2.B

Pracovní listy si žáci vyzvedávají vytištěné v pergole, na webu nebudou zveřejňovány.