LEGENDA - INFORMACE PRO SNAZŠÍ ORIENTACI V AKTUALITÁCH
Fialový nadpis - aktuální informace k provozu ("čeká nás") - nutno sledovat !!!
Zelený nadpis -  příspěvky z naší činnosti ("stalo se")
Černý nadpis  -  obecné informace o škole


30.9.2020
SRPŠ
Připomínáme, že dne 13.10.2020 se od 16.30 konají schůzky SRPŠ.
Všechny schůzky a konzultační odpoledne najdete v sekci -Základní škola-Organizace školního roku.
Od 17.15 se koná rada rodičů. Rada rodičů je neoficiální orgán školy, na kterém se scházejí pedagogové a rodiče, kteří mají zájem účastnit se na chodu školy. Na radě diskutujeme o podnětech a připomínkách rodičů. Rada se většinou schází po každém SRPŠ a konzultačních schůzkách.


29.9.2020
Zájmové kroužky
Zahájení činnosti zájmových kroužků zajišťovaných školou bude s největší pravděpodobností posunuto na pozdější termín. Čekáme na vyjádření MZČR  a MŠMT. Momentálně není doporučeno, aby fungovaly kroužky nehomogenních skupin žáků z různých tříd (případně oddělení ŠD).
Kroužek "Věda" NEbude otevřen od 30.9.2020.
Od začátku října zvažujeme otevření kroužků hudebních, kde by se nesetkávali žáci z různých tříd.
Sledujte naše stránky, informace budeme průběžně aktualizovat.


26.9.2020
Den čisté mobility s Energy Centre České Budějovice
V úterý a v pátek ve dnech 22.9. a 25.9.2020 se 1. a 3. třídy zúčastnily programu Den čisté mobility s Energy Centre České Budějovice na českobudějovické náplavce. Děti si mohly otestovat svoje znalosti z oblasti bezpečnosti dopravy, první pomoci a recyklace. Akci pořádali Energy Centre České Budějovice, BESIP, Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Městská policie, Elektrowin a další. K dispozici byly elektrokoloběžky a elektromobil Tesla. Fotografie naleznete v galerii.
Níže si můžete prohlédnout odkaz, na kterém naleznete reportáž ze dne 25.9.2020:

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky


17.9.2020

Informace - zájmové kroužky

Na základě nepříznivé epidemiologické situace bude zahájení zájmových kroužků pravděpodobně odsunuto na pozdější termín. Termín bude upřesněn dle situace. Úhrada kroužků bude požadována až po jejich zahájení. Platba bude za 5 měsíců ve výši, jaká je stanovena v rozpisu kroužků (tedy například za listopad až březen). Ve 2.pololetí pak bude platba stanovena poměrnou částkou za dobu jejich trvání.


16.9.2020   v 17.25
Scénář pro případ uzavření školy
1.) v případě, že bude nařízena karanténa třídě na 10 dní, budou učitelky zadávat žákům úkoly prostřednictvím našeho webu (případně whatsappu apod., jak je v konkrétní třídě zvykem).
2.) v případě, že by MŠMT plošně uzavřelo všechny školy, má naše škola k dispozici 10 notebooků se sluchátky k zapůjčení žákům.
Dále škola vypisuje výběrové řízení na ICT vybavení (notebooky) z mimořádných finančních prostředků MŠMT. Škola má ověřeno, že oslovené firmy jsou schopny notebooky dodat.
Žáci obdrží vlastní adresu pro office 365, škola bude pro distanční on-line výuku používat nástroj teams a zoom (případně skype). Distanční výuka bude probíhat obdobným způsobem jako na jaře.
Žádáme rodiče žáků, kteří nemají k dispozici notebook (nebo jiné vhodné zařízení), aby třídní učitelce nahlásili e-mailem zájem o zapůjčení.


15.9.2020
Důležité informace - povinné roušky při výuce

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje od pondělí nařídila nošení roušek při výuce. Opatření se však NEtýká 1.stupně ZŠ, ale pouze 2.stupně ZŠ, SŠ a VŠ.


14.9.2020
Informace o ŠD
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou mít žáci při spojených odděleních v ranní družině (6.00 - 7.40) a konečné družině (15.00 - 16.30) nasazené roušky.
Při odpolední činnosti budeme preferovat pobyt venku, kde děti roušky mít nebudou.


13.9.2020
Informace o naší knize Sedmý skřítek
Vážení rodiče, v současné době připravujeme bezplatné licenční smlouvy pro všechny autory naší knihy. Smlouvy musí za žáky podepsat jejich zákonní zástupci, abychom dostáli všem právním podmínkám. V brzké době vám smlouvy zašleme k podpisu. Poté odešleme Sedmého skřítka na Obec spisovatelů, kde nám budou zdarma provedeny redakční úpravy (zlom atd.).
Obec spisovatelů nám již našla 2 možné vydavatele.
Abychom zjistili přibližný zájem o zakoupení knihy, rozdáme žákům objednávkový formulář.
Momentálně se snažíme najít možnosti sponzorství na vydání knihy. Pokud byste měli možnost vydání alespoň částečně sponzorovat nebo jste věděli o jiné možnosti sponzorství, dejte nám, prosím, vědět. Děkujeme.
V příloze naleznete dopis od zastupitele města České Budějovice pana Petra Stehlíka, kterému jsme knihu dali k nahlédnutí, a upoutávku na ni. Knihu si samozřejmě mohou objednat i žáci 1.ročníku, i když se na jejím vzniku nepodíleli.


Aktualizováno 13.9.2020
Informace o příjezdu ke škole
Vážení rodiče, upozorňujeme vás na dohodu školy a rodičů o JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU při příjezdu ke škole v nejfrekventovanějších časech, kdy do školy přivážíte své děti.

Prosíme Vás, abyste při příjezdu v době mezi 7.35 a 8.00 přijížděli ke škole zdola z ulice Poříčská a odjížděli směrem k silu.
Na základě vašich podnětů vás také žádáme, abyste nevysazovali děti před obchodem v Poříčské ulici, kde překážíte plynulému provozu, otevíráte dveře aut a vysazujete děti nebezpečně do silnice.
Chápeme, že parkoviště u školy nemá dostatečnou kapacitu a parkování je obtížné, ale v minulých letech se již podařilo udržet plynulý provoz a bezpečnost dětí na dobré úrovni a byli bychom rádi, aby tomu bylo i nadále.


Aktualizováno 9.9.2020 v 13.25
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Od 10.9. jsou žáci povinni ve společných prostorách školy (chodby, toalety, jídelna...) nosit roušky. Žák nebude bez roušky vpuštěn do školy.
Žáci si na den přinesou 2 - 3 roušky.
Upozorňujeme také na zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy - včetně rodičů žáků 1.ročníku.
Vstup je povolen pouze za účelem úředního jednání a zákonný zástupce je povinen mít roušku!
Nové informace a odpovědi na dotazy ke školství a koronaviru naleznete na stránkách MŠMT :
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
Metodický návod pro nařizování karantény níže :


Aktualizováno 29.8.2020
Informace MŠMT k provozu škol od 1.9.2020

Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo manuál k provozu škol od 1.září 2020. 
Žádáme všechny rodiče, aby si v manuálu prostudovali žluté části označené symbolem § - především informace týkající se postupu při podezření, že je žák nakažen covidem 19.
V manuálu jsou také zveřejněny informace ohledně případné distanční výuky, pokud dojde k onemocnění více než 50% žáků ve třídě.
Manuál doporučuje umístit do oddělení školních družin žáky z jedné třídy, to však v našich podmínkách není možné. 
Škola bude dále zvažovat otevření zájmových kroužků pro žáky. Je možné, že kroužky buď nebudou vůbec otevřeny nebo bude jejich otevření posunuto na pozdější měsíce dle aktuální situace. Kroužky budou nabídnuty, ale otevřeny budou až podle aktuální situace.
Na začátku roku budou žáci poučeni o bezpečnosti ohledně rizika nákazy a škola bude nadále postupovat podle zpřísněných hygienických pravidel.
Rodiče žáků 2. až 5.ročníku nebudou mít při doprovázení žáků do školy a při jejich vyzvedávání až do odvolání přístup do budovy školy. Vstup do školy bude zákonným zástupcům povolen pouze v úředních záležitostech. 
Rodiče žáků 1.ročníku mohou své děti doprovázet do šaten a třídy pouze první týden, v případě zhoršené epidemiologické situace nebude přístup do školy umožněn. Žádáme vás, abyste pohyb ve škole omezili na nejnutnější minimum.
Zákonný zástupce je povinen mít v budově ochrannou roušku !


20.8.2020
Zvýšení stravného od 1.9.2020
Vzhledem k neustálému stoupání cen potravin dochází od 1.9.2020 ke zvýšení cen stravného v MŠ i ZŠ Boršov nad Vltavou. Aktuální ceny naleznete v sekci Školní jídelna-Základní informace.


3.8.2020
Rozvrhy na školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Základní škola - Rozvrhy.


7.7.2020
Informace o škole v přírodě v příštím školním roce

Vážení rodiče, protože si někteří již nyní plánujete dovolené na příští rok, sdělujeme vám, že škola v přírodě se bude konat  7. - 11.6.2021. ŠVP je určena pro 3. až 5.ročník.


25.5.2020
Slovo na závěr roku

Vážení rodiče, milé děti, skončil školní rok, který byl pro všechny velmi zvláštní. Něco nám vzal, ale něco jiného zase přinesl. Snažili jsme se dělat maximum, abychom vám ulehčili nezvyklou formu výuky. Doufáme, že se nám podařilo zvládnout tyto podivné čtyři měsíce s úspěchem a se ctí. Vám, rodiče a děti, pak děkujeme za zodpovědný přístup k distanční výuce, která na vás kladla mimořádné nároky. Přejeme vám pohodové prázdniny a těšíme se, že se v září opět sejdeme ve škole.
Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy  


23.5.2020
NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO PRO DĚTI

V pondělí 25. května se do školy vrátí první žáci. Podívejte se na krátké instruktážní video, díky kterému budete mít lepší představu o tom, co bude ve škole jinak.
https://www.facebook.com/1487105474846749/videos/657387198325645/UzpfSTEwMDAwMjM5MzE5MTc4NDoyMDUyNzM4MDM4MTkwMTI5/


Aktualizováno 29.5.2020 v 17.17

Knížka na střídačku - Sedmý skřítek
Milé děti, vážení rodiče, Knížka na střídačku je hotová. Tento týden kluci ze 4.A dopsali předposlední kapitolu, kterou během příštího týdne upravíme a dáme na web. Úplně poslední kapitolu pak vytvoří paní učitelky a paní ředitelka a kniha poputuje k vydavateli. Nyní už nepište další kapitoly, ale můžete zasílat ilustrace k jakékoliv části knihy.


Aktualizováno 26.4. 2020 ve 11.35
Knížka na střídačku

Škola oslovila Obec spisovatelů, která nám nabídla možnost vydání naší Knihy na střídačku.
Vyjádření Obce spisovatelů :
Existuje možnost, jak knihu vydat s nízkou investicí, na kterou byste snad našli sponzora nebo ji ufinancovali z prodeje knih rodičům. Druhou cestou je vydání knihy pomocí crowdfundingu. Což by bylo ještě zajímavější. Vydaná kniha by určitě udělala radost nejen dětem, ale i jejich rodinám, které by si publikaci rády pořídily. Také by to byla hezká propagace pro školu. 
Kolik škol se dnes může pochlubit samostatnou knihou, tvořenou díly žáků? Kolik žáků se dnes může pochlubit tím že přispěli do knihy, která je uložená v Národní knihovně jako součást národního dědictví? 
Na stránkách Obce spisovatelů a stránkách Jihočeského klubu OS je zveřejněn příspěvek o naší knížce :
https://obecspisovatelu.blog.cz/2004/sedmy-skritek-a-deti 
https://spisovatelejih.blog.cz/2004/sedmy-skritek-a-deti 
(také viz příloha níže).
Proto prosíme žáky, aby v knize dále pokračovali - a to jak žáci, kteří ještě nepřispěli, tak i ti, kteří již svou povídku zaslali. Nemusíte se bát, že vaše kapitola nebude navazovat na ostatní příběhy. Vaše povídky upravíme tak, aby z nich vzniklo na sebe navazující pokračování a postupující řada dobrodružství. Jen je nutné reagovat na poslední kapitoly. Do příběhu již bohužel není možné zařadit povídky, které navazují na některou z prvních kapitol. Zatím také nepište zakončení příběhu.
Kniha už má nyní 25 kapitol a je podle našeho soudu velmi podařená. 
Do knihy přibylo i několik ilustrací. Autory jednotlivých povídek i ilustrací najdete přímo v knize (viz níže). 

                                                  Sedmý skřítek vytvořený Julinkou Š. jede Boršovem :-)


Aktualizováno 2.4.2020 ve 20.35

Odklad školní docházky a nefungující PPP
Vážení rodiče, v současné době nefungují pedagogicko-psychologické poradny a nemůžete tudíž do konce dubna dodat k žádosti o odklad potřebná potvrzení, jak vyžaduje zákon. 
Postup pro odklady bude následující :
- zákonný zástupce podá řádost o odklad školní docházky (zašlete poštou nebo vhoďte do schránky na škole, potvrďte zaslání e-mailem na adresu reditelka@zsborsov.cz )
- škola přeruší jednání, zákonnému zástupci zašle vyrozumění o přerušení a stanoví lhůtu, do kdy je nutné podklady doplnit (naše škola stanoví lhůtu do 23.8.2020)
- po dodání dokladů škola ukončí přerušení jednání a zákonného zástupce o tom vyrozumí dopisem24.3.2020

Slovo starosty
"Naše ZŠ je chválena za aktivní přístup k výuce na dálku - kdybych nevěděl, že je škola u Vltavy, tak si budu myslet, že je to popis výuky z nějakých odlehlých částí Austrálie."
Poděkování ředitelky školy
Od uzavření škol uplynulo 12 dní plných překotných, často rozporuplných a neustále se měnících informací. Domnívám se, že již těchto 12 dní prověřilo kvalitu pedagogického kolektivu naší školy, jeho semknutost a vzájemnou spolupráci. Paní učitelky - podle zpětné vazby, která se mi dostává například ze slov pana starosty nebo hodnocení rodičovské veřejnosti - zvládají distanční výuku na jedničku s hvězdičkou. 
Mnohokrát Vám, mé milé kolegyně, děkuji a doufám, že se nám i nadále bude dařit tento nelehký úkol se ctí zvládat.

Eva Hnudová


21.3.2020

Projekt  Knížka na střídačku - Sedmý skřítek
Vážení rodiče, milé děti, rády bychom alespoň na chvilku odvedly Vaše myšlenky od současných koronavirových starostí, smysluplně využily čas, který děti tráví doma, a podpořily spolupráci našich dětí. Vymyslely jsme proto projekt, kdy bychom společně s dětmi napsaly knížku. Napsaly jsme první kapitolu příběhu o malém skřítkovi, který se omylem narodí kočičce a rády bychom v příběhu pokračovaly společnou prací. Vyzýváme proto naše žáky, aby si přečetli první kapitolu a postupně psali a přidávali kapitoly další (samozřejmě se mohou zapojit i rodiče a paní učitelky)
Prosíme rodiče, aby práce pomohli dětem zasílat na e-mail : zs.borsov@seznam.cz. 
Zpracujeme je, upravíme a budeme postupně přidávat a rozvíjet, až nám vznikne knížka.
Děti si tak budou moct číst na našem webu příběh, který si budou samy tvořit.
Práce, prosím, omezte na zhruba 1 stránku textu. Zasílejte je nejlépe ve wordu (žáci se ho tak alespoň naučí používat). Lze ale zasílat i jako text e-mailu nebo třeba oskenovaný text psaný rukou.
Základní kostra příběhu :
Kočičce Julince se narodí 6 koťátek a 1 skřítek. Kočička chce vrátit Sedmého skřítka jeho skutečné skřítčí mamince. Její kočičí mažel kocour Kulíšek se svým kamarádem kocourem Šmrksou se proto vypraví na dobrodružnou cestu, na které budou hledat skřítčí maminku. Na cestě jim bude pomáhat řada různých přátel (například zvířátek). Někteří přátelé se mohou k výpravě i připojit, jiní přispějí jen radou.


19.3.2020 v 8.30

Nařízení ředitelky školy k používání ochranných roušek v budově školy

Upozorňuji všechny zaměstnance na jejich občanskou povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky na všech místech mimo bydliště, a tedy i při cestách do práce a zpět, jakož i na pracovišti.

Bez použití ochranných prostředků dýchacích cest nebude zaměstnancům umožněn vstup na pracoviště ani výkon práce.
Totéž opatření se týká všech návštěv a pracovníků, kteří se budou ve škole pohybovat.
Podrobnější informace v dokumentu níže.
Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy


Aktualizováno 16.3.2020
UZAVŘENÍ ŠKOL OD STŘEDY 11.3.2020
Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření vlády - zrušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách (viz níže) , budou uzavřeny všechny základní školy a to od středy 11. 3. 2020 po dobu neurčitou (do odvolání).

Prosíme o sledování našich webových stránek, kde budeme postupně zveřejňovat veškeré informace.
V případě potřeby volejte ředitelku školy - tel.731 571 247.

Úkoly pro jednotlivé třídy budeme průběžně zveřejňovat na stránkách školy.

Žádost o OČR (Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení - školy) pro rodiče vydává škola. Žádost o ošetřovné si můžete také stáhnout níže.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit, rodiče se pouze mohou vystřídat.
Škola tedy vydává žádost s datem 11.3., kdy byla uzavřena, bez vyplněného data ukončení.
Rodič může začít ošetřovné čerpat od data, které si určí sám.

Školou potvrzenou žádost je možné vyzvednout v úředních hodinách ve škole, nebo na dveřích OÚ.
Oskenovanou potvrzenou žádost o OČR lze zaslat na vyžádání mailem.

(Mimo otevírací dobu knihovny je možno ji vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.)

Informace ČSSZ k čerpání ošetřovného viz v příloze níže.

Obědy jsou žákům odhlášeny automaticky.

Poměrná část plateb za zájmové kroužky bude vrácena nebo bude zájmová činnost prodloužena do června.

Organizační pokyny pro zaměstnance - na základě nařízení vlády ze dne 15.3.2020 (https://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-crz, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-koronaviru-omezila-volny-pohyb-osob-na-nezbytne-minimum--180350/ : "Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele." )
a z důvodu ochrany zdraví a života zaměstnanců přiděluje ředitelka školy zaměstnancům práci (vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci budou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitelky vykonávat z domova, tzv. home office. Tímto nařízením se ruší nařízení ze dne 13.3.2020.

                                                                                                 Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


27.2.2020
Informace - koronavirus
Vážení rodiče, na žádost Krajského úřadu zveřejňujeme informace o ochraně před koronavirem.


17.1.2020
Školní psycholog

Vážení rodiče, na naší škole je zřízeno školské poradenské zařízení - školní psycholog zajištěný z projektu MAP II. (https://www.mapvzdelavani.cz/), který bude škole metodicky pomáhat přímo ve škole a to na náklady MAP II. 


9.1.2020
Video z koncertu
Video z našeho vánočního koncertu naleznete na odkazu níže nebo v galerii v sekci videa.

https://youtu.be/twmH3bR3PNU


8.10.2019
GRANT OP VVV (ŠABLONY)

Pro školní roky 2019/20 a 2020/21 se škole podařilo získat grant ve výši 910 000 Kč.
Z tohoto grantu budou realizovány tyto šablony :

Školní asistent - personální podpora
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání
Klub pro žáky (logické a deskové hry)
Projektové dny ve škole

ŠD
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
Klub pro účastníky ŠD (logické a deskové hry)

Vážení rodiče, uvítáme, pokud byste měli námět pro realizaci šablony "Projektové dny ve škole" - besedy s odborníkem (lze uskutečnit ve škole nebo do vzdálenosti 10 km).


17.6.2019

Mapa školy 2018/2019 - vyhodnocení :

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout vyhodnocení dotazníku Mapa školy, který jsme ve školním roce 2018/19 připravili. Dotazníky byly dány žákům s razítkem školy, aby byla zachována jejich průkaznost a nebylo možné je duplikovat. Žáci je pak odevzdávali anonymně do určené schránky ve škole. Po vyhodnocení jsme dotazníky očíslovali a uložili, aby s nimi nebylo možné manipulovat. Můžete do nich na požádání nahlédnout v ředitelně školy.
Výsledky ankety ve zkratce :
78% rodičů vyjádřilo spokojenost se školou
14% rodičů je spokojeno průměrně
8% rodičů spokojeno není