viz. výše). Při vyzvedávání dětí v tomto čase používejte hlavní vchod a označený zvonek na dané oddělení.

Od 15.00 hod. do 15.30 hod. budou děti z 2.A., 2.B. společně ve třídě III. odd. v přízemí.

Od 15.00 hod. do 16.30 hod. budou děti z 3.A., 3.B. společně ve třídě I.odd. v 1.patře.

Od 15.30 hod. do 16.30 hod. budou děti ze všech oddělení ŠD spojeny do třídy v I.odd. v 1.patře.

VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD.:

Rodiče mohou vyzvedávat děti do 13:15 hod., poté až od 14:30 hod.
V tuto dobu probíhá hlavní zájmová činnost v ŠD (sportovní, výtvarná, pracovní, přírodovědná...).
Tyto časy je nutné respektovat! Děkujeme za pochopení.

Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně (viz. formulář pro uvolnění ze ŠD).
V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Z odpolední družiny budou děti vyzvedávány hlavním vchodem.Vnitřní řád ŠD ke stažení:

Celoroční plán ŠD:


Platba za ŠD:

Tajemství stromů

                             

Zápisní lístek: