Legenda:       DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ (fialový nadpis)          NAŠE ČINNOST (zelený nadpis)


29.9.2022     11.50
Zahájení činnosti zájmových kroužků
Připomínáme, že od 3.10.zahajují svou činnost zájmové kroužky. Aktualizovanou nabídku naleznete níže - některé kroužky se z důvodu nenaplnění neotevřely, u fotografického kroužku došlo ke změně termínů konání - kroužek se bude konat v sudé týdny.


Aktualizováno 29.9.2022     10.50
Exkurze Rakousko 4.10.2022 - změna času odjezdu
Dne 4.10.2022
se žáci 5.třídy účastní wokrshopu firmy Energy ve Welsu v Science Centre Welios: https://www.welios.at    
Informace ohledně průběhu workshopu naleznete v příloze. Partnerskou školou je Sokrates Schule Mühlviertel.
Workshop je pro žáky zdarma, veškeré náklady jsou hrozeny z projektu. Cestovní pojištění zajistí a hradí škola.
Program:
Prezentace o fotovoltaice
Interaktivní hra
Závod se solárními autíčky
Individuální prohlídka Welios
Návštěva zajímavé alternativní školy Sokrates Schule:  https://www.sokrates-schulemuehlviertel.at
Pokyny:
Sraz u školy - 7.00,
odjezd od vlakového nádraží - 7.15
Příjezd
k vlakovému nádraží v Boršově - cca v 16 až 17 hodin (žáci budou mít možnost rodičům oznámit příjezd svým mobilem nebo přes paní učitelku po překročení hranic do ČR). Rodiče si žáky mohou osobně vyzvednout na nádraží nebo u školy nebo mohou žáci odcházet sami (s písemným potvrzením rodičů o samostatném odchodu).
S sebou - platný OP nebo pas, kartičku pojištěnce (stačí kopie), svačinu na celý den, pití, případně drobný obnos v eurech.
Obědy jsou odhlášeny hromadně.


26.9.2022     11.30
Informace
Dne 5.10. se ředitelka školy účastní celostátní konference ředitelů škol a ve dnech 19. až 21.10. valné hromady asociace ředitelů základních škol. V úředních hodinách bude v těchto dnech k dispozici zástupkyně ŘŠ.
Připomínáme, že ve dnech 24. a 25.10. je vyhlášené ředitelské volno.


239.2022   20.48
Upozornění - vši
Vážení rodiče, opět se nám ve škole objevila pedikulóza (vši). Prosíme, prohlédněte dětem vlasy.
Pokud zjistíte, že vaše dítě má vši, musíte tuto skutečnost nahlásit ve škole, kde se dítě v období posledních dvou týdnů pohybovalo. Nemocné dítě nesmí být odesláno do dětského kolektivu do doby, než provedete odstranění všech lezoucích vší a také hnid (zlikvidovány musejí být všechny hnidy ulpělé na vlasech ve vzdálenosti 0-10 mm od pokožky). Nezapomeňte také vyprat ložní prádlo, čepice apod.


Aktualizováno 22.9.2022       13.06
Koloběžky a kola ve škole
Vážení rodiče, po konzultaci s bezpečnostním technikem naší školy jsme upravili dodatek školního řádu a pravidla týkající se pohybu žáků na kolech a koloběžkách v areálu školy:
Na pozemku školy je žák povinen kolo nebo koloběžku VÉST, je zakázáno pohybovat se na kole či koloběžce po areálu (zahradě) školy.
Loni jsme pořídili kolostavy pro koloběžky, protože předchozí systém, kdy žáci ukládali kola a koloběžky do pergoly, nevyhovoval provozu školy. V pergole se učíme a tráví v ní čas školní družina. Koloběžky a kola v ní tudíž překážejí a porušují i zásady bezpečnosti - hrozí zranění dětí. Není také možné neustále řešit, že se dítě pro své kolo nedostane, protože tomu brání jiné zamčené kolo.
Umisťovat koloběžky a kola do pergoly je tudíž ZAKÁZANÉ a tyto z ní budou odstraněny.
Upozorňujeme také, že škola nezodpovídá za kola a koloběžky umístěné na jejím pozemku.
Dodatek ŠŘ zde:  https://www.zsborsov.cz/vnitrni-smernice/


20.9.2022     9.40
Informace k zahájení a ukončení stravování
Na žádost školní jídelny MŠ, která pro naši školu vaří, připomínáme, že žáci si stravování přihlašují individuálně - každý nový školní rok je potřeba zkontrolovat, do kdy je nastaven souhlas s inkasem - zda nebyl nastaven pouze do konce předchozího školního roku.
Žáci, kteří ukončují stravování (např. při přechodu na jinou školu), si stravování odhlásí sami individuálně ve školní jídelně. Základní škola stravování neodhlašuje a za odhlašování nezodpovídá.
V případě nemoci si rodič může vyzvednout oběd pouze první den nemoci v době mezi 11.15 a 11.30.
Nezapomeňte si odhlásit obědy na další dny nemoci dítěte, žák na dotované obědy v době nemoci nemá nárok.


15.9.2022     13.40
Docházkový systém do školní družiny
Vážení rodiče, v nejbližších dnech bude v naší škole instalován docházkový systém do školní družiny. Žáci obdrží čipy (množství čipů si zvolí rodič), jimiž se budou prokazovat rodiče a a další osoby rodiči pověřené k vyzvedávání dítěte.
Záloha na 1 čip je 100 Kč, nepoškozené čipy lze vrátit.
Systém usnadní vyzvedávání i evidenci dětí a zajistí bezpečnost při vyzvedávání.
Podrobnosti a návod k vyzvedávání budou zveřejněny na našich stránkách.
Více na:   https://www.bellhop.cz/


15.9.2022     13.19
Workshop - Rakousko

Podrobné informace a žádost o souhlas s účastí na exkurzi dostanou žáci písemně .
Nutné je mít PLATNÝ cestovní doklad.


14.9.2022               9.13
Upozornění pro rodiče žáků 1.třídy - doprovázení dětí do školy
Vážení rodiče, upozorňujeme vás, že od 26.9. již nebude možné doprovázet žáky do budovy školy a vyzvedávat je v uvnitř v budově. Prosíme, při vyzvedávání čekejte na děti před hlavním vchodem.
Vstup do školy je povolen pouze za účelem úředního jednání, konzultací ap.


12.9.2022 15.55
Program Jihočeského kraje
Vážení rodiče, JčK vyhlásil dotační program My v tom Jihočechy nenecháme ( https://myvtomjihocechynenechame.cz/ ), v němž nabízí podporu rodin s dětmi. Podpora se týká dotace například plateb za školní družinu či zájmové kroužky a je určena pro rodiny s velmi nízkými příjmy. Veškerá administrace včetně jejího financování a veškerá odpovědnost za správné čerpání je však přenesena na organizace/školy, což je velmi problematické. Také pro rodiče není jednoduché o dotaci požádat. Protože se v naší škole dotace týká pouze školní družiny, zůstaneme u stávajícího již zavedeného zákonného postupu - pokud se rodič dostane do hmotné nouze, může školu požádat o snížení či prominutí úplaty za ŠD. Náležitosti žádosti a postup bude škola řešit individuálně s každým rodičem.


12.9.2022     7.30
Sešity a potřeby na VV a PČ 
Vážení rodiče, prosíme o zaplacení ty, kteří ještě neuhradili částku 350 korun na školní účet, jde o peníze, ze kterých se nakupují žákům sešity a potřeby na VV a PČ, více informací mají žáci ve svých Pamatováčcích.


7.9.2022     20.00
Vážení rodiče, v galerii ZŠ naleznete nové fotografie prvňáčků.


7.9.2022      8.37
Logická olympiáda - informace pro rodiče žáků
Vážení rodiče, jako každoročně se žáci mohou účastnit logiské olympiády. KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz . Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2022. Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022. Další informace o Logické olympiádě 2022 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže a také v přiloženém PDF souboru.


6.9.2022     10.15
Zájmové kroužky - aktualizace
Nabídku zájmových kroužků naší školy naleznete v sekci Základní škola - Kroužky: https://www.zsborsov.cz/krouzky/  . Dnes jsme nabídku aktualizovali  a navýšili o sportovní kroužek Děti na startu.
Dále se na přání žáků z důvodu velkého zájmu změnil čas fotografického kroužku (začátek se posunul na 13.30, kroužek bude končit v 15.00. Žáci 4.B budou mít posunutou tělesnou výchovu tak, že fotokroužek stihnou).


5.9.2022     20.00
Seminář pro pedagogy ZŠ - Vize školy
Ve středu 24.8. zorganizovala naše škola celodenní seminář zaměřený na zpracování vize školy, spolupráci, týmovou práci a komunikaci mezi pedagogy. Seminář byl realizován díky společnosti Ireas a byl pro školu zdarma v rámci grantového programu. Pro pedagogy byl seminář sondou do vlastní práce i do celkové situace na škole a byl učitelkami, vychovatelkami i asistentkami hodnocen jako velmi přínosný. Děkujeme společnosti Ireas i vynikající lektorce paní Jitce Kořínkové. Fotografie ze semináře naleznete v galerii.


1.9.2022     22.15
Nové fotografie
Vážení rodiče, v galerii školy naleznete nové fotografie z Pobytového výletu Nová louka, z nočního fotoworkshopu,
z červnové zahradní slavnosti a z prvního školního dne-pasování prvňáčků.


1.9.2022    16.25
Pasování prvňáčků
První školní den proběhlo na zahradě školy tradiční pasování prvňáčků. Fotografie naleznete již brzy v Galerii. Dovolujeme si požádat rodiče, kteří fotografovali, o zaslání několika fotografií (například fotky z dálky přímo z pasování a navlékání klíčů žákům na krk). Fotky prosím posílejte na e-mail reditelka@zsborsov.cz .


31.8.2022     16.20
Proslov ředitelky školy k zahájení školního roku 2022/23
Vážení rodiče, milí žáci, vážené kolegyně, dovoluji si Vám všem popřát úspěšný a klidný rok 2022/23.
Více slov naleznete níže.
Prosím všechny rodiče, aby sledovali naše stránky minimálně 1x týdně. V nejbližších dnech vám připomeneme naše školní pravidla (psaná i nepsaná jako je například jednosměrný provoz na parkovišti v době mezi 7.30 - 8.00) a dodáme další důležité informace (zájmové kroužky, organizaci školního roku atd.).
Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


Rozloučení se školním rokem 2021/2022
Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste s námi překonali další nelehký školní rok, že jste skvěle spolupracovali a pomáhali nám s naší společnou prací - vzděláním a výchovou našich dětí.
Milí žáci, Vám děkujeme, že jste se snažili na cestě za vzděláním překonávat obtíže a získat co nejvíce znalostí a dovedností.
Moje milé kolegyně pedagogické i nepedagogické, dovolte mi vyjádřit poděkování i Vám za to, že jste naši loď naplněnou vzděláváním a výchovou dovedly i v tomto školním roce do bezpečného přístavu.
Přejeme Vám pohodové prázdniny a mnoho příjemných letních zážitků.
Školní rok jsme zakončili tradiční Zahradní slavností. Fotografie naleznete již brzy v Galerii. Děkujeme za příspěvky, které jste nám již zaslali nebo ještě zašlete.
Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


29.6.2022        8.42
Nový ŠVP
Vážení rodiče, od září 2023 se na 1.stupních základních škol začne povinně vyučovat nová informatika, která přináší do vzdělávání několik významných změn - stručný přehled najdete na:  https://ipadvetride.cz/nova-informatika-se-zmeni/
nebo na: https://revize.edu.cz/nova-informatika-v-rvp-zv   
MŠMT podpořilo školy, které začnou novou informatiku učit již od září 2022, a nabídlo jim letos velmi motivující finanční prostředky.  Protože nevíme, jaké finance budou školám přiděleny v roce 2023 a chceme se rozvíjet, nabízet žákům něco "navíc" a také se domníváme, že nová informatika bude pro vzdělávání dětí přínosná, budeme novou informatiku vyučovat již od ZÁŘÍ 2022.
Z tohoto důvodu jsme byli povinni přepracovat náš školní vzdělávací program. Naleznete ho zde:


16.6.2022     12.17
Dar od DM drogerie

Společnost dm drogerie markt dlouhodobě podporuje zdravý životní styl. Již několik let je titulárním partnerem všech dm rodinných běhů, které jsou součástí běžeckého seriálu RunCzech. V den konání dm rodinného běhu byl v místě závodu postavený dm rodinný stan s běžeckými pásy, který mohli navštívit registrovaní běžci na dm rodinný běh nebo ½Maraton a zažít mnoho zábavy. V Českých Budějovicích se dm drogerie rozhodla oslovit naši školu. Díky této aktivitě a uběhnutým kilometrům na běžeckých pásech naše škola získala sportovní vybavení v hodnotě 15 000 Kč.


12.6.2022      13.26
Další kapitoly naší knihy Sedm znamení
Do knihy Sedm znamení přibyly další 3 kapitoly. Spisovatelská skupina se ustálila na kvartetu čtyř žákyň 4.třídy - Janička, Hanička, Nellinka a Anežka, občas kvarteto rozšíří i Esterka. Ke kapitolám tedy již neuvádíme jména autorů. Doufáme, že se přiští rok do spisovatelského kroužku přihlásí i další žáci. A uvítali bychom i ilustrátory.


19.4.2022        10.23
Nabídka služeb zástupkyně školy jako výchovného poradce a koordinátora vztahu rodič - škola
Milí rodiče, ráda bych vám nabídla služby výchovného poradce.
Úkolem VP je:
- koordinovat spolupráci školy a dalších institucích podílejících se na vzdělávání a výchově žáka
- dohlížet na zohledňování vzdělávání žáků s podpůrným opatřením
- prevence a řešení výchovných problémů
- spolupráce s rodiči při řešení problémových situací ve škole
- spolupráce s rodiči žáků 1.ročníků začínajících školní docházku a žáků 5.ročníku přecházejících na 2.stupeň
V případě vašeho zájmu mě kontaktujte na tel.čísle 731172964 nebo přes školu online. Aneta Houdková


25.3.2022      17.00
ČINNOST ZŠ
Kniha Sedm znamení - kapitola 5.

Každý pátek ráno se scházíme s našimi mladými spisovateli a přidáváme další kapitoly do knihy Sedm znaků - pokračování naší první knihy Sedmý skřítek. Přibývají nám také ilustrace, ty zveřejníme příště.
V dnešní 5.kapitole, kterou napsala Hanička Dolénková ze 4.A, se dozvíte, jak jezerní příšera unesla skřítka do svého podvodního doupěte a co s ním zamýšlela udělat.
V dalších kapitole plánujeme pozvat do skříčí vesnice naše poutníky z knihy Sedmý skřítek, aby pomohli se záchranou unesených skřítků a obranou vesnice. Budeme rádi, když se k psaní připojí i další autoři. Kapitoly nemusí být dlouhé a žáci je mohou psát i ve skupinách nebo s rodiči.


3.3.2022      11.18
Příprava žáků - kurzy chování v náročných situacích
Vážení rodiče, v dnešní zcela bezprecedentní těžké době jsme se rozhodli posílit kurzy, kterými děti ve škole procházejí a které je mají připravit na náročné situace. Nechceme děti zbytečně děsit, ale vidíme, že je nutné je seznámit i s možnostmi, které nás ještě před týdnem nenapadly ani v nejhorších nočních můrách. Doufáme, že kurzy děti využijí v klidnějších dobách  (například se mohou setkat s únikem plynu v bytových domech, ztratit se v lese, dostat se k požáru, poranit se na výletě apod.)
S bezpečnostním technikem naší školy již připravujeme osnovu kurzu. Přivítáme vaše náměty (posílejte je případně na adresu reditelka@zsborsov.cz )
Níže zveřejňujeme příručku, kterou nám zaslalo MŠMT.


22.2.2022           16.56
Ukázka naší knihy v Literárním fóru Jihočeského klubu spisovatelů
Časopis Literární fórum Jihočeského klubu Obce spisovatelů s ukázkou naší knihy Sedmý skřítek si můžete přečíst nebo stáhnout zde:
https://obec-spisovatelu-cr.webnode.cz/_files/200000457-4508b4508d/FII_2021_web.pdf
nebo si ho otevřít v odkazu níže. Ukázka je na straně 40.


18.1.2022     8.29
Pozdní příchody do školy a parkování - OPĚT !!!
Vážení rodiče, jsem nucena opět upozornit na pozdní příchody žáků do školy. Žák je povinen být v 7.55 ve TŘÍDĚ, aby měl dostatek času se připravit na výuku a nerušil pak ostatní děti. Není tedy možné, aby v 7.55 teprve dorazil do školy. Někteří žáci opakovaně přichází do školy i v 8 hodin nebo dokonce po osmé hodině. Budova školy se zamyká v 7.55 a pozdní příchody žáků budou evidovány a při opakovaných pozdních příchodech bude situace řešena s rodiči a kárným postihem žáka.
Znovu také upozorňujeme, že není možné parkovat a vysazovat děti na silnici mimo parkoviště (pokud je na parkovišti volné místo). Dále není možné parkovat na soukromých pozemcích domů u školy nebo na prostoru u popelnic. Jde o BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ !!! Dodržuje parkovací řád školy !!!


21.12.2021                9.48
Speciální pedagog na škole
Vážení rodiče, s potěšením Vám mohu oznámit, že naše škola bude od 1.1.2022 využívat nejen služby školního psychologa pana Tenkla, ale také jsme zajistili konzultační poradenství speciální pedagožky Mgr. Jaroslavy Štoudkové.