Aktualizováno 14.1.2022     18.55
Upozornění na možnost karantény 1.B
Vážení rodiče, ve čtvrtek 13.1. byla pozitivně testována paní vychovatelka ŠD - oddělení 1.B. PCR test jí dnes vyšel NEGATIVNÍ.
Dnes - v pátek - byl při kontrolním ATG testování pozitivně testován jeden žák. PCR test pozitivitu potvrdil.
Situaci jsme konzultovali s KHS - žáci NEbudou muset na PCR test (ten je pouze doporučený. Povinný je pouze, pokud má žák covidové příznaky). Vzhledem k tomu, že se karanténa nařizuje 2 dny zpětně od rizikového kontaktu s pozitivním žákem , vrátí se žáci do školy ve STŘEDU 19.1.2022.
V pondělí a úterý budou mít žáci v karanténě distanční výuku, třídní učitelka zašle instrukce a úkoly.

Do školy mohou v tyto dny jít ti žáci, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid nebo jsou očkovaní.


12.1.2022    12.44
Nabídka příměstského tábora v době jarních prázdnin
Vážení rodiče, zveřejňujeme nabídku příměstského tábora společnosti Attavena, který se bude konat v obecní boršovské knihovně. Pro podrobnější informace kontaktujte paní místostarostku Rýcovou. Plakát níže:


Aktualizováno 13.1.2021          17.05
Informace pro žáky 5.ročníků k přechodu na 2.stupeň
Vážení rodiče, přihlášky na školy s 2.stupněm řešte následovně :
- na ZŠ Grünwaldova zašlete e-mail s vyjádřením zájmu o přijetí - mailová adresa -  info@zsgrunwaldova.cz
- k přijetí ZŠ L.Kuby (Rožnov) si stáhněte žádost o přijetí z webových stránek školy: 
https://www.zsroznov.cz/wp-content/uploads/2018/12/prihlaska.pdf
- vyplňte a zaneste do rožnovské školy nebo zašlete poštou.
Upozorňujeme, že na žádosti musí být podepsáni OBA zákonní zástupci !!!
- ze ZŠ Matice školské mě pan ředitel informoval, že má plnou kapacitu a pravděpodobně nebude přijímat žádné žáky z jiných škol
Budete-li mít zájem o přijetí na některou další českobudějovickou školu, informujte se, prosím, o možnostech a způsobu přijetí individuálně přímo na této škole.


11.1.2022        18.30
Fotočarování
Abraka dabra...na dnešním kroužku jsme čarovali s čakrovým světýlkem a křišťálovou koulí. Ochutnávka níže, více fotografií brzy ve fotogalerii. Daří se nám čím dál více, podařených fotografií jsou desítky a zpracovat takové množství je časově náročné. (Žáci si proto budou své povedené upravené fotky odnášet domů na fleškách a abychom diváky příliš nezahltili, budeme do galerie umisťovat jen nejpodařenější dílka.)


11.1.2022     10.13
Informace pro školy týkající ze změn od 17.1.2022
Vážení rodiče, změny v době trvání karantény a izolace naleznete v dokumentu níže. Od 17.1.2022 se žáci testují 1x týdně v pondělí.


9.1.2022     20.02
Fotoworkshop - noční Budějovice
V úterý 4.1. jsme se s fotokroužkem vypravili ve večerních hodinách do Českých Budějovic fotografovat s pomocí dlouhých časů. Pod vedením lektora Tomáše jsme se učili fotit tak, aby z projíždějících aut a autobusů zbyla jen čára světla nebo "duch". Vysvětlovali jsme si princip focení s několikavteřinovou expozicí a snažili se tak v dětech podpořit polytechnické vzdělání. Zároveň jsme chtěli v dětech povzbudit kreativitu a výtvarné cítění.
Děkujeme paní učitelce Štoudkové, která nám s workshopem pomohla.
Jak se nám fotky povedly se podívejte nyní v malé ukázce a v blízké době opět ve fotogalerii.


5.1.2022       18.13
Neuhrazené platby !!!
Vážení rodiče, při kontrole plateb za školní družinu a za pracovní sešity jsme zjistili, že velké množství plateb není uhrazeno. U plateb za školní družinu je to téměř POLOVINA plateb - a to za období září až prosinec 2021 !!!
Žáci, kteří nemají některou z plateb uhrazenou, dostanou lístek s upozorněním a částkou k uhrazení.
Platby je nutné uhradit nejpozději 14.1.2022.
Vzhledem k tomu, že do 15.1.2022 je nutné uhradit i platbu za ŠD za období leden až březen 2022, uhraďte obě platby za ŠD najednou. Celková částka za ŠD je 1400 Kč (800 Kč za 1.čtvrtletí a 600 Kč za 2.čtvrtletí).
U plateb za ŠD nově uvádějte specifický symbol - číslo 102 (viz informace níže).
Upozorňujeme, že pokud ani po 15.lednu 2022 nebude uhrazena platba za ŠD za OBĚ období
(celkem 1 400 Kč), bude dítě z družiny vyloučeno !


5.1.2022            8.57
Platba školní družiny - uvádění specifického symbolu
Vážení rodiče, abychom snáze rozlišili jednotlivé platby zasílané na žákovský účet, žádáme vás, abyste od příští platby za ŠD uváděli jako SPECIFICKÝ SYMBOL číslo 102. Další platbu ve výši 600 Kč je nutné uhradit do 15.1.2022.


Aktualizováno 5.1.2022             7.40
Změna testování od 3.1.2022
Vážení rodiče, od 3.1. do 16.1. se testují všichni žáci 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) - tedy i žáci, kteří prodělali covid nebo jsou očkovaní.
Podrobné informace a instrukce naleznete níže. Přečtěte si, prosím, hlavně první odkaz "Instrukce pro rodiče", kde naleznete stručné shrnutí pravidel testování :


21.12:2021         16.20
Fotokroužek - kreslení světlem
Dnes jsme se ve fotokroužku začali učit základy kreslení světlem. Jen jsme si hráli a zkoušeli různé možnosti, ale pár slibných fotek už se nám povedlo.


21.12.2021               12.40
Druhý díl Sedmého skřítka
Vážení rodiče, milí žáci, třída 5.B začala iniciovat napsání 2.dílu naší školní knihy. Kostru příběhu již máme vymyšlenou - příšera z 1.dílu, která žije v Leknínovém jezeře, najde v podvodní jeskyni 7 tajemných znaků a zaútočí na skřítčí vesnici. Kocour Koblížek se vydá s přáteli skřítkům na pomoc. Co to příšera vyčetla ze sedmi znaků a proč na skřítky zaútočila? A podaří se skřítkům a kočičkám přemoci její zlou sílu? To se budetejiž ode dneška dozvídat na pokračování na našich stránkách v druhé knížce na střídačku nazvané Sedm znaků. Níže naleznete první (na přání autorů retrospektivní) kapitolu. Doufáme, že stejně jako do dílu prvního přispějete i vy. Zkuste nám zaslat své návrhy na jméno vodní příšery s dvanácti chapadly a několik očima, která umí měnit barvu jako chameleon. Vítězný návrh obdrží malou cenu.


21.12.2021                9.48
Speciální pedagog na škole
Vážení rodiče, s potěšením Vám mohu oznámit, že naše škola bude od 1.1.2022 využívat nejen služby školního psychologa pana Tenkla, ale také jsme zajistili konzultační poradenství speciální pedagožky Mgr. Jaroslavy Štoudkové.


9.12.2021      8.53
Zapomenuté oblečení
Vážení rodiče, v šatnách 1. a 2.tříd stále zůstává velké množství zapomenutého oblečení. Děti nepoznají, zda je jejich. Oblečení jsme dali do vestibulu školy a prosíme Vás, abyste se podívali, jestli najdete své kousky. Zbylé oblečení darujeme v lednu dětskému domovu.


25.11.2021        8.54
Parkování !!!!
Vážení rodiče, děkuji všem ohleduplným rodičům, kteří dodržují parkovací řád školy. Bohužel se nadále stává, že někteří rodiče parkují mimo parkoviště na ploše u popelnic, a to i v případě, že je na parkovišti volné místo. Tito rodiče ohrožují zdraví a bezpečnost nejen svých dětí, ale i bezpečnost ostatních řidičů. Jejich děti z auta často vyskočí přímo před jiné auto, které se snaží projet kolem. Tito řidiči také způsobují komplikace ostatním rodičům, kteří nemohou kolem jejich auta projet, takže v kopci ke škole stojí i několik aut za sebou.
Chápeme, že v exponovaných časech je někdy parkoviště zcela zaplněné, ale většina rodičů se i v těchto případech chová ohleduplně a bezpečně. Z tohoto důvodu budeme přestupky proti parkovacímu řádu (a to i na základě Vašich žádostí a stížností) řešit s konkrétními rodiči, a pokud se situace nezlepší, požádáme o asistenci policie ČR, jako tomu je u jiných škol.
Jde nám o zdraví a bezpečnost VAŠICH dětí a nerozumíme tomu, že někteří rodiče upřednostňují svoji pohodlnost před bezpečím svých dětí.
Připomínáme provozní řád parkoviště (naleznete ho také  nahttps://www.zsborsov.cz/vnitrni-smernice/ ).
Výňatek z provozního řádu parkoviště:

Parkování - pro účely parkování a odvod dětí do školy slouží parkoviště na zpevněné ploše před oplocenou zahradou u ulice Na Planýrce. Pro účel parkování není možné použít autobusovou zastávku pod školou, jakýkoliv prostor příjezdové silnice a to ani příjezdovou cestu k bráně na školní pozemek a ani soukromé pozemky u okolních domů.

Způsob parkování - napříč s minimálním odstupem od ostatních automobilů, musí být zachována cesta pro pěší mezi automobily a plotem v šířce min 1,5m.


Aktualizováno 23.11.2021      9.03
Problémy s testováním žáků
Vážení rodiče, byla jsem informována, že někteří dětští lékaři odmítají vystavit pozitivně testovaným žákům e-žádanky na PCR test. Krajský úřad a KHS nás informovali, že žádanku MUSÍ vystavit lékař (viz výše).
V pondělí pozitivně testovaní žáci mají v jihočeských nemocnicích vyčleněný prostor na test v pondělí a úterý odpoledne, z čehož vyplývá, že e-žádanky v pondělí hygiena nemůže zasílat, nestihla by to. Byli jsme dále informováni, že téměř nejsou k dispozici volné termíny k testování v jiné dny - proto byly právě vyčleněny termíny v pondělní a úterní dopoledne (bez rezervace).
Je nám velice líto, že Vám je situace takto komplikována.
Dnes jsem situaci konzultovala s KHS. Pokud Vás tedy lékař odmítne, volejte prosím na tato čísla KHS-epidemiologie, kde by Vám měli žádanku také vystavit :    387 312 + linky : 326, 310, 211, 212
Na Jihočeském kraji mi však bylo sděleno, že pediatr je však POVINEN e-žádanku vystavit na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 27.10.2021.

V případě sebetrasování vyplňte formulář sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy/ , kde si sami vystavíte eZadanku na PCR test. Více info https://covid.gov.cz/rk
Eva Hnudová


17.10.2021           19.07
Informace o odebírání obědů v době karantény
Vážení rodiče, opětovně připomínám, že pokud máte zájem o odebírání obědů pro své dítě v době karantény, je nutné si obědy přihlásit v aplikaci "Strava" v MŠ (postupuje se obdobně jako při odhlašování) !!! My potřebujeme mít informaci, které z dětí si budou obědy odebírat, ale nemáme možnost dítěti oběd přihlásit.

Obědy se pro třídy v karanténě odhlašují hromadně, MŠ je nemůže odhlašovat jednotlivě každému dítěti.
Vydávání obědů do vlastních nádob také není z hygienického a zdravotního hlediska bezpečné a proto Vás prosíme, abyste obědy odebírali pouze v nejnutnějších případech.
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


6.10.2021      18.56
Apel na vzájemnou ohleduplnost a zodpovědné chování
Vážení rodiče, dovolujeme si apelovat na Vaši ohleduplnost vůči ostatním - prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky onemocnění nebo v případě, že příznaky máte vy, ohrožujete tím mnoho dalších dětí a jejich rodin.
Pokud není dítěti dobře přes víkend, neposílejte ho v pondělí do školy, protože pokud bude covid+, ale nebylo 2 dny ve styku s ostatními spolužáky, nebude muset do karantény celá třída.
Stejně tak buďte ohleduplní, pokud má příznaky onemocnění některý z členů rodiny, se kterým je dítě v úzkém styku.
(Již se nám stalo, že rodič poslal dítě do školy, přestože on sám měl příznaky covidu a následně pak byl pozitivně testován).
Chápeme, že momentálně mají děti různé "neškodné" virózy, ale myslíme si, že je lepší ponechat doma dítě s nachlazením, než omezit dalších 20 rodin karanténou (ono do školy nepatří ani dítě s nachlazením).


7.9.2021    10.50
Informace k vyzvedávání žáků 1. až 3.tříd po obědě a příchod nedružinových žáků ráno do školy
Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, informace týkající se vyzvedávání žáků po obědě (jsou umístěné i na dveřích školy).
Z kapacitních důvodů je nutné se ve školní jídelně vystřídat, a proto, prosím, omezte předčasné čekání před školou v čase, kdy je Vaše dítě ještě na obědě.
Dále připomínáme, že nedružinové děti mají ráno přístup do školy až od 7.40.


31.8.2021     12:00
Připomenutí jednosměrného příjezdu ke škole v ranních hodinách
Vážení rodiče, i v letošním školním roce si Vás dovolujeme požádat o dodržování dohody jednosměrném provozu na silnici vedoucí ke škole v době od 7.30 do 8.00. 
Ke škole prosím přijíždějte z ulice Poříčská a odjíždějte směrem k silu.
Usnadníte tak dopravní situaci i bezpečnost dětí před školou. Jménem ohleduplných a pravidla respektujících rodičů i jménem školy upozorňuji rodiče, kteří se při cestě ke škole chovají velmi bezohledně jak při jízdě, tak i při parkování (respektive neparkování), že v případě dalších problémů budeme nuceni přistoupit k opatřením jako je např. dohled policie ČR apod.