19.9.2021     19.32
Ředitelské volno 27.9.2021
Vážení rodiče, připomínáme, že v pondělí 27.9. je v naší škole vyhlášené ředitelské volno :
https://www.zsborsov.cz/organizace-skolniho-roku/


16.9.2021    12.30
Den čisté mobility
Dnes jsme se jako každoročně vypravili na Den čisté mobility, tentokrát na Náměstí Přemysla Otakara II.
Bohužel musíme říci, že nás letošní akce (po dlouhých letech dobrých zkušeností) trochu zklamala.
Chtěli jsme děti seznámit s alternativními zdroji energie a dozvědět se zase něco nového a podnětného.
Letošní ročník však nabídl jen velmi málo prezentací týkajících se čisté mobility.
Ale i to je pro nás zkušenost. Po rozhovoru s ředitelkou Energy Centra nám také byla příslíbena náhradou jiná akce.
S firmou Energy Centre spolupracujeme na grantových programech již mnoho let a absolvovali jsme mnoho akcí a skvělých exkurzí (většinou do Rakouska a to zdarma nebo téměř zdarma). Doufáme proto, že naše spolupráce se i přes jedno drobné škobrtnutí bude nadále úspěšně rozvíjet.
Fotografie z akce přineseme, až se nám vrátí z operace kolene paní učitelka Klimešová, která fotogalerii spravuje.
Nyní tedy jen malá ochutnávka.


15.9.2021     13.17
Celoroční projekt ŠD
V letošním roce se družinové děti mohou těšit na celoroční program TAJEMSTVÍ STROMŮ. Na rok se proměníme ve stromové badatele. Najdeme si strom, který budeme pozorovat a zkoumat, nakreslíme jeho polohu do mapy, kreslit budeme i jeho části, zkoumat budeme velikost i barvu listů, budeme odlévat, tvořit otisky, lisovat, ochutnávat, čichat, přenášet, pokusničit.....
Plánujeme poučnou přednášku na téma "Obnovme lesy" s aktivistou panem Mgr. Liborem Moravcem.
V současnosti vzhledem k opatřením a krásnému počasí se snažíme s dětmi trávit většinu času venku na školním hřišti, kde probíhají seznamovací hry, abychom se lépe poznali.


14.9.2021    16.16
Oprava ceny kroužků společnosti Čtyřlístek
Vážení rodiče, omlouváme se, ale chybně jsme uvedli cenu za kroužky společnosti Čtyřlístek.
Domnívali jsme se, že nám společnost uvedla cenu za rok, ale jednalo se o platbu za pololetí.
Správná cena za kroužky "Sportovní a parkur" a "Zálesák" je 1 190 Kč za POLOLETÍ.


14.9.2021    10.30
Den čisté mobility - 16.9.2021
Dne 16.9.2021 se všechny třídy naší školy účastní jako každoročně Dne čisté mobility v Českých Budějovicích :
https://www.radambuk.cz/16-9-2021-den-ciste-mobility-eccb/
V letošním roce se akce koná na náměstí Přemysla Otakara II.
Podrobné informace a instrukce dají žákům třídní učitelky.


10.9.2021     16.21
Informace k provozu škol od 13.9.2021
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo informace k provozu škol od 13.9., nahlédnout do nich můžete v příloze níže.
Nadále zůstává povinnost nosit v budově školy ochranu dýchacích cest ve společných prostorách - chodbách, WC ap.


10.9.2021    11:45
V galerii naleznete nové fotografie z Projektového dne na ČRG a fotografie prvňáčků.


10.9.2021    8.37
Jmenování zástupkyně ředitelky školy
Od 1.9.2021 byla paní Aneta Houdková jmenována zástupkyní ředitelky školy.
Zároveň se paní Houdková stává výchovnou poradkyní školy.


10.9.2021     8.29
Školení Office 365 a Teams pro žáky a rodiče
Vážení rodiče, od příštího týdne budou v 5.třídách probíhat školení Office 365 a Teams.
Žákům budou přidělenena hesla k jejich e-mailovým účtům (hesla se nebudou měnit), aby se mohli přihlásit k účtu školy i z domova. Zdarma pak mohou využívat aplikace Office (word, excel, power point...)
Prezentaci (návod) v PDF naleznete níže.
Pokud byste měli zájem o prezenční školení v ovládání aplikací ve škole, napište, prosím, na e-mail aneta.houdkova@zsborsov.cz . Školení bude provedeno v minimálním počtu 10 rodičů.


9.9.2021    14.47
Informace o příchodu do školy a vstupu rodičů prvňáčků
Vážení rodiče žáků 1.tříd, příští týden bude poslední, ve kterém budete moci ráno doprovázet své dítě do budovy školy.
Děti se již hezky osamostatnily a jistě zvládnou přezutí a převlečení v šatně i odchod do své třídy samostatně.
Od 7.20 je také na chodbě v přízemí pedagogický dozor, který prvňáčkům pomůže.
Připravte, prosím, proto děti na to, že od pondělí 20.9. budou do tříd chodit samy.

Zároveň znovu upozorňujeme, že žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, mají vstup do školy povolen až od 7.40.
Žáci mohou do ŠD přicházet do 7.30. Mezi 7.30 a 7.40 si uklízejí hračky a připravují se na odchod do tříd.
Pokud žák přijde mezi 7.30 a 7.40, musí vyčkat před školou.
Vstup do budovy je umožněn předním i zadním vchodem.

Některé děti se stále snaží vstupovat do školy dříve, žádají družinové děti přezouvající se v šatně o otevření dveří apod.
Žáci byli důrazně poučeni, že z důvodu bezpečnosti nesmí do budovy vpouštět jiné osoby (žáky, rodiče a cizí osoby).
Učitelka nebo asistentka, která bude vykonávat ranní dohled mezi 7.20 - 7.40 bude také důsledně dbát na to, aby byly do budovy vpuštěny pouze žáci zapsaní do ŠD.


9.9.2021    13.17
Ukončení testování ve školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

Prozatím MŠMT nevydalo žádné další informace upravující další opatření (např. povinnost nošení roušek ve společných prostorách ap.)


9.9.2021    10.52
Zájmové kroužky
Nabídku kroužků a podrobné informace naleznete na :  https://www.zsborsov.cz/krouzky/
Přihlášky obdrží žáci ve škole nebo jsou ke stažení v sekci Kroužky.
Pokyny k platbě poskytneme po zahájení činnosti kroužků.
Kroužky budou pravděpodobně otevřeny od 4. října (pokud se nezmění epidemická situace).
V případě, že bude kroužek otevřen jindy než od 4.10., bude Vás informovat přímo lektor.


8.9.2021     13.56
Fotografie ze slavnostního pasování prvňáčků naleznete ve fotogalerii.


8.9.2021     13.30
Projektový den na ČRG
Dnes se třída 5.B zúčastnila dalšího projektového dne Českého reálného gymnázia. Na programu byly dva workshopy.
Nejdříve jsme si vyzkoušeli pracovat s počítačovými fotografickými programy, které můžeme využít i při výuce na naší škole. Potom jsme si zkusili fotografovat v exteriéru. Někteří naši žáci uplatnili zkušenosti z našeho fotografického kroužku. Fotografie, které žáci vytvořili, s námi bude ČRG sdílet a brzy se objeví i na našich stránkách nebo je děti dostanou k dispozici.
V druhé části projektového dne jsme pracovali s mikroskopy. Naši žáci mají s mikroskopováním zkušenosti z našich pravidelných školních akcí, ale přesto je i tento workshop velmi zaujal a naučil je mnoho nového. Již se těšíme, až si vyzkoušíme obdobnou práci s mikroskopy, které jsme nedávno získali z grantu.
Fotografie z projektového dne naleznete ve fotogalerii.
Fotografie, které nafotili naši žáci, najdete na :
https://drive.google.com/drive/folders/18QeYr2I9vV-y9QrHZjZKJ6LvE-QCQL-c?usp=sharing


7.9.2021    10.50
Informace k vyzvedávání žáků 1. až 3.tříd po obědě a příchod nedružinových žáků ráno do školy
Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, informace týkající se vyzvedávání žáků po obědě (jsou umístěné i na dveřích školy).
Z kapacitních důvodů je nutné se ve školní jídelně vystřídat, a proto, prosím, omezte předčasné čekání před školou v čase, kdy je Vaše dítě ještě na obědě.
Dále připomínáme, že nedružinové děti mají ráno přístup do školy až od 7.40.


7.9.2021    8.10
Škola v přírodě - 20.-24.6. 2022
Vážení rodiče, v letošním školním roce se koná škola v přírodě (náhrada za loňský neuskutečněný "covidový" pobyt) v termínu 20.-24.6. 2022. ŠVP se z kapacitních důvodů budou účastnit vždy už pouze 4. a 5.třídy a bude se konat vždy ob jeden rok.
(Zvažujeme možnost, že by jezdily i nižší ročníky v jiném termínu nebo do jiného zařízení.)
Žáci dostanou přihlášky, které nám, prosím, závazně vyplňte do 30.září. Dítě lze v průběhu roku ze závažných důvodů odhlásit, ale nebude možné ho dodatečně přihlásit.


6.9.2021    18.51
Fotografie - 1.třídy
Fotografie prvňáčků naleznete v nejbližších dnech v sekci Fotogalerie (termín zveřejnění upřesníme).
Fotografie si můžete zdarma stáhnout nebo Vám je na vyžádání zašleme na Váš e-mail.
Ukázka viz níže.


6.9.2021    13.22
Vánoční focení
V úterý 14.9. proběhne na škole vánoční focení dětí. Fotografie dostanou žáci domů, odebrat je ale nemusí.
Pokud se žák nebude chtít fotit, nahlásí to třídní učitelce.
Ukázka viz níže.


Aktualizováno 6.9.2021    19.36
Informace o možnosti přerušit docházku do ŠD - pro žáky navštěvující ŠD před zájmovými kroužky
Vážení rodiče, nabízíme možnost přerušení docházky do ŠD pro žáky, kteří jsou přihlášení do 5.oddělení ŠD (tzv. Hlídáčku) nebo žáky z dalších oddělení družiny, kteří chtějí družinu využívat pouze před zájmovými kroužky.
Své děti, prosím, neodhlašujte, protože zájem o ŠD se stále mění, oddělení jsou již naplněná a mohlo by se stát, že v případě zahájení kroužků již nebudeme moci Vaše dítě z kapacitních důvodů přijmout.
Přerušení stačí oznámit e-mailem. Žák v době přerušení nehradí poplatek za ŠD.
Pozn. : "Hlídáček" je jedno z odděleních školní družiny, úplata je stanovena podle frekvence jeho využívání :
https://www.zsborsov.cz/zakladni-informace/


3.9.2021     18.11
Jihočeský Deník - fotografie ze slavnostního zahájení školního roku - uvítání prvňáčků
Vážení rodiče, fotografie zveřejněné v Deníku naleznete na :
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/galerie-odstartoval-novy-skolni-rok-do-lavic-usedli-prvnacci-i-mazaci-20210901.html?preview=7d2ab2b915e52dad8f79e3860b19f851&t=1630650336
Dnes vyšly některé snímky také v tištěném Deníku.


3.9.2021    13.16
Nabídka akce
Dovolujeme si zveřejnit informace o akci Ecce Homole :


2.9.2021     11.00
Info ŠJ - navýšení ceny obědů
Vážení rodiče, na základě vyhlášky 272/2021 platné od 1.9.2021 se od 1.9.2021 zvyšují ceny stravného.
Upravte si, prosím, případně výši inkasa.

  • 1. - 4. ročník: oběd = 30,- Kč
  • 5. ročník, oběd = 32,- Kč

1.9.2021     7.10
Přání do školního roku 2021/2022
Vážení rodiče,
loňský rok byl náročný, ale kromě potíží přinesl do naší práce a školního života i pozitiva, naučil například žáky i učitele používat nové metody a způsoby práce.
Doufáme, že letošní školní rok už snad bude klidnější, ale i v něm se budeme snažit školu posouvat dopředu a hledat možnosti zlepšení ( office, teams, EŽK, využívání grantů a programů, spolupráce s dalšími školami...).
Základ výchovy je v rodině, důležitá je proto spolupráce školy a rodiny. Nebojte se přijít za námi do školy, ptejte se.
Já i celý pedagogický sbor budeme rádi za Vaše názory, podněty či připomínky.
Jsme součástí jednoho týmu, jehož výsledkem snažení je mladý vzdělaný člověk, který je vybaven dostatečnými znalostmi a schopnostmi, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu i v životě.
Přejeme Vám, našim dětem i nám pohodový a klidný školní rok 2021/20222.
Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


31.8.2021     12:00
Připomenutí jednosměrného příjezdu ke škole v ranních hodinách
Vážení rodiče, i v letošním školním roce si Vás dovolujeme požádat o dodržování dohody jednosměrném provozu na silnici vedoucí ke škole v době od 7.30 do 8.00. 
Ke škole prosím přijíždějte z ulice Poříčská a odjíždějte směrem k silu.
Usnadníte tak dopravní situaci i bezpečnost dětí před školou. Jménem ohleduplných a pravidla respektujících rodičů i jménem školy upozorňuji rodiče, kteří se při cestě ke škole chovají velmi bezohledně jak při jízdě, tak i při parkování (respektive neparkování), že v případě dalších problémů budeme nuceni přistoupit k opatřením jako je např. dohled policie ČR apod. 


31.8.     10:00
Informace pro rodiče prvňáků - Co žák musí míti, aby do školy mohl jíti?
Po kliknutí na obrázek, se zvětší.


30.8.2021     12.00
Elektronické žákovské knížky a třídní knihy
Vážení rodiče, po důkladném zvážení jsme se rozhodli ve 4. a 5.ročníku začít používat elektronické žákovské knížky.
El.žákovské pro nižší ročníky zavedeme v příštím školním roce. Využívání EŽK v 1.ročníku zvažujeme a zavedeme je až na základě ověření používání EŽK ve vyšších ročnících.
Pro všechny ročníky budou letos zavedeny elektronické třídní knihy.
Bližší informace Vám sdělíme na začátku září.


30.8.2021     11.50
Office 365 a Teams pro 3. až 5.ročník
V měsíci říjnu a listopadu se žáci 4. a 5.tříd účastní školení aplikace Office 365  a Teams.
Žáci 3.ročníku budou seznámeni se základy používání těchto aplikací v lednu.


28.8.2021     18.53
Info
Organizaci školního roku naleznete v sekci - Základní škola :  https://www.zsborsov.cz/organizace-skolniho-roku/
Dne 27.9.2021 vyhlašuje škola ředitelské volno.
Rozvrhy jednotlivých tříd obdrží žáci ve čtvrtek 2.9.


27.8.2021    8.21
Reakce MŠMT k dezinformacím
Vážení rodiče, ministerstvo školství zveřejnilo dokument k dezinformacím týkajících se návratu žáků do škol.
Zveřejňujeme text MŠMT :
Ministerstvo školství (MŠMT) v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Proto MŠMT vydává toto své vyjádření, kterým reaguje na zmíněné dezinformace.

Celý dokument naleznete na :
https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/


Aktualizace 18.8.2021     10.00
Informace k zahájení školního roku
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo manuál týkající se covidových opatření při zahájení školního roku - viz níže. 
Žáci se budou v září 3x testovat na onemocnění covid 19. Testování bude provedeno ATG testy, žák se může testovat vlastním testem schváleným MZ. Testovaní žáci nemusí mít ve třídě respirátor. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nadále vztahuje na společné prostory (chodby, WC...). V případě, že žák odmítne testování, je povinen mít ochranu dýchacích cest i ve třídě. V případě, že žák odmítne testování i nošení ochrany dýchacích cest, nemůže se výuky ve škole účastnit a bude mu povoleno domácí vzdělávání.
Testování bude provedeno v termínech 1.9. (1.třída až 2.9.), 6. a 9.9.2021. 

Provoz školy 1.9.2021 :
1.třída :         8.00 - cca 8.45
Proběhne slavnostní pasování dětí na školáky, ceremoniál se uskuteční na zahradě školy. Následně děti půjdou do svých nových tříd a seznámí se se školou. Z důvodu protiepidemických opatření nebudou rodiče do školy vpuštěni a účastní se pouze zahradního ceremoniálu.
2. - 5.třída :    8.00 - 9.30 (žáci budou testováni na covid)
Provoz ŠD 1.9.2021 :
Změna :
9.30 - 11.00 (ranní družina nefunguje)
Z provozních a organizačních důvodů žádáme rodiče, aby do 24.8. nahlásili zájem o umístění dítěte do družiny na první školní den 1.9.2021 na e-mail reditelka @zsborsov.cz. Zároveň do e-mailu uveďte, zda bude mít žák přihlášený oběd.
Obědy :
Obědy jsou dne 1.9. automaticky odhlášené. Pokud bude žák v družině, obědy si musí individuálně přihlásit sám nebo si vezme větší svačinu.

Provoz školy od 2.9. do 3.9.2021 :
1.třída :
Výuka 2.9. - do 9.40 (2 hodiny). Žáci budou testováni na covid (pokud MŠMT nenařídí testování již 1.9.)
Výuka 3.9. - do 10.45 (3 hodiny)
2. - 5.třída :
Výuka 2. a 3.9. - do 11.40
Budou probíhat přípravné třídnické práce s třídními učitelkami.
Provoz ŠD od 2.9. do 3.9.2021 :
Ranní          - 6.00 - 7.40
Odpolední - 11.40 - 16.30
Obědy :
Obědy mají žáci automaticky přihlášené. Třídy se na obědě vystřídají postupně od nejnižších do nejvyšších ročníků. Žáci vyšších ročníků, kteří jdou na oběd, budou tedy fakticky končit později než v 11.40. Před obědem bude nad žáky vykonáván dohled.

Provoz školy a ŠD od 6.9.2021 :
Všechny třídy budou mít již provoz podle rozvrhu.
ŠD funguje standardně od 6.00 do 16.30.


26.6.2021      14.35
Opět parkování u školy aneb "je to marný, je to marný, je to marný"
Vážení rodiče, velmi jsem zvažovala, jestli ještě nyní, těsně před koncem školního roku, mám znovu psát o parkování u školy. Byla jsem ale požádána několika rodiči, ať tak učiním.
I když každoročně NĚKOLIKRÁT píšeme na web instrukce a žádosti týkající se parkování, někteří rodiče stále komplikují příjezd ke škole v ranních hodinách, omezují ostatní rodiče a velmi výrazně ohrožují BEZPEČNOST DĚTÍ  a to jak svých, tak ostatních.

Někteří rodiče stále nejsou ochotni parkovat na parkovišti (i když je na něm volné místo), ale zastaví co nejblíže školy u popelnic, takže zabrání ostatním autům v projetí. Často jsem svědkem, že v kopci ke škole stojí několik aut, zatímco se některá maminka či tatínek dlouze loučí se svým dítětem, vyndavá mu z auta tašku a naprosto nedbá na ostatní. Navíc tito rodiče nechávají své děti, aby vystupovaly směrem do silnice !!! Je mi líto, že musím napsat následující slova, ale domnívám se, že nikoho nezabije, když bude muset udělat pár kroků navíc, ale to, že dítě vystoupí do silnice ve chvíli, kdy se kolem snaží projet další auto, ho zabít může !!!
Jednosměrný průjezd kolem školy v nejfrekventovanější době mezi 7.30 a 7.55 také někteří rodiče stále nedodržují, i když jste ho iniciovali právě vy, rodiče. Nemůžeme ho nařídit, ale komplikujete situaci jen sami sobě.
Děkujeme ohleduplným rodičům, kteří dodržují parkovací řád školy i pravidla bezpečnosti provozu a upozorňujeme ty rodiče, kteří ohrožují bezpečnost dětí, že při opakovaných přestupcích bude situace řešena s policií ČR.
Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


3.6.2021     9.38
Informace o kontrole z KHS
Dne 1.6. proběhla na škole kontrola KHS týkající se dodržování stanovených mimořádných opatření.
Veškerá
opatření byla shledána v pořádku. Protokol z kontroly naleznete v sekci Základní škola - Dokumenty - Zprávy.