26.2.2021.    22.15

Uzavření škol od 1.3.2021
Od 1.3. budou uzavřeny všechny školy, tedy i 1. a 2.ročníky ZŠ. Naše škola bude fungovat v režimu, který byl stanoven na jaře. Ve všech třídách bude probíhat on-line výuka podle instrukcí jednotlivých třídních učitelek.
Ošetřovné - informace naleznete zde:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Úředním dnem ředitelky školy je pondělí od 9.00 do 11.00.  


23.2.2021    19.32
Informace o mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví - DŮLEŽITÉ !!!
Vážení rodiče, dne 22.2. MZČR zveřejnilo dokument, podle nějž se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je :
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb - tj. i ve škole nebo školském zařízení.

Od 28.2. tedy nebudou povoleny látkové roušky !!!
Od pondělí proto dejte dětem alespoň chirurgickou roušku (nejlépe 2 - 3 ks na den).

(Viz příloha pokyn MŠMT a MZČR níže).
Upozorňujeme, že pokud žák nebude mít opakovaně respirátor nebo chirurgickou roušku, NEBUDE VPUŠTĚN DO ŠKOLY, ale bude předán zpátky rodičům.
V případě, že dítě nebude mít odpovídající roušku jednorázově, škola mu ji poskytne.
Informovala jsem se osobně (telefonicky) na MŠMT a vyžádala si vyjádření jeho právního oddělení - naleznete ho níže.
Dále níže naleznete čestné prohlášení, které je nutné vyplnit, pokud bude vaše dítě používat nanoroušku.
Pokud máte k nanoroušce prodejní doklad (certifikát), prosíme o jeho ofocení a přiložení k čestnému prohlášení (případně zaslání mailem nebo sms zprávou na mobil 731 571 247).
Škola má zkušenost, že některé běžné látkové roušky mají identický vzhled jako nanoroušky a není možné je rozlišit.
Děkujeme za spolupráci a pochopení. Sledujte naše stránky, situace se mění každým dnem, respektive každou hodinou, vláda zvažuje možnost, že školy budou uzavřeny zcela a výuka 1. a 2.ročníků bude opět pouze distanční.


21.2.2021
Školní družina
V galerii školní družiny naleznete nové fotografie z tvorby dětí.


12.1.2021     9.46
Informace o provozu škol po ukončení nouzového stavu
Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud.
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15.2. budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud


11.2.2021     10.05
Fotografování - 23.2.2021
Vážení rodiče, dne 23.2.2021 se budou 1. a 2.třídy ve škole fotografovat. Fotografie dostanou děti domů k nahlédnutí, jejich odebrání není povinné. Pokud si nepřejete, aby se vaše dítě fotilo, oznamte to třídní učitelce. Vybrali jsme jarní motiv, ale mírně ho upravíme, protože se nám zdá scéna příliš přeplněná (na fotografii nebudou pejsci a některé dekorace).


5.2.2021    13.17
Příroda ve škole
Máme novou, báječnou zábavu, kterou nám našla paní učitelka Jitka Krupová. Na interaktivní tabuli sledujeme on-line v reálném čase záběry z lesa. Už jsme viděli spoustu ptáčků, zajíčky, danělu, ale také stádo srnek. Záběry z lesa můžete sledovat on-line na odkazu níže.
https://www.makov.cz/...tml


5.2.2021    10.35
Zápis do 1.ročníku ZŠ
Vážení rodiče, v roce 2021/2022 budeme otevírat 2 první třídy. Provedli jsme průzkum zájmu o přijetí v naší MŠ, z něhož vyplynulo, že škola BUDE mít kapacitu k přijímání i nespádových žáků.
Zápis bude probíhat 8. a 9.dubna 2021
(podrobné informace budou upřesněny dle aktuální situace).


28.1.2021    12.00
Informace k provozu škol od 1.2.2021
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.


26.1.2021    14.15
Doplnění informace o přestupu na 2.stupeň
Vážení rodiče, upřesňujeme informace o žádostech o přestup do 6.ročníku:
- ZŠ Grünwaldova - zatím nepodávejte žádosti o přestup !!! Dnes mi pan ředitel upřesnil původní informaci, domluvte se s ním, prosím, telefonicky nebo mu zájem o přestup nahlaste e-mailem.
- ZŠ L.Kuby (Rožnov) - 5 žáků již bylo přijato. Ostatní zájemci mohou poslat žádosti o přestup, ale nedatované (datum se doplní v dubnu/květnu).
- ZŠ Matice školské - má minimální ( víceméně nulovou) volnou kapacitu, domluvte se případně telefonicky nebo e-mailem s ředitelem.
Do ukončení přijímacích řízení na gymnázia školy neví, jak velkou kapacitu budou moct nabídnout, a proto nemohou o přijetí rozhodovat, respektive musí vydat zamítavé stanovisko.


25.1.2021     14.03
Dotace Šablony III
Vážení rodiče, v dubnu 2021 ukončíme dvouletý dotační program OP VVV Šablony II. ve výši 910 000 Kč.
Z tohoto grantu byly podpořeny tyto aktivity :

Školní asistent, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, využití ICT ve vzdělávání (škola získala 10 notebooků, které využíváme nyní při distanční výuce), klub pro žáky, projektové dny ve škole
ŠD
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD, klub pro účastníky ŠD

Od května nám bylo schváleno pokračování tohoto programu Šablony III. ve výši 450 000 Kč.
Tato dotace již není určena pro školní družiny a je podpořena nižší finanční částkou než Šablony II., škola však získá "alespoň" 450 000 Kč, které využije převážně k financování školní asistentky. Další zvolenou šablonou jsou projektové dny.


21.1.2021   21.30
Spádovost - 2.stupeň ZŠ
Vážení rodiče, jako každoročně jsem se informovala u ředitelů škol, kam naši žáci nejčastěji přecházejí, na možnosti přijetí našich žáků 5.ročníku . Vzhledem k tomu, že letos budou odcházet dvě páté třídy a i v dalších letech bude z naší školy přestupovat na 2.stupeň větší množství žáků, rozhodl se zřizovatel uzavřít smlouvu o spádovosti (vytvořit školní obvod). Školní obvod byl utvořen se ZŠ Máj II.
Doporučuji podat žádost o přestup (viz níže - informace z 12.1.) na vámi zvolenou školu a zároveň i na ZŠ Máj II, abyste měli jistotu, že dítě bude na 2.stupeň přijato.
Uzavření smlouvy o spádovosti nevytváří povinnost žáka na školu přihlásit, pouze zaručuje, že žák bude na tuto školu přijat, pokud se nedostane na primárně zvolenou školu.
Rozhodnutí o přijetí budou školy zveřejňovat až v dubnu po přijímacím řízení na gymnázia, až budou vědět přesně, jakou kapacitu mohou k přijetí nabídnout.
ZŠ L.Kuby (Rožnov), Grünwaldova a E.Destinové budou mít volná místa, ZŠ Matice školské má pro budoucí 6.ročník dle sdělení ředitele jen minimální kapacitu.
Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


18.1.2021    19.15
Informace k předávání vysvědčení
Školy budou i v týdnu od 25. ledna pokračovat ve výuce dle současného režimu - t.j. žáci 3. až 5.ročníku budou pokračovat v distanční výuce.
Výpis vysvědčení jim bude předán individuálně dne 28.1.2021 ve škole nebo jim bude zaslán e-mailem a v listinné podobě ho pak obdrží po návratu k prezenční výuce.
Třídní učitelky se domluví s dětmi na formě předání vysvědčení - každý žák nahlásí, jestli si vysvědčení vyzvedne osobně a domluví si čas předání (forma osobní konzultace) nebo zda požaduje poslat výpis e-mailem.


18.1.2021 10.40
Informace k výuce vlastivědy a přírodovědy 4.ročníku a 5.A ve 2.pololetí
Vážení rodiče, toto pololetí je ve 4.ročníku a 5.A tématem vlastivědy zeměpis, pro který natáčíme výuková videa. V druhém pololetí ho vystřídá dějepis, pro který již forma výukových videí nebude vhodná a bude nahrazena on-line výukou.
Do ukončení omezení provozu škol, bude on-line výuka vlastivědy a přírodovědy probíhat pomocí aplikace skype.
Prosíme tedy všechny žáky 4.tříd a 5.A, aby požádali o přijetí na skype paní ředitelky - zadejte jméno Eva Hnudová.


16.1.2021     23.15
Výukové video 5.A - Olomoucký a Jihomoravský kraj
Pomazánku z tvarůžků vám připraví a do Olomouce vás vezmou Mára, Hanča a Kubík.
Pak se můžete projet šalinó po Brně s Tomíkem, Vítkem, Tádou, Lucinkou, Haničkou, Aničkou a Gábinkou.


12.1.2021    21.40
Výukové video 5.A - Zlínský kraj
Nejen do Zlína k Baťům nás ve svém vtipném výukovém videu vezmou Tadeáš, Vojta a Míša.


13.1.2021    15.10
Informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia
Vážení rodiče, níže naleznete podrobné instrukce a informace k přihlašování dětí na víceletá gymnázia.


Aktualizováno 26.1.2021    14.02
Informace k žádostem o přijetí na 2.stupeň ZŠ
Rodiče žádají o přestup na 2.stupeň sami. Žádosti o přestup stáhnete na webech zvolených škol.
Lze žádat na více školách. Po přijetí na jednu ze škol rodič oznámí ostatním školám, že do nich žák nenastoupí.
Doporučujeme podat žádost o přestup co nejdříve (v lednu), školy většinou vyřizují žádost v pořadí, v jakém jsou podány - nutné je se ale předem domluvit s řediteli škol, aby nebyli nuceni žádost zamítnout, protože zatím neví, jak velkou kapacitu budou moci nabídnout. 
Odkazy na žádosti o přestup ve školách, na které naši žáci nejčastěji přestupují :
ZŠ L.Kuby : https://www.zsroznov.cz/wp-content/uploads/2018/12/prihlaska.pdf
ZŠ Matice školské : https://www.zsmatice.cz/assets/dokumenty/formulare-zadosti/zadost-o-prestup-univerzalni.pdf
ZŠ E.Destinové : https://www.destinka.cz/21kestazeni.html
ZŠ Grunwaldova : žádost o přestup nemá škola na stránkách k dispozici. Po domluvě s ředitelem prosíme rodiče, aby žádosti zatím neposílali a domluvili se s ředitelem nebo zástupcem telefonicky nebo e-mailem.


12.1.2021     10.50
6.1.2021 vydala škola dodatek k Pravidlům pro hodnocení prospěchu a chování - Hodnocení při distanční výuce.


9.1.2021     22.00
Výukové video 5.A - Kraj Vysočina
Další výukové video z vlastivědy natočily Anička, Gábinka a Sofinka. Vlakem se podíváte do Kraje Vysočina.


7.12021    17.00
Prodloužení omezení provozu škol do 22.1.2021
Žáci 3. až 5.ročníků budou i po 10. lednu pokračovat v distančním vzdělávání. Vláda kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna.


5.1.2021    9.20
Informace - vysvědčení
Podle sdělení MŠMT se vysvědčení za první pololetí školního roku budou moci předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení budou muset školy sdělit žákům do 28. ledna. Naše škola bude hodnotit známkami.
S ohledem na výuku na dálku se pololetní hodnocení naší školy zaměří na odpovědnost dětí za vlastní učení, práci s časem a plnění povinností.


4.1.2021     19.00
Výukové video 5.A - Moravskoslezský kraj

Po vzoru vlastivědných a přírodovědných videí paní ředitelky vytvořených pro distanční výuku se žáci 5.A rozhodli v rámci vlastivědy natočit vlastní výuková videa. Skupiny žáků si vylosovaly jednotlivé kraje České republiky a vymyslely zpracování videí podle vlastních scénářů a režie. Můžete sami posoudit, jak se tento způsob činnostního učení podařil :-) Videa budeme postupně zpracovávat a vkládat na web.
Níže naleznete první z videí - Moravskoslezský kraj v podání Terezky, Martinky a Lucinky :


Aktualizováno 4.1.     14.10
Informace k provozu školy od 4.1.2021
Vážení rodiče, od 4. ledna 2021 do škol vrátí pouze žáci 1. a 2. tříd.
3., 4. a 5. ročníky budou mít opět pouze distanční výuku.


Provoz ŠD :
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky . Vzhledem k tomuto opatření jsme nuceni opět změnit provozní podmínky ŠD.
Provozní doba ŠD :
Od 6.30  do 16.00
Ranní provoz ŠD bude organizován dle pokynů MŠMT - pokud není možné z personálních důvodů zajistit dozor nad žáky v ranních družinách v jednotlivých třídách, může škola využít "korzující" dozor pedagoga mezi učebnami.
Upravení platby za ŠD :
Prosíme rodiče, aby zatím nehradili druhou čtvrtletní platbu za ŠD. Výše platby bude upravena a snížena dle skutečně čerpaných dnů. Bude upřesněno po ukončení mimořádných opatření.

Stravování pro žáky na distanční výuce
Tento typ stravování je možný, žáci nebo rodiče si mohou stravu vyzvedávat po ukončení stravování žáků na prezenční výuce a to "výdajovým okénkem" - dveřmi jídelny od 12.40 do 13.00.
Vyzvedávání stravy je nutné domluvit individuálně s ředitelkou školy, rodiče jsou povinni sdělit telefonicky nebo písemně, že si stravu v ŠJ přihlásili.
Vydávání stravy je z provozních a hygienických důvodů pro školu obtížné (zvažujeme vydávání do jednorázových jídlonosičů), využívejte proto, prosím, možnost stravování pouze v nutných případech.

Konzultační hodiny
Škola umožňuje konzultační hodiny pro žáky - nutno domluvit s ředitelkou nebo třídní učitelkou individuálně.

Notebooky k zapůjčení :
Škola opět nabízí k zapůjčení notebooky pro žáky. Žádosti o zapůjčení zasílejte na e-mail reditelka@zsborsov.cz .


15.12.2020    17.50
PŘÁNÍ
Vážení rodiče a milé děti, děkujeme Vám za to, jak jste s námi zvládli letošní obtížný rok a přejeme Vám vánoční svátky plné pohody a v roce 2021 hodně zdraví, klidu a spokojenosti.


14.12.2020

Naše činnost
Dětem se vyrábění šperků velice podařilo, jejich dílo si můžete prohlédnout níže.


14.12.2020
Naše činnost
V galerii naleznete nové fotografie - Mikuláš 2020. Dále v galerii školní družiny naleznete fotografie z Perníčkohraní, Adventní čas, Čertovské a mikulášské tvoření, O sněhu, bez sněhu, Družina-3.třída.
Paní vychovatelky si doma pohrály s těstem, vykrájely a upekly perníčky, které si děti v družině nazdobily.


14.12.2020
Nabídka pro 1.třídu - pracovní sešity Koumák od nakladatelství Didaktis
Vážení rodiče, nabízíme vám rozšiřující pracovní sešity Koumák z matematiky a českého jazyka na procvičování učiva.
Cena jednoho sešitu je 100 Kč.
Zájem o sešity nahlaste třídní učitelce - žáci dostanou lístečky s průzkumem zájmu.


Aktualizováno 15.12.2020    10.20
Oznámení 
Dne 4.12.2020 ve 14.20 se nám po devíti měsících narodil Sedmý skřítek.
Měří 21 centimetrů, váží 331 gramů a má 140 stran.
Cena knihy je 200 Kč. Zakoupit si ji mohou i žáci, kteří ji neměli předběžně objednanou.


2.12.2020    11.25
Elektronické zjišťování výsledků žáků 5.ročníku
Vážení rodiče, protože v tomto školním roce neproběhne národní zjišťování výsledků žáků plánované na jaro 2021, bude možné realizovat zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET v dobrovolném režimu.
Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům a ředitelům škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky).
Bližší informace zveřejníme v lednu 2021, testování proběhne v případě zájmu v termínu stanovenám školou v únoru 2021.


Milé děti, od 30.11. se na vás těší nově vyzdobená jídelna. Více fotografií nového interiéru naleznete na odkazu.


Aktualizováno 29.11.2020   9.25
Informace k organizaci školy od 30.11.2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠD mohou fungovat pouze při dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě; pokud to není z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny (oddělení) zařadit žáky jednoho ročníku.
Z tohoto důvodu nebudou v jednom oddělení ŠD společně žáci z 1. a 2.ročníku, ale jsme nuceni provoz a provozní dobu ŠD upravit.
P
rovoz ŠD od 30.11.2020 :
Ranní družina : 6.30 - 8.00 - pro všechny ročníky, nad žáky bude vykonáván dohled
Odpolední družina :
1. a 2. ročník   - 11.40 - 16.00
3. ročník         - 11.40 - 15.00
4. ročník         - provoz není možno zajistit
Rozpis oddělení :
1.třídy (spojené) - p. vychovatelka Karvánková
2.A                     - p. vychovatelka Cíchová
2.B                     - p. vychovatelka Kubátová
3.A                     - p. vychovatelka Kučerová

ŠKOLA
Příchod žáků do školy :

1.třída  -   7.35 - 7.45    hlavním vchodem
2.třída -   7.45 - 7.55    hlavním vchodem
3.třída -   7.35 - 7.45    zadním vchodem
4.třída -   7.45 - 7.55    zadním vchodem
5.třída -   7.55 - 8.05   hlavním vchodem


18.11.2020   12.40
Reportáž z návratu 1. a 2.tříd do škol v Českobudějovickém deníku
Vážení rodiče, Českobudějovický deník nás požádal o několik fotografií a slov dokumentujících návrat našich žáků do školy :

https://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/navrat-deti-do-zakladni-skoly-v-doudlebech-cb201118.html?back=3144146673-219-5&photo=23


16.11.2020   20.35
Gratulace
Gratulujeme Martince Z. z 5.A k postupu do krajského kola Logické olympiády, kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je výborný úspěch.
(Z důvodů ochrany osobních údajů nejsme oprávněni zveřejnit celé jméno žákyně.)


13.11.2020   12.34
Informace k provozu školy a školní družiny od 18.11.
Od středy 18.11.2020 se vrací do škol žáci 1. a 2.tříd.
Žáci budou muset mít po celou dobu výuky roušky . Nutné je proto dát žákům dostatek roušek na celý den - tedy na výuku i pro pobyt v ŠD (doporučujeme minimálně 2 - 3 roušky).

Ve třídách se bude více větrat, nutné je proto dát dítěti teplejší oblečení - mikinu nebo svetr
(dítě nemůže mít s sebou pouze tričko a bundu na ven).
Tělesná výchova a zpěv povoleny nebudou.
Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Příchod do školy (kromě žáků docházejících do ranní družiny) :
1. třídy - mezi 7.45 a 7.55
2.třídy - mezi 7.30 a 7.40
Stanovené časy příchodů je nutné dodržovat !!!
Žáky si vyzvedene dohlížející pedagog.
Žádáme rodiče žáků 1. a 2.tříd, aby do pátku 20.11. vrátili zapůjčené notebooky.

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 8.00, odpolední družina od 11.40 do 15.30 !!!
Děti si z odpolední družiny můžete vyzvedávat v libovolný čas.
Ve školní družině budou žáci rozděleni takto :
1.A - paní vychovatelka Cíchová (žáci budou v dolní třídě)
1.B - paní vychovatelka Kučerová
2.A - paní vychovatelka Karvánková
2.B - paní vychovatelka Kubátová
Školní jídelna
Obědy budou vydávány v tyto časy :

1. třídy  - od 11.40
2. třídy - od 12.05
Jednotlivé třídy budou v jídelně odděleny.
Obědy jsou nahlášeny automaticky, pokud žák nebude obědy odebírat, odhlásí si je individuálně ve školní jídelně v MŠ.

Při projevech nakažení žáka covidem 19, vyrozumí učitelka zákonného zástupce. Ten je povinen si žáka v nejkratší možné době vyzvednout. Dále je povinen kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce doručí škole rozhodnutí lékaře.

Rodiče žáky do školy nedoprovází ani je v budově školy nevyzvedávají a vůbec do budovy nevstupují.
Vstup zákonných do školy je povolen pouze v případě úředního jednání.
Zákonní zástupci jsou v tomto případě povinni mít ve škole roušku. 
(Správně nasazenou přes nos i ústa !!!)

Organizační opatření školy - viz níže.


Drobné úpravy interiéru školy
Během uzavření škol jsme nechali vysprejovat naším "dvorním sprejerem" Jakubem Štarkem jazykovou učebnu a upravili i toalety v přízemí.


10.11.2020   14.35
Možnost připojení k internetu pro školáky zdarma
Pro žáky, jejichž rodiče se dostali vinou koronavirové pandemie do tíživé finanční situace uvádíme možnost připojení k internetu zdarma :

1.  Simka s daty pro děti : https://www.t-mobile.cz/skola
2. Internet od Starnetu : https://www.starnet.cz/novinky/starnet-pomaha-daruje-internet-detem-v-nouzi/


9.11.2020   16.15
Teams pro žáky
Škola připravuje do budoucna pro žáky výuku pomocí aplikace Teams. Žáky je však nejprve nutné proškolit v jeho používání. Díky aplikace Teams budou žáci pracovat i z domova a budou mít zdarma k dispozici např. Word, Excel, PowerPoint, OneNote...
Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat.


9.11.2020    14.35
Nabídka doučování od "Salesiánů"
Vážení rodiče, středisko Masrozkvět nám zaslalo nabídku doučování. Předáváme Vám :

Vzhledem k aktuální situaci jsme opět otevřeli program Doučování v online podobě,
ve kterém vašim žákům nabízíme bezplatnou pomoc s učením.
Pracovníci, praktikanti a dobrovolníci našeho Střediska jsou k dispozici každý všední den od 13:00 do 16:00 ve facebookové skupině DOUČOVÁNÍ Salesiáni -
- odkaz zde:
https://www.facebook.com/groups/DOUCOVANIsalesiani/

Postup je pro děti velmi jednoduchý - najdou si fb skupinu a řídí se pokyny v popisu skupiny (napíší zprávu vedoucímu doučování, ten je propojí s aktuálně dostupným doučujícím). Samotné doučování probíhá prostřednictvím videohovoru.


5.11.2020
TVOŘENÍČKO NA DÁLKU "Náhrdelník z trička" paní učitelky Petry Nenadlové
Podrobný návod na výrobu jednoho z těchto náhrdelníků a více informací naleznete uvnitř souboru ke stažení. Ostatní návody budeme postupně přidávat.


2.11.2020
Školní družina - nápady pro volný čas
Vážení rodiče a milí žáci,
pokud si nevíte rady, co dělat ve volném čase, v sekci Školní družina - Naše činnost naleznete typy na různé aktivity.


1.11.2020     16.25
Výuková videa - vlastivěda a přírodověda pro 4. a 5.ročník
Milí čtvrťáci a páťáci, protože výuka vlastivědy a přírodovědy neprobíhá on-line, najdete nově videohodiny v učebních plánech. Úkoly a seznam učiva najdete v části "Přírodověda - učivo" a "Vlastivěda - učivo".

Učte se se mňooou !
Učte se se mňooou !

Aktualizováno 31. 10.2020   10.05
!!! Kniha Sedmý skřítek - podepsání licenční smlouvy !!!
Vážení rodiče, máme připravenou hromadnou licenční smlouvu k vydání knihy, kterou budou muset podepsat všichni zákonní zástupci žáků, kteří přispěli do knihy literární nebo výtvarnou částí. 
Většina zákonných zástupců již smlouvu podepsala, chybí několik málo podpisů.
Knihu odesíláme příští týden vydavateli.
V případě, že si některý ze zákonných zástupců žáků nepřeje podepsat licenční smlouvu (jméno jeho dítěte by v tomto případě nemohlo být v knize uvedeno),  je nutné, aby nám toto oznámil e-mailem do středy 4.11.2020 do 12.00. Po tomto datu budeme považovat všechny souhlasy s podepsáním licenční smlouvy za stvrzené.
Podpisy rodičů, kteří se ještě nepodepsali, budeme řešit individuálně v nejbližším možném termínu.


30.10.2020   10.10
Nové notebooky z mimořádných prostředků MŠMT k zapůjčení
Vážení rodiče, škola již disponuje novými notebooky k zapůjčení pro on-line výuku.
Notebooky budou k vyzvednutí pravděpodobně již v úterý odpoledne (upřesníme, s rodiči, kteří již projevili zájem se domluvíme telefonicky).
Zájem o zapůjčení oznamte přes e-mail reditelka@zsborsov.cz nebo telefonicky
na číslo 731 571 247.Aktualizováno 20.10.2020
Informace - ošetřovné
Rodiče již nežádají o potvrzení školu, budou odevzdávat pouze čestné prohlášení.
Nárok na ošetřovné získávají i rodiče zaměstnaní na dohody.
OČR - zaměstnanec pouze telefonicky oznámí svému zaměstnavateli, že si bere OČR na své dítě do 10- ti let věku. Rodiče se mohou prohodit pouze 1x, nové formuláře budou 20.10.2020.
OČR trvá pouze od 14.10. - 25.10.


Aktualizováno 13.9.2020
Informace o příjezdu ke škole
Vážení rodiče, upozorňujeme vás na dohodu školy a rodičů o JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU při příjezdu ke škole v nejfrekventovanějších časech, kdy do školy přivážíte své děti.

Prosíme Vás, abyste při příjezdu v době mezi 7.35 a 8.00 přijížděli ke škole zdola z ulice Poříčská a odjížděli směrem k silu.
Na základě vašich podnětů vás také žádáme, abyste nevysazovali děti před obchodem v Poříčské ulici, kde překážíte plynulému provozu, otevíráte dveře aut a vysazujete děti nebezpečně do silnice.
Chápeme, že parkoviště u školy nemá dostatečnou kapacitu a parkování je obtížné, ale v minulých letech se již podařilo udržet plynulý provoz a bezpečnost dětí na dobré úrovni a byli bychom rádi, aby tomu bylo i nadále.


7.7.2020
Informace o škole v přírodě v příštím školním roce

Vážení rodiče, protože si někteří již nyní plánujete dovolené na příští rok, sdělujeme vám, že škola v přírodě se bude konat  7. - 11.6.2021. ŠVP je určena pro 3. až 5.ročník.


8.10.2019
GRANT OP VVV (ŠABLONY)

Pro školní roky 2019/20 a 2020/21 se škole podařilo získat grant ve výši 910 000 Kč.
Z tohoto grantu budou realizovány tyto šablony :

Školní asistent - personální podpora
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání
Klub pro žáky (logické a deskové hry)
Projektové dny ve škole

ŠD
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
Klub pro účastníky ŠD (logické a deskové hry)

Vážení rodiče, uvítáme, pokud byste měli námět pro realizaci šablony "Projektové dny ve škole" - besedy s odborníkem (lze uskutečnit ve škole nebo do vzdálenosti 10 km).