LEGENDA - INFORMACE PRO SNAZŠÍ ORIENTACI V AKTUALITÁCH
Fialový nadpis - aktuální informace k provozu ("čeká nás") - nutno sledovat !!!
Zelený nadpis -  příspěvky z naší činnosti ("stalo se")
Černý nadpis  -  obecné informace o škole


Aktualizováno 19.11.2020   14.45
Předběžné informace k organizaci školy od 30.11.2020
(Dokud nedojde k otevření celého 1.stupně, platí stávající provozní doba ŠD !!!)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠD mohou fungovat pouze při dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě; pokud to není z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny (oddělení) zařadit žáky jednoho ročníku.
Z tohoto důvodu nebudou v jednom oddělení ŠD společně žáci z 1. a 2.ročníku, ale jsme nuceni provoz a provozní dobu ŠD upravit.
P
rovoz ŠD od 30.11.2020 :
Ranní družina : 6.30 - 8.00 - pro všechny ročníky, nad žáky bude vykonáván dohled
Odpolední družina :
1. a 2. ročník   - 11.40 - 16.00
3. ročník         - 11.40 - 15.00
4. ročník         - provoz není možno zajistit
Rozpis oddělení :
1.třídy (spojené) - p. vychovatelka Karvánková
2.A                     - p. vychovatelka Cíchová
2.B                     - p. vychovatelka Kubátová
3.A                     - p. vychovatelka Kučerová
S dětmi budeme pobývat co nejvíce venku, přesto prosíme rodiče, aby družinu využívali v co nejmenší možné míře.

ŠKOLA
Příchod žáků do školy :

1.třída  -   7.35 - 7.45    hlavním vchodem
2.třída -   7.45 - 7.55    hlavním vchodem
3.třída -   7.35 - 7.45    zadním vchodem
4.třída -   7.45 - 7.55    zadním vchodem
5.třída -   7.55 - 8.05   hlavním vchodem


18.11.2020   12.40
Reportáž z návratu 1. a 2.tříd do škol v Českobudějovickém deníku
Vážení rodiče, Českobudějovický deník nás požádal o několik fotografií a slov dokumentujících návrat našich žáků do školy :

https://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/navrat-deti-do-zakladni-skoly-v-doudlebech-cb201118.html?back=3144146673-219-5&photo=23


16.11.2020   20.35
Gratulace
Gratulujeme Martince Z. z 5.A k postupu do krajského kola Logické olympiády, kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je výborný úspěch.
(Z důvodů ochrany osobních údajů nejsme oprávněni zveřejnit celé jméno žákyně.)


13.11.2020   12.34
Informace k provozu školy a školní družiny od 18.11.
Od středy 18.11.2020 se vrací do škol žáci 1. a 2.tříd.
Žáci budou muset mít po celou dobu výuky roušky . Nutné je proto dát žákům dostatek roušek na celý den - tedy na výuku i pro pobyt v ŠD (doporučujeme minimálně 2 - 3 roušky).

Ve třídách se bude více větrat, nutné je proto dát dítěti teplejší oblečení - mikinu nebo svetr
(dítě nemůže mít s sebou pouze tričko a bundu na ven).
Tělesná výchova a zpěv povoleny nebudou.
Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Příchod do školy (kromě žáků docházejících do ranní družiny) :
1. třídy - mezi 7.45 a 7.55
2.třídy - mezi 7.30 a 7.40
Stanovené časy příchodů je nutné dodržovat !!!
Žáky si vyzvedene dohlížející pedagog.
Žádáme rodiče žáků 1. a 2.tříd, aby do pátku 20.11. vrátili zapůjčené notebooky.

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 8.00, odpolední družina od 11.40 do 15.30 !!!
Děti si z odpolední družiny můžete vyzvedávat v libovolný čas.
Ve školní družině budou žáci rozděleni takto :
1.A - paní vychovatelka Cíchová (žáci budou v dolní třídě)
1.B - paní vychovatelka Kučerová
2.A - paní vychovatelka Karvánková
2.B - paní vychovatelka Kubátová
Školní jídelna
Obědy budou vydávány v tyto časy :

1. třídy  - od 11.40
2. třídy - od 12.05
Jednotlivé třídy budou v jídelně odděleny.
Obědy jsou nahlášeny automaticky, pokud žák nebude obědy odebírat, odhlásí si je individuálně ve školní jídelně v MŠ.

Při projevech nakažení žáka covidem 19, vyrozumí učitelka zákonného zástupce. Ten je povinen si žáka v nejkratší možné době vyzvednout. Dále je povinen kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce doručí škole rozhodnutí lékaře.

Rodiče žáky do školy nedoprovází ani je v budově školy nevyzvedávají a vůbec do budovy nevstupují.
Vstup zákonných do školy je povolen pouze v případě úředního jednání.
Zákonní zástupci jsou v tomto případě povinni mít ve škole roušku. 
(Správně nasazenou přes nos i ústa !!!)

Organizační opatření školy - viz níže.


Drobné úpravy interiéru školy
Během uzavření škol jsme nechali vysprejovat naším "dvorním sprejerem" Jakubem Štarkem jazykovou učebnu a upravili i toalety v přízemí.


10.11.2020   14.35
Možnost připojení k internetu pro školáky zdarma
Pro žáky, jejichž rodiče se dostali vinou koronavirové pandemie do tíživé finanční situace uvádíme možnost připojení k internetu zdarma :

1.  Simka s daty pro děti : https://www.t-mobile.cz/skola
2. Internet od Starnetu : https://www.starnet.cz/novinky/starnet-pomaha-daruje-internet-detem-v-nouzi/


9.11.2020   16.15
Teams pro žáky
Škola připravuje do budoucna pro žáky výuku pomocí aplikace Teams. Žáky je však nejprve nutné proškolit v jeho používání. Díky aplikace Teams budou žáci pracovat i z domova a budou mít zdarma k dispozici např. Word, Excel, PowerPoint, OneNote...
Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat.


9.11.2020    14.35
Nabídka doučování od "Salesiánů"
Vážení rodiče, středisko Masrozkvět nám zaslalo nabídku doučování. Předáváme Vám :

Vzhledem k aktuální situaci jsme opět otevřeli program Doučování v online podobě,
ve kterém vašim žákům nabízíme bezplatnou pomoc s učením.
Pracovníci, praktikanti a dobrovolníci našeho Střediska jsou k dispozici každý všední den od 13:00 do 16:00 ve facebookové skupině DOUČOVÁNÍ Salesiáni -
- odkaz zde:
https://www.facebook.com/groups/DOUCOVANIsalesiani/

Postup je pro děti velmi jednoduchý - najdou si fb skupinu a řídí se pokyny v popisu skupiny (napíší zprávu vedoucímu doučování, ten je propojí s aktuálně dostupným doučujícím). Samotné doučování probíhá prostřednictvím videohovoru.


5.11.2020
TVOŘENÍČKO NA DÁLKU "Náhrdelník z trička" paní učitelky Petry Nenadlové
Podrobný návod na výrobu jednoho z těchto náhrdelníků a více informací naleznete uvnitř souboru ke stažení. Ostatní návody budeme postupně přidávat.


2.11.2020
Školní družina - nápady pro volný čas
Vážení rodiče a milí žáci,
pokud si nevíte rady, co dělat ve volném čase, v sekci Školní družina - Naše činnost naleznete typy na různé aktivity.


1.11.2020     16.25
Výuková videa - vlastivěda a přírodověda pro 4. a 5.ročník
Milí čtvrťáci a páťáci, protože výuka vlastivědy a přírodovědy neprobíhá on-line, najdete nově videohodiny v učebních plánech. Úkoly a seznam učiva najdete v části "Přírodověda - učivo" a "Vlastivěda - učivo".

Učte se se mňooou !
Učte se se mňooou !

Aktualizováno 31. 10.2020   10.05
!!! Kniha Sedmý skřítek - podepsání licenční smlouvy !!!
Vážení rodiče, máme připravenou hromadnou licenční smlouvu k vydání knihy, kterou budou muset podepsat všichni zákonní zástupci žáků, kteří přispěli do knihy literární nebo výtvarnou částí. 
Většina zákonných zástupců již smlouvu podepsala, chybí několik málo podpisů.
Knihu odesíláme příští týden vydavateli.
V případě, že si některý ze zákonných zástupců žáků nepřeje podepsat licenční smlouvu (jméno jeho dítěte by v tomto případě nemohlo být v knize uvedeno),  je nutné, aby nám toto oznámil e-mailem do středy 4.11.2020 do 12.00. Po tomto datu budeme považovat všechny souhlasy s podepsáním licenční smlouvy za stvrzené.
Podpisy rodičů, kteří se ještě nepodepsali, budeme řešit individuálně v nejbližším možném termínu.


30.10.2020   10.10
Nové notebooky z mimořádných prostředků MŠMT k zapůjčení
Vážení rodiče, škola již disponuje novými notebooky k zapůjčení pro on-line výuku.
Notebooky budou k vyzvednutí pravděpodobně již v úterý odpoledne (upřesníme, s rodiči, kteří již projevili zájem se domluvíme telefonicky).
Zájem o zapůjčení oznamte přes e-mail reditelka@zsborsov.cz nebo telefonicky
na číslo 731 571 247.Aktualizováno 20.10.2020
Informace - ošetřovné
Rodiče již nežádají o potvrzení školu, budou odevzdávat pouze čestné prohlášení.
Nárok na ošetřovné získávají i rodiče zaměstnaní na dohody.
OČR - zaměstnanec pouze telefonicky oznámí svému zaměstnavateli, že si bere OČR na své dítě do 10- ti let věku. Rodiče se mohou prohodit pouze 1x, nové formuláře budou 20.10.2020.
OČR trvá pouze od 14.10. - 25.10.


Aktualizováno 13.9.2020
Informace o příjezdu ke škole
Vážení rodiče, upozorňujeme vás na dohodu školy a rodičů o JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU při příjezdu ke škole v nejfrekventovanějších časech, kdy do školy přivážíte své děti.

Prosíme Vás, abyste při příjezdu v době mezi 7.35 a 8.00 přijížděli ke škole zdola z ulice Poříčská a odjížděli směrem k silu.
Na základě vašich podnětů vás také žádáme, abyste nevysazovali děti před obchodem v Poříčské ulici, kde překážíte plynulému provozu, otevíráte dveře aut a vysazujete děti nebezpečně do silnice.
Chápeme, že parkoviště u školy nemá dostatečnou kapacitu a parkování je obtížné, ale v minulých letech se již podařilo udržet plynulý provoz a bezpečnost dětí na dobré úrovni a byli bychom rádi, aby tomu bylo i nadále.


7.7.2020
Informace o škole v přírodě v příštím školním roce

Vážení rodiče, protože si někteří již nyní plánujete dovolené na příští rok, sdělujeme vám, že škola v přírodě se bude konat  7. - 11.6.2021. ŠVP je určena pro 3. až 5.ročník.


8.10.2019
GRANT OP VVV (ŠABLONY)

Pro školní roky 2019/20 a 2020/21 se škole podařilo získat grant ve výši 910 000 Kč.
Z tohoto grantu budou realizovány tyto šablony :

Školní asistent - personální podpora
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání
Klub pro žáky (logické a deskové hry)
Projektové dny ve škole

ŠD
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
Klub pro účastníky ŠD (logické a deskové hry)

Vážení rodiče, uvítáme, pokud byste měli námět pro realizaci šablony "Projektové dny ve škole" - besedy s odborníkem (lze uskutečnit ve škole nebo do vzdálenosti 10 km).