11.5.2021    12.17
Focení tříd na závěr roku - změna termínů
Z důvodu ukončení rotační výuky se focení tříd uskuteční pouze dne 20.5.
Pokud se budou žáci fotit ve skupinkách, jsou povinni fotografii uhradit.


Aktualizováno 11.5.    21.55
Ukončení rotační výuky a změny od 17.5.
Vážení rodiče, žáci prvních stupňů základních škol nastoupí od pondělí 17. května do škol bez rotací v běžném, standardním režimu a to včetně provozu ŠD.
Ruší se povinnost homogenních tříd a oddělení ŠD.
Naše ŠD tedy od 17.5. opět funguje od 6.30 do 16.30.

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.
Od 10. 5. 2021 není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorách (např. při vycházce nebo pobytu na školní zahradě) při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob.
Je umožněna tělesná výchova ve venkovních prostorách. Dejte prosím dětem do školy oblečení a obuv na tělocvik vhodné na ven.
Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.


5.5.2021    10.30
Nabídka výukových publikací Pierot
Vážení rodiče, v těchto týdnech dosanou žáci k prohlédnutí výukové publikace Pierot. V nich si mohou opakovat probrané učivo. Vzhledem k průběhu letošního covidového školního roku doporučujeme zakoupení publikací, protože i přes veškerou naši snahu má distanční výuka své limity a mnohým dětem by procvičení učiva prospělo.
Cena jedné publikace je 75 Kč (můžete zakoupit pouze jednu, není povinné brát obě). Pokud nebudete mít o publikace zájem, vraťte je do školy do 17.5.


4.5.2021     14:00
Činnost ZŠ
V galerii naleznete fotografie z čarodějnického dne 2.A a 2.B a módní přehlídku 4.A z hodiny angličtiny.


29.4.2021    12.20
Platba ŠD
Vážení rodiče, v následujících dnech provedeme kontrolu plateb za ŠD a zašleme vám individuálně částku, kterou máte uhradit nebo která vám bude vrácena.


20.4.2021     11.22
Informace o výsledcích zápisu + potvrzení zájmu o přijetí !!!
K povinné školní docházce do naší školy byly přijaty VŠECHNY děti, které v naší škole o přijetí požádaly - tedy  ze spádového obvodu Boršov nad Vltavou i děti z nespádových obvodů.
Registrační čísla přijatých dětí : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,53,54,55,
58,59 (neuvádíme reg.č. odkladů školní docházky a zpětvzetí žádosti o přijetí).
Žádáme rodiče všech přijatých žáků, aby do STŘEDY 21.4.2021 potvrdili na e-mail reditelka@zsborsov.cz, že jejich dítě do naší školy SKUTEČNĚ NASTOUPÍ.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá a je pouze zveřejněno na nástěnce školy a webových stránkách. Rodič si ho může vyžádat u ředitelky školy.
Rozhodnutí o odkladu bude rodičům doručeno listinnou formou ve správním řízení do 30 dnů od dodání potřebných potvrzení PPP a dětského lékaře. V případě, že rodič nestačí škole potvrzení doručit, bude řízení přerušeno na dobu potřebnou k vyřízení doporučení, nejpozději však do 30.6.2021.

Od školního roku 2021/22 budou na škole otevřeny 2 první třídy. Škola přijala k docházce do 1.ročníku celkem 48 dětí.
Třídními učitelkami budou Mgr.Věra Gruberová a Mgr.Petra Nenadlová.


20.4.2021    11.15
Nabídka pracovního místa - uklízečka
ZŠ Boršov nad Vltavou nabízí od září 2021 pracovní pozici - uklízečka.
Výše úvazku dohodou - 3 až 6 hodin denně.
Pracovní doba - nejdříve od 15 hodin (klouzavá PD).
Druh pracovního poměru dohodou  - smlouva nebo dohoda o provedení práce.
Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy e-mailem na  reditelka@zsborsov.cz  nebo telefonicky na číslo 731571247.


31.1.2021    20.25
Platba ŠD - snížení za období září 2020 až březen 2021
Platba za období září - říjen bude snížena.
1. a 2.třída bude hradit částku 900 Kč za 18 týdnů
3. třída bude hradit částku 450 Kč za 9 týdnů.
V případě, že jste platbu zatím neprovedli, uhraďte, prosím, sníženou částku do 15.dubna.
Pokud jste již platbu uhradili, bude vám poměrná částka vrácena na účet.
Výši platby za období duben až červen upřesníme dle aktuální situace, zatím nehraďte.


29.3.2021

V sekci Školní družina-naše činnost naleznete typy na volnočasové aktivity.


18.3.2021    13.24
Metodické doporučení MŠMT k distanční výuce
Vážení rodiče, MŠMT vydalo metodické doporučení, které má pomoci školám najít rovnováhu mezi potřebou vzdělávacího pokroku a zachováním duševní pohody dětí, jejich motivace k práci a zdravého životního stylu. Metodika je věnována nastavení distanční výuky tak, aby co nejefektivněji podporovala učení dětí. Vzhledem k tomu, že všeobecně sílí tlak rodičů na co nejvyšší počet synchronních hodin, uvádí MŠMT důvody, proč je důležité se soustředit na asynchronní výuku a proč není vhodné navyšovat časovou dotaci on-line hodin.