LEGENDA - INFORMACE PRO SNAZŠÍ ORIENTACI V AKTUALITÁCH

Fialový nadpis - aktuální informace k provozu ("čeká nás") - nutno sledovat !!!
Zelený nadpis - příspěvky z naší činnosti ("stalo se")
Černý nadpis - obecné informace o škole


1.7.2020
Úřední doba ředitelky školy o prázdninách
6.7. - 10.7. - po telefonické domluvě
5.8 - 7.8. - po telefonické domluvě
25.8. - 31.8. - od 9.00 do 11.00


3.8.2020
Rozvrhy na školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Základní škola.

Podrobné instrukce k výuce a opatřeních z důvodu koronaviru od září by mělo MŠMT zveřejnit k 15.srpnu. Budeme vás včas informovat.
Školy by neměly být již plošně uzavírány, budou však stále platit zpřísněná hygienická opatření (zatím není specifikováno), žáci z různých tříd by se měli co nejméně v prostorách školy potkávat. V případě nakažení žáka z jedné třídy by do karantény měla jít pouze tato třída. MŠMT však neřeší, že ve třídách se střídají různé učitelky (např. při výuce angličtiny) a tudíž by se tyto učitelky s nákazou potkaly a následně vyučovaly jinou třídu. Dále není zatím vyřešena otázka mísení dětí z různých tříd ve školních družinách.


8.7.2020
Organizace prvních školních týdnů 2020/21
1.9.2020

8.00 - 8.45 - slavnostní zahájení pro 1.ročníky
8.00 - 9.45 - 2. až 5.ročníky 
cca 11 hodin - oběd (bude upřesněno)
ŠD funguje od 9.45 do 16 hodin
2. - 4.9.2020
V prvním týdnu budou probíhat třídnické práce s třídními učitelkami.
Výuka bude končit dle následujícího rozpisu :
1.ročník :
2.9 . - do 9.45
3.9. - do 10.45
4.5. - do 11.40
2.a 3.ročník - denně do 11.40
4. a 5.ročník - denně do 12.35
ŠD funguje od 6.00 do 16.30. Žáci 1.ročníku budou přecházet do ŠD po ukončení výuky (viz výše).
7. - 11.9.2020
Výuka ve všech ročnících bude probíhat dle rozvrhu.


7.7.2020
Informace o škole v přírodě v příštím školním roce

Vážení rodiče, protože si někteří již nyní plánujete dovolené na příští rok, sdělujeme vám, že škola v přírodě se bude konat 7. - 11.6.2021. ŠVP je určena pro 3. až 5.ročník.


25.5.2020
Slovo na závěr roku

Vážení rodiče, milé děti, skončil školní rok, který byl pro všechny velmi zvláštní. Něco nám vzal, ale něco jiného zase přinesl. Snažili jsme se dělat maximum, abychom vám ulehčili nezvyklou formu výuky. Doufáme, že se nám podařilo zvládnout tyto podivné čtyři měsíce s úspěchem a se ctí. Vám, rodiče a děti, pak děkujeme za zodpovědný přístup k distanční výuce, která na vás kladla mimořádné nároky. Přejeme vám pohodové prázdniny a těšíme se, že se v září opět sejdeme ve škole.
Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy  


26.6.2020
Fotografie ze zakončení roku najdete i v Českobudějovickém deníku:
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-skolni-rok-konci-deti-si-sly-pro-vysvedceni-20200626.html


25.6.2020
Fotografie z projektového dne na ČRG

Nové fotografie z posledního projektového dne na Českém reálném gymnáziu naleznete ve fotogalerii. 


17.6.2020 13:00
INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ ke stažení níže.

Schůzka rodičů se bude konat ve středu 26.8. 2020 od 17h.


Aktualizováno 23.6.2020 v 11.35
Informace k předávání vysvědčení, fotografování, vracení učebnic
a OČR v den vydávání vysvědčení
Vysvědčení bude dětem vydáno v pátek 26.6.2020.
Žák je povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení - viz níže.
Prohlášení je možné vyzvednout v pergole školy. Všichni žáci budou mít roušku.
Rodiče, kteří jsou s dítětem doma na OČR, nemohou v den vydávání vysvědčení OČR uplatňovat, ale v pondělí 29.6. a úterý 30.6. jim bude dle sdělení ČSSZ opět hrazeno.
Žákům, kteří NEchodí na prezenční výuku, bude vysvědčení vydáno dle rozpisu :
1.A od 8.30
1.B od 9.00
2.A od 9.30
3.A od 10.00
3.B od 10.30
4.A od 11.00
4.B od 11.30
5.A od 12.00
Žáci jednotlivých tříd přijdou naráz v určený čas, před hlavním vchodem si je vyzvedne jejich třídní učitelka.
Tento den si žáci ze školy zároveň odnesou kufříky a zbylé věci.
Školní družina funguje standardně do 15 hodin.
Fotografování tříd

Při předávání vysvědčení dne 26.6. budeme fotografovat jednotlivé třídy. Prosíme proto žáky o dochvilnost. Fotografie žáci obdrží v září, žáci 5.třídy se domluví s třídní učitelkou, jak si fotky vyzvednou. Fotografovat nás bude jako obvykle pan Jiří Štěpánek.
Vracení učebnic
Žáci vrátí učebnice poslední týden v červnu do pergoly školy. Učebnice budou vygumované, zalepené, čisté. Žák je umístí do igelitové tašky nebo sáčku a označí cedulkou se jménem.
Učebnice lze vracet od 7.30 do 16 hodin dle rozpisu :
2. a 3.ročník - ve středu 24.6.2020
4.a 5.ročník - ve čtvrtek 25.6.2020


3.6.2020
Příměstský tábor 13.7. - 17.7.2020
Oznamujeme rodičům přihlášených žáků, že se příměstský tábor společnosti Attavena bude konat v plánovaném termínu 13. až 17.7.2020. Dítě je nutno registrovat na webových stránkách společnosti Attavena :  https://www.attavena.cz/kurz/primestsky-tabor-borsov/


Aktualizováno 17.6.2020
Informace o přijímání do školní družiny
Do školní družiny budou přijímáni žáci 1. až 3.tříd  (žáci vyšších ročníků budou přijímáni jen ve výjimečných případech - např. z důvodu dojíždění linkovým autobusem apod.)
Další informace níže.


Aktualizováno 6.6.2020
Knížka na střídačku - Sedmý skřítek

Milé děti, vážení rodiče, Knížka na střídačku je hotová. Nyní ji upravujeme  a připravujeme k tisku, snažíme se ji stylově a obsahově sjednotit, ale přitom zachovat rukopis jednotlivých autorů. Rozhodli jsme se, že poslední kapitoly nebudeme dávat na web, ale jako ochutnávku zveřejníme jen 3 vybrané kapitoly vytvořené dětmi, rodiči a pedagogy. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří do knihy přispěli kapitolou nebo ilustrací (ilustrace je stále možno zasílat), autoři obdrží knihu zdarma. Jen nás trochu mrzí, že někteří rodiče dětem ani neřekli, že knihu píšeme, doufali jsme, že dětem zpříjemníme koronavirovou dobu četbou knihy tvořené vlastními silami a že by se děti rády účastnily podobného projektu a měly památku na školní léta.  Doufáme, že si knihu budete moci zakoupit co nejdříve. Myslíme, že se máte na co těšit, podle předběžných "recenzí" našich zkušebních čtenářů je velmi podařená :-)


Aktualizováno 29.5.2020 v 11.07
Aktualizovaná verze manuálu MŠMT

Dne 27.5.2020 MŠMT aktualizovalo manuál k ochraně zdraví - viz níže. Aktualizace pro nás víceméně nepřinesla žádné změny - při výuce lze chodit se žáky mimo areál školy a žák může být do skupiny zařazen dodatečně i po 25.52020.
Škola má v jedné skupině ještě několik volných míst, je tedy možno ještě dodatečně žáky přihlásit (nutno konzultovat s ředitelkou).
Bohužel nedošlo ke změně, kterou jsme se snažili s dalšími řediteli škol iniciovat, aby bylo možno sloučit při odpolední činnosti zbylé žáky do jedné skupiny. Toto opatření stále trvá, i když následně mohou žáci navštěvovat instituce poskytujících zájmové vzdělávání, kde se setkají s dalšími dětmi z různých škol.


Aktualizováno 28.5.2020
Jsme v novinách
Ve středečním Deníku na str 14. vyšla malá zmínka o návratu našich žáků do školy po znovuotevření škol. Článek a další fotografie jsou zveřejněny v galeriích na webu ČB Deníku : https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/zs-borsov-deti-uz-se-tesily-na-sve-kamarady-i-ucitele-20200527.html?fbclid=IwAR2duJTRF1Acz8YM1bEckS9y3M22HjOVASEO12sJOEnCSjKKhuQV8rugosw 25.5.2020
Platby zájmových kroužků - neuhrazené platby a vratky
Neuhrazené platby (únor, březen)

Při kontrole plateb za zájmové kroužky bylo zjištěno, že velká část rodičů platby neuhradila!
Žádáme proto rodiče, aby na účty lektorů uhradili poměrnou část celkové pololetní platby-  t.j platbu za měsíc únor a část března. Platbu proveďte do 10.6.2020.
Přesnou částku a číslo účtu vám sdělí váš lektor a bude zveřejněna zde v nejbližší době :
Výtvarně keramický kroužek - 290 Kč na účet č. 1332466063/0800
Fotografický kroužek - 120 Kč na účet č. 1332466063/0800 
Šikovné ruce
Sbor
Hudební nástroj
Anglický jazyk
Vratky plateb
Dne 21.5. byly na účty rodičů, kteří platby uhradili, zaslány vratky poměrných částek platby za výtvarně keramický a fotografický kroužek. Prosím rodiče, aby si zkontrolovali příchozí platbu a případně se ozvali, pokud jim platba nedorazí. 


23.5.2020
NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO PRO DĚTI

V pondělí 25. května se do školy vrátí první žáci. Podívejte se na krátké instruktážní video, díky kterému budete mít lepší představu o tom, co bude ve škole jinak.
https://www.facebook.com/1487105474846749/videos/657387198325645/UzpfSTEwMDAwMjM5MzE5MTc4NDoyMDUyNzM4MDM4MTkwMTI5/


22.5.2020
Informace k nástupu žáků k prezenční výuce  dne 25.5.2020 - stručné shrnutí
Příchod žáků do školy :
1.A - v 7.55 hlavním vchodem
1.B - v 8.05 hlavním vchodem
2.A - v 8.00 zadním vchodem
3.,4. a 5. třída - v 8.10 zadním vchodem
Žáci 3., 4. a 5.třídy jsou přiřazeni do třídy 1.A.
Žáky si u vchodu vyzvedne učitelka, žáci přecházejí do tříd bez přezouvání v šatnách, sami do školy nevstupují.
Při příchodu odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (bez něho nebudou vpuštěni do školy, lze podepsat na místě) a docházkový list.
Žáci budou mít s sebou :
- minimálně 2 roušky a 2 obaly (na čistou a použitou roušku)
- přezůvky
- učebnice, pracovní a školní sešity, penál


21.5.2020
Informace pro 5.ročník - možnost prezenční výuky ve škole
Pro žáky 5.ročníku je určena převážně distanční výuka. Žáci budou zároveň navštěvovat prezenční výuku ve škole dle domluvy s třídní učitelkou.
Vzhledem k tomu, že se zcela nenaplnila kapacita skupin a škola má v jedné skupině ještě několik volných míst, je možné ještě přihlásit žáky k prezenční výuce ve škole (každý den). Prosíme využívat jen v nutných případech.


Aktualizováno 20.5.2020 v 12.45
Informace k zajištění provozu od 25.5.2020

Vážení rodiče, v přílohách naleznete informace k zajištění provozu školy od 25.5.2020 a docházkový list, který odevzdá žák zároveň s čestným prohlášením před prvním vstupem do školy. Bez vyplněného čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do školy !!! Prohlášení je možno vyzvednout v pergole školy od pátku 15.5. nebo podepsat před prvním vstupem dítěte do školy 25.5.2020.

Žáci si přinesou PŘEZŮVKY !!! Přezouvat se budou ve třídách, do šaten nebude umožněn přístup.
Žáci si nebudou nosit vlastní ručníky, v každé třídě a na toaletách jsou umístěny boxy s papírovými ručníky a dezinfekce.

Stravování
Obědy přihlásí škola hromadně všem dětem přihlášeným k prezenční výuce ve škole, pokud dítě nebude mít o obědy zájem, odhlásí mu je rodič individuálně ve školní jídelně do středy 20.5.2020. Obědy nebude z hygienických důvodů možno z jídelny odnášet ani v případě onemocnění dítěte.

Rozvrh hodin
Prezenční výuka ve škole bude odpovídat zadáním pro distanční výuku. Žáci si 25.5. přinesou učebnice a pracovní sešity :
1. ročník - český jazky, matematika
2.ročník - český jazyk, matematika, prvouka (sešity na prvouku si žáci budou ponechávat ve škole)
3. a 4.ročník - ČJ, M, AJ, vlastivěda, přírodověda (podrobné rozvržení práce určí paní učitelka)


Provoz v pondělí 29.6. a v úterý 30.6.2020
Provoz školy bude po oba dny zajišten od 8.00 do 13.00 hodin. Žáci po otevření školy obdrží dotazník s průzkumem zájmu o umístění dítěte do školy v tyto dny.
Prosíme o důsledné pročtení přílohy "Zajištění provozu" níže !!!


Aktualizováno 29.5.2020 v 17.17
Knížka na střídačku - Sedmý skřítek
Milé děti, vážení rodiče, Knížka na střídačku je hotová. Tento týden kluci ze 4.A dopsali předposlední kapitolu, kterou během příštího týdne upravíme a dáme na web. Úplně poslední kapitolu pak vytvoří paní učitelky a paní ředitelka a kniha poputuje k vydavateli. Nyní už nepište další kapitoly, ale můžete zasílat ilustrace k jakékoliv části knihy.


Aktualizováno 6.5.2020 v 9.40

Organizace výuky od 25.5.2020
Soubor hygienických pokynů MŠMT
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo na svých stránkách manuál - soubor pokynů pro otevření škol - viz níže. Podle tohoto manuálu jsme připravili provozní podmínky a ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ naší ZŠ od 25.5.2020 - viz dokument níže. 
Prosíme vás o důkladné pročtení , veškeré informace k provozu školy jsou v tomto dokumentu !!!

Organizace výuky :
Výuka bude probíhat ve 3 skupinách po 15 žácích.
Dopolední výuka : 8.00 - 11.40
Odpolední výuka : 11.40 - 15.00
(Podrobnosti upřesníme.)

Prosíme rodiče, kteří telefonicky nahlásili třídním učitelkám zájem o prezenční výuku ve škole, aby zájem potvrdili ještě PÍSEMNĚ do pátku 8.5. na e-maily třídních učitelek (rozhodnutí je možné změnit nejpozději do 18.5., zájmu o zařazení dítěte do prezenční výuky bude po 8.5. možno vyhovět pouze v případě, že nebude naplněna kapacita skupin) :
Můj syn/má dcera..., třída...se od 25.5.2020 bude účastnit prezenční výuky ve škole.
Pokud jste již nezájem nahlásili třídní učitelce telefonicky, negativní hlášení, že se žák výuky ve škole účastnit nebude, NEZASÍLEJTE.
Dominantní formou zůstává do 30. června vzdálená výuka.
Prezenční výuka je určena primárně žákům 1. a 2. ročníku, ale mohou se jí účastnit i žáci vyšších ročníků.
Dopolední výuku budou zajišťovat učitelky 1. a 2.třídy. Žáky zařadíme do skupin k jejich třídní učitelce a k nim přiřadíme žáky 3. a případně 4.ročníků. Žáci budou prezenčně probírat stejné učivo jako děti na distanční výuce. Důraz bude kladen na hlavní předměty. Vyučování v ročníkově smíšených skupinách bude probíhat formou málotřídní výuky. Nebude probíhat zcela klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu.
Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která stanovila v organizačním pokynu (viz níže).


30.4.2020 ve 12.10

Informace k hodnocení a ke klasifikaci na vysvědčení ve 2.pololetí šk.roku 2019/2020
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo vyhlášku a její metodiku k hodnocení žáků za 2.pololetí šk.roku 2019/2020. V přílohách najdete tuto vyhlášku, metodiku a informaci školy o způsobu hodnocení.


Aktualizováno 18.5.2020 v 14.05
Přihlášky do školní družiny a přihlášky ke stravování
Žádáme rodiče, aby do 5.6.2020 dodali zápisové lístky (přihlášky) do školní družiny
a do 30.5. 2020 přihlášky ke stravování
nových žáků pro školní rok 2020/2021.
Podávejte do schránky na škole nebo oskenované e-mailem.
Podávání přihlášek do ŠD se týká se budoucích 1.tříd a současných 1. až 2.tříd.
Žáci budoucích 4.tříd budu přijímáni výjimečně jen v nejnutnějších případech.

Informace o ŠJ
Přihlašovat dítě ke stravování lze buď pomocí písemné přihlášky nebo přes internet (sekce "Školní jídelna").
Přihlášku na objednáváním internetem rodič doloží vedoucí jídelny paní Lonsmínové spolu s přihláškou do ŠJ a souhlasem s inkasem.
Termín pro nové rodiče - nejpozději do ŠJ do 30.6.2020.
Pokud rodič nedoručí potřebné přihlášky do tohoto termínu, nebude se žák v září stravovat.
Podávání přihlášek ke stravování se týká žáků budoucího 1.ročníku, kteří jsou buď NEspádoví nebo nenavštěvovali MŠ Boršov nad Vltavou.
Spádoví žáci navštěvující naši MŠ budou přehlášeni automaticky.

Informace o ŠD
V příštím školním roce plánujeme otevřít ŠD pro 1. až 3.třídu.
Žáky 4.tříd budeme přijímat ve výjimečných případech podle volné kapacity ŠD.
Dále budou do 4.oddělení ŠD přijímáni žáci 1. až 5.ročníků, kteří nepotřebují navštěvovat ŠD každý den, ale v některých dnech budou ve škole čekat na zájmové kroužky. Přihlášky pro tyto děti zatím neodevzdávejte, budeme řešit až v září po zveřejnění nabídky kroužků.
Přihlášky je možné stáhnout z našeho webu - sekce Školní družina - Základní informace (rolujte až dolů) nebo jsou k dispozici vytištěné v pergole školy.
V případech dotazů volejte vedoucí vychovatelku p.Kubátovou : 607 163 137.


21.4.2020

Nově jsme upravili sekci Školní družiny. Aktivity pro využití volného času naleznete v sekci ŠD -  Naše činnost.Aktualizováno 26.4. 2020 ve 11.35
Knížka na střídačku

Škola oslovila Obec spisovatelů, která nám nabídla možnost vydání naší Knihy na střídačku.
Vyjádření Obce spisovatelů :
Existuje možnost, jak knihu vydat s nízkou investicí, na kterou byste snad našli sponzora nebo ji ufinancovali z prodeje knih rodičům. Druhou cestou je vydání knihy pomocí crowdfundingu. Což by bylo ještě zajímavější. Vydaná kniha by určitě udělala radost nejen dětem, ale i jejich rodinám, které by si publikaci rády pořídily. Také by to byla hezká propagace pro školu. 
Kolik škol se dnes může pochlubit samostatnou knihou, tvořenou díly žáků? Kolik žáků se dnes může pochlubit tím že přispěli do knihy, která je uložená v Národní knihovně jako součást národního dědictví? 
Na stránkách Obce spisovatelů a stránkách Jihočeského klubu OS je zveřejněn příspěvek o naší knížce :
https://obecspisovatelu.blog.cz/2004/sedmy-skritek-a-deti 
https://spisovatelejih.blog.cz/2004/sedmy-skritek-a-deti 
(také viz příloha níže).
Proto prosíme žáky, aby v knize dále pokračovali - a to jak žáci, kteří ještě nepřispěli, tak i ti, kteří již svou povídku zaslali. Nemusíte se bát, že vaše kapitola nebude navazovat na ostatní příběhy. Vaše povídky upravíme tak, aby z nich vzniklo na sebe navazující pokračování a postupující řada dobrodružství. Jen je nutné reagovat na poslední kapitoly. Do příběhu již bohužel není možné zařadit povídky, které navazují na některou z prvních kapitol. Zatím také nepište zakončení příběhu.
Kniha už má nyní 25 kapitol a je podle našeho soudu velmi podařená. 
Do knihy přibylo i několik ilustrací. Autory jednotlivých povídek i ilustrací najdete přímo v knize (viz níže). 

                                                  Sedmý skřítek vytvořený Julinkou Š. jede Boršovem :-)


Aktualizováno 9.4.2020
UČEBNÍ PLÁNY A VÝUKA

Vážení rodiče a milí žáci, připravili jsme pro vás na našich webových stránkách novou sekci Učební plány, kde budou shromažďovány veškeré učební plány. Tuto sekci naleznete nahoře v liště.
Výuka probíhá on line formou skupinových videohovorů prostřednictvím aplikace skype.
Důležité informace ohledně výuky v době opatření o uzavření škol naleznete v sekci Průvodník.


13.4.2020
Školní družina

Ahoj děti,
bohužel jsme přišli o karneval, ale nesmutněte, přinášíme Vám soutěž o nejhezčí pyžámko. Kdo se chce zúčastnit, tak nám zasílejte Vaše fotografie v pyžámku na e-mail: kub.eva@seznam.cz nebo ivetakarvankova@seznam.cz. Kdo bude chtít, může připojit i fotečku s rouškou. Fotky všech zúčastněných dětí budou k vidění na školním webu. Vyhlášení deseti nejlepších pyžámek si necháme do školy, až se zase všichni sejdeme :)

Fotografie dětí naleznete v ŠD galerii. Více informací naleznete zde.


Aktualizováno 31.3. v 8.30

Upozornění pro rodiče požadující žádost o OČR
Potvrzenou žádost o OČR si můžete vyzvednout v úředních hodinách ve škole (pondělí a středa od 8.30 do 10.00) , na obecním úřadě a na dveřích obecní knihovny.
Dále je možné ji zaslat oskenovanou e-mailem.


Aktualizováno 9.4.2020
Videa :

Povídání o Knížce na střídačku, pozdrav paní učitelky Mileny Soukupové a paní učitelky Jitky Krupové žákům.


Aktualizováno 2.4.2020 ve 20.35

Odklad školní docházky a nefungující PPP
Vážení rodiče, v současné době nefungují pedagogicko-psychologické poradny a nemůžete tudíž do konce dubna dodat k žádosti o odklad potřebná potvrzení, jak vyžaduje zákon. 
Postup pro odklady bude následující :
- zákonný zástupce podá řádost o odklad školní docházky (zašlete poštou nebo vhoďte do schránky na škole, potvrďte zaslání e-mailem na adresu reditelka@zsborsov.cz )
- škola přeruší jednání, zákonnému zástupci zašle vyrozumění o přerušení a stanoví lhůtu, do kdy je nutné podklady doplnit (naše škola stanoví lhůtu do 23.8.2020)
- po dodání dokladů škola ukončí přerušení jednání a zákonného zástupce o tom vyrozumí dopisem


30.3.2020

Dobrovolný úkol pro všechny žáky (3. třída ho má zadaný ve slohu na tento týden) :
Přečti si naši společnou knížku Sedmý skřítek na našich stránkách (roluj  níže) a napiš pokračování. Všechny žáky, kteří se na knize budou podílet, čeká ODMĚNA. Ti, kteří napíší nejlepší kapitoly, dostanou pak výtisk knihy zdarma.


27.3.2020

Reportáž na rádiu Blaník
Vážení rodiče, milé děti, dnes mě požádali na rádiu Blaník o reportáž o naší Knížce na střídačku. Měla by zaznít v neděli nebo v pondělí. Prosím všechny autory, kteří právě pokračování píší, aby mi své příspěvky zaslali co nejdříve. 
Eva Hnudová, ŘŠ27.3.2020 10:30
Albatros-objednávky knih

Důležité informace k objednávání knih od p. uč. Houdkové. Děti, které přinesly peníze za knihy dopředu, dostanou peníze zpět po návratu do školy. V odkazu naleznete katalogy, ze kterých mají děti možnost objednávat knihy.
https://www.kmc.cz/


24.3.2020

Slovo starosty
"Naše ZŠ je chválena za aktivní přístup k výuce na dálku - kdybych nevěděl, že je škola u Vltavy, tak si budu myslet, že je to popis výuky z nějakých odlehlých částí Austrálie."
Poděkování ředitelky školy
Od uzavření škol uplynulo 12 dní plných překotných, často rozporuplných a neustále se měnících informací. Domnívám se, že již těchto 12 dní prověřilo kvalitu pedagogického kolektivu naší školy, jeho semknutost a vzájemnou spolupráci. Paní učitelky - podle zpětné vazby, která se mi dostává například ze slov pana starosty nebo hodnocení rodičovské veřejnosti - zvládají distanční výuku na jedničku s hvězdičkou. 
Mnohokrát Vám, mé milé kolegyně, děkuji a doufám, že se nám i nadále bude dařit tento nelehký úkol se ctí zvládat.

Eva Hnudová


24.3.2020

Reportáž Jihočeského kraje o naší škole - "Knížka na střídačku"
Jihočeský kraj vyzval občany a organizace k zasílání "Dobrých zpráv". Dnes vyšla ve videobrífinku  hejtmanky kraje ze dne 23.3. reportáž o naší škole a jejím projektu Knížka na střídačku.
Hledejte od 8.15 minuty :
nebo
nebo odkaz níže.


22.3.2020

V rámci filmového festivalu Jeden svět na školách Člověk v tísni zpřístupnil seznam filmů, které naleznete v dokumentu ke stažení níže.


21.3.2020

Projekt  Knížka na střídačku - Sedmý skřítek
Vážení rodiče, milé děti, rády bychom alespoň na chvilku odvedly Vaše myšlenky od současných koronavirových starostí, smysluplně využily čas, který děti tráví doma, a podpořily spolupráci našich dětí. Vymyslely jsme proto projekt, kdy bychom společně s dětmi napsaly knížku. Napsaly jsme první kapitolu příběhu o malém skřítkovi, který se omylem narodí kočičce a rády bychom v příběhu pokračovaly společnou prací. Vyzýváme proto naše žáky, aby si přečetli první kapitolu a postupně psali a přidávali kapitoly další (samozřejmě se mohou zapojit i rodiče a paní učitelky)
Prosíme rodiče, aby práce pomohli dětem zasílat na e-mail : zs.borsov@seznam.cz. 
Zpracujeme je, upravíme a budeme postupně přidávat a rozvíjet, až nám vznikne knížka.
Děti si tak budou moct číst na našem webu příběh, který si budou samy tvořit.
Práce, prosím, omezte na zhruba 1 stránku textu. Zasílejte je nejlépe ve wordu (žáci se ho tak alespoň naučí používat). Lze ale zasílat i jako text e-mailu nebo třeba oskenovaný text psaný rukou.
Základní kostra příběhu :
Kočičce Julince se narodí 6 koťátek a 1 skřítek. Kočička chce vrátit Sedmého skřítka jeho skutečné skřítčí mamince. Její kočičí mažel kocour Kulíšek se svým kamarádem kocourem Šmrksou se proto vypraví na dobrodružnou cestu, na které budou hledat skřítčí maminku. Na cestě jim bude pomáhat řada různých přátel (například zvířátek). Někteří přátelé se mohou k výpravě i připojit, jiní přispějí jen radou.


19.3.2020 v 8.30

Nařízení ředitelky školy k používání ochranných roušek v budově školy

Upozorňuji všechny zaměstnance na jejich občanskou povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky na všech místech mimo bydliště, a tedy i při cestách do práce a zpět, jakož i na pracovišti.

Bez použití ochranných prostředků dýchacích cest nebude zaměstnancům umožněn vstup na pracoviště ani výkon práce.
Totéž opatření se týká všech návštěv a pracovníků, kteří se budou ve škole pohybovat.
Podrobnější informace v dokumentu níže.
Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy


Aktualizováno 16.3.2020
UZAVŘENÍ ŠKOL OD STŘEDY 11.3.2020
Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření vlády - zrušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách (viz níže) , budou uzavřeny všechny základní školy a to od středy 11. 3. 2020 po dobu neurčitou (do odvolání).

Prosíme o sledování našich webových stránek, kde budeme postupně zveřejňovat veškeré informace.
V případě potřeby volejte ředitelku školy - tel.731 571 247.

Úkoly pro jednotlivé třídy budeme průběžně zveřejňovat na stránkách školy.

Žádost o OČR (Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení - školy) pro rodiče vydává škola. Žádost o ošetřovné si můžete také stáhnout níže.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit, rodiče se pouze mohou vystřídat.
Škola tedy vydává žádost s datem 11.3., kdy byla uzavřena, bez vyplněného data ukončení.
Rodič může začít ošetřovné čerpat od data, které si určí sám.

Školou potvrzenou žádost je možné vyzvednout v úředních hodinách ve škole, nebo na dveřích OÚ.
Oskenovanou potvrzenou žádost o OČR lze zaslat na vyžádání mailem.

(Mimo otevírací dobu knihovny je možno ji vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.)

Informace ČSSZ k čerpání ošetřovného viz v příloze níže.

Obědy jsou žákům odhlášeny automaticky.

Poměrná část plateb za zájmové kroužky bude vrácena nebo bude zájmová činnost prodloužena do června.

Organizační pokyny pro zaměstnance - na základě nařízení vlády ze dne 15.3.2020 (https://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-crz, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-koronaviru-omezila-volny-pohyb-osob-na-nezbytne-minimum--180350/ : "Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele." )
a z důvodu ochrany zdraví a života zaměstnanců přiděluje ředitelka školy zaměstnancům práci (vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci budou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitelky vykonávat z domova, tzv. home office. Tímto nařízením se ruší nařízení ze dne 13.3.2020.

                                                                                                 Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


3.3.2020
Nové fotografie z návštěvy Temelína, spolupráce 1.ročníků se společností Cassiopeia, grantového projektu se ZŠ Šindlovy Dvory, mikroskopování a další naleznete v naší galerii.


27.2.2020
Food foto
Náš fotokroužek si vyzkoušel fotografování jídla. Děti tentokrát musely zvládnout mnoho dovedností naráz - nastavení a rozmístění zábleskových světel, správnou volbu clony a hloubky ostrosti, nastavení ostřícího bodu, vytvoření vlastní kompozice a způsob, jak ji vyfotit. Trénují tak nejen technické, ale také výtvarné znalosti a dovednosti. Také rozvíjejí svou fantazii a kreativitu. Úkol "food foto" byl nesnadný, ale děti se ho zhostily velmi dobře a vytvořily opět velmi povedené fotografie. Brzy je uvidíte ve fotogalerii- zatím jen ochutnávka nejpodařenějších fotek.
Fotografie našeho fotografického kroužku budete mít také možnost získat na letošní Zahradní slavnosti.


27.2.2020
Informace - koronavirus
Vážení rodiče, na žádost Krajského úřadu zveřejňujeme informace o ochraně před koronavirem.


25.2.2020

Nabídka příměstského tábora zdarma
Termín : 13. - 17. července 
Vážení rodiče, opět Vám nabízíme zdarma příměstský tábor, letos se společností Attavena (zajišťovala předloňský tábor).
Pokud budete mít zájem o přihlášení dítěte, napište nám na školní e-mail do 13.3.2020.
O projektu: Trochu méně horké léto II
Cílem projektu je zajistit rodičům péči o děti během letních prázdnin v takovém rozsahu a kvalitě, aby mohli chodit do práce a věděli, že je o jejich děti dobře postaráno.
Podpořit můžeme rodiče, kteří jsou: 
- zaměstnaní
- OSV 
- aktivně hledající práci, tedy jsou v evidenci Úřadu práce nebo se účastní rekvalifikace či jiného studia k zajištění pracovního uplatnění 
- na rodičovské dovolené a mají platnou pracovní smlouvu

Potřebné formuláře budou k dispozici na informační schůzce konané během května v ZŠ a začátkem března i ke stažení na našich stránkách https://www.attavena.cz/primestske-tabory/ 
Příměstské tábory jsou nepobytové a probíhají ve všedních dnech během letních prázdnin pro děti 1. - 5. třídy základní školy. Jednoho tábora se může zúčastnit 5 - 25 dětí. Program tábora je nastavený pro pobyt venku i vevnitř a kombinuje různé aktivity (výtvarné, sportovní, hrací, poznávací, soutěžní, apod.). Tábor je zdarma, rodiče hradí dětem pouze stravné ve výši cca 400 Kč za týden.
Harmonogram tábora:
7:00 - 8:00 - časové rozmezí pro příchod dětí
8:00 - 16:00 - program
16:00 - 17:00 - čas, kdy si své děti můžete vyzvednout

Tábor proběhne v prostorách školy. 


24.2.2020

Zápis do 1.ročníku a dny otevřených dveří
Zápis se bude konat ve dnech 2. a 3.dubna 2020 - podrobné info a rezervační formulář naleznete v sekci "Zápis do ZŠ".
K zápisu je NUTNÉ si rezervovat termín dle pokynů v sekci Zápis do ZŠ !!!!

Dny otevřených dveří jsou 3. až 5.března 2020 od 8.00 do 14.30 hodin. Zákonní zástupci mohou přijít sami nebo se svým dítětem a účastnit se výuky. Prosíme, abyste do hodin vstupovali pouze o přestávkách (viz sekce "Rozvrhy"). Vašim dotazům se budeme moci věnovat o přestávkách nebo je možné od 8.00 do 10.00 navštívit ředitelku školy.


20.2.2020
Mobilní planetárium
Dne 24.2.2020 se uskuteční akce Mobilní planetárium. Akce je pro žáky zdarma, podmínkou je vyfotografování všech žáků na pozadí poskytnuté Mobilním planetáriem. Fotografie není povinné odebrat, budou zapůjčeny k nahlédnutí domů.


20.2.2020
Nové fotografie našeho fotokroužku - "Zimní focení" (ateliérové focení a komunikace s modelem) jsou nově k nahlédnutí v galerii.


4.2.2020
Jsme opět v novinách
Krátký článek o netradičním předávání vysvědčení v našem 2.ročníku naleznete zde:
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/vysvedceni-hlida-kocour-20200131.html


2.2.2020
Nabídka příměstských táborů

Milé děti, vážení rodiče,
zima se nám přehoupla do své druhé poloviny a blíží se léto. Určitě už přemýšlíte o tom, jak ho využijete a třeba vám v rozhodování pomůže i naše nabídka letních příměstských táborů. Níže naleznete odkaz na další dokumenty, které jsou k přihlášení na tábor potřeba, a budeme se těšit, že se v létě s některými z vás uvidíme.

https://www.sikulka.com/primestske-tabory/

Kolektiv Baby centra Šikulka.

Pro zvětšení nabídky, klikněte na obrázek.


23.1.2020
Fotokroužek - ateliérové focení a komunikace s modelem
Dnes si děti vyzkoušely fotografování zimního portrétu zábleskovými světly. Skvěle zvládly komunikaci s modelem i nastavení světel a práci s nimi, takže vznikly velmi podařené fotografie. Dokonce jsme k fotografování přemluvili i některé rodiče.
S fotografiemi budeme ještě trochu čarovat, ale jako ochutnávku nabízíme alespoň několik neupravených obrázků a jednu vzorovou fotku.


17.1.2020
Školní psycholog

Vážení rodiče, na naší škole je zřízeno školské poradenské zařízení - školní psycholog zajištěný z projektu MAP II. (https://www.mapvzdelavani.cz/), který bude škole metodicky pomáhat přímo ve škole a to na náklady MAP II. 


16.1.2020
Kreslení světlem

V našem fotokroužku jsme si vyzkoušeli novou techniku - kreslení světlem.
Článek naleznete v sekci Činnost ZŠ.
Fotografie naleznete v galerii.


16.1.2020
Přednáška nebezpečí internetu

Vážení rodiče, pro žáky naší školy připravujeme přednášku na téma nebezpečí internetu. Podobnou přednášku policie ČR je možné připravit i pro rodiče. Tématem bude kybergrooming, sociální sítě, facebookové profily, zabezpečení účtu, rodičovská kontrola. Žákům rozdáme přihlášky, na jejichž základě v případěš zájmu přednášku pro rodiče uskutečníme.


12.1.2020
Tablo - 5.třída
V rámci výuky si naši páťáci navrhli a nafotili "živé obrazy" na své tablo.


9.1.2020
Video z koncertu
Video z našeho vánočního koncertu naleznete na odkazu níže nebo v galerii v sekci videa.

https://youtu.be/twmH3bR3PNU


6.1.2020
Vánoční koncert

Vážení rodiče a přátelé školy, děkujeme Vám za účast na Vánočním koncertě naší školy. Vaše pozitivní ohlasy nám udělaly velkou radost a doufáme, že jsme Vám zpříjemnili poslední dny letošní adventu.

Uvádíme jeden z rodičovských ohlasů, který nás velmi potěšil :
Vánoční vystoupení bylo nádherné, dojemné. Krom toho, že jste nádherně zpívaly, působily jste jako skvělý kolektiv a člověk byl rád, že jeho dítě patří do školy, kde se lidi mají rádi a umí si spolu zpívat!

Reportáž z koncertu naleznete zde :

https://www.youtube.com/watch?v=8nelE_8c_2Y&fbclid=IwAR2npqkliThciNr99DdgX0um43SCEX_uNvlMQUeGmSsiTBtakO5uM1rTPWs

Nové fotografie z Vánočního koncertu naleznete v galerie.


13.12.2019
Nabídka - přijímací zkoušky nanečisto
V minulých letech jsme spolupracovali se školou 2 + 2 připravující žáky na přijímací řízení a nabízející kvalitní doučování. Zveřejňujeme proto nabídku, kterou nám škola zaslala :

Vážení rodiče a žáci,
i letošní školní rok jsme pro vás připravili přijímací zkoušky nanečisto z matematiky i češtiny. Tentokrát ve více termínech než loni a s možností využít více než jeden termín, jelikož na každý přijímačkový den bude použit unikátní test, nestane se tedy, že s testem byste se již někde setkali, je vytvořen pouze pro naši potřebu.
Termíny, podrobné informace a ceny přijímaček nanečisto s možností přihlášení naleznete zde:

https://www.2plus2cb.cz/prijimacky-nanecisto-2020/ 

Výsledky testů nanečisto dostanou také vyučující standardních kurzů doučování, bude tedy možnost si test projít v hodinách podrobněji a zapracovat na chybách.
Přes tlačítko "Koupit" v odkazech si můžete termíny rovnou sami zakoupit přes systém Webooker, ovšem pokud si budete přát využít více termínů přijímaček nanečisto a tím výhodnější cenu (nebo Vám to prostě nepůjde), vyplňte prosím objednávku (kterou najdete pod tlačítkem "Koupit").


12.12.2019
Fotovýlet na vánoční trhy
Ve čtvrtek 12.prosince se náš fotokroužek vypravil trénovat focení na českobudějovické vánoční trhy. Užili jsme si focení, ale i vánoční atmosféry a dobrůtek u stánků. Děti se učí fotit od loňského roku, kdy proběhlo několik víkendových fotoworkshopů. Letos získávají zkušenosti na pravidelném zájmovém kroužku. A přesto, že jsou teprve málo zkušení začátečníci, se jim podařilo vytvořit velmi povedené fotografie. Zde jen malá ochutnávka z tvorby dětí, všechny fotografie z výletu naleznete v galerii.


4.12.2019
Welios a vánoční trhy v Linci
Dnes jsme s navštívili IQ park Welios Center ve Welsu a vánoční trhy v Linci. Welios děti přímo nadchnul, nemohly se od interaktivních exponátů téměř odtrhnout a exkurzi si užily snad na 120%. Trhy v Linci jsou menší a méně zajímavé než ty naše českobudějovické, ale i tak se dětem líbily.
Článek o akci brzy najdete v sekci "Činnost ZŠ".
V galerii si můžete prohlédnout fotografie vypovídající o tom, jak se děti "vyřádily".

Poděkování patří firmě Energy Centre České Budějovice, která nám exkurzi umožnila.


4.12.2019
Napsali o nás
Dnes vyšla v Českobudějovickém deníku reportáž o fotoworkshopu naší školy a ZŠ Hosín :
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/spolecny-fotoworkshop-zaku-20191204.html 


28.11.2019
Fotoworkshop se ZŠ Hosín
Dnes proběhl 1.společný workshop fotografického kroužku naší školy se žáky Dětské filmové univerzity ZŠ Hosín. Naši mladí fotografové seznámili své hosínské kamarády se základy focení v různých fotografických režimech a s pravidly kompozice. Společně si děti pod vedením obou ředitelů vyzkoušely práci se zábleskovými studiovými světly a zjistily, jak různé nastavení mění atmosféru fotografie. Na závěr workshopu pak hosínské děti natočily na kameru rozhovor s našimi žáky.
Podle informací pana ředitele Čipery by se měla reportáž z celého workshopu už brzy objevit i v televizi. Fotografie naleznete naší galerii.


8.10.2019
GRANT OP VVV (ŠABLONY)

Pro školní roky 2019/20 a 2020/21 se škole podařilo získat grant ve výši 910 000 Kč.
Z tohoto grantu budou realizovány tyto šablony :

Školní asistent - personální podpora
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání
Klub pro žáky (logické a deskové hry)
Projektové dny ve škole

ŠD
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
Klub pro účastníky ŠD (logické a deskové hry)

Vážení rodiče, uvítáme, pokud byste měli námět pro realizaci šablony "Projektové dny ve škole" - besedy s odborníkem (lze uskutečnit ve škole nebo do vzdálenosti 10 km).


26.9.2019
PARKOVÁNÍ U ŠKOLY !!!!
Vážení rodiče, dle našich zjištění a na základě Vašich upozornění a žádostí OPĚT připomínáme parkovací řád u naší školy (viz níže).
Někteří neohleduplní rodiče neustále parkují přímo před vchodovou brankou a u popelnic, takže brání průjezdu ostatních aut a bezpečnému průchodu dětí.
V těchto místech je přísný zákaz parkování !!!!!

Dále si dovolujeme připomenout naši interní dohodu o jednosměrném provozu -
v nejfrekventovanější časy příjezdů mezi 7.30 - 8.00 Vás prosíme o příjezd ke škole z ulice Poříčská a odjezd směrem k silu.
Žádáme Vás také o ohleduplné chování na parkovišti a zvýšenou pozornost z důvodu bezpečnosti žáků. Mezi plotem a auty dodržujte bezpečnostní koridor 1 metr - žáci se po parkovišti pohybují v tomto koridoru (nechodí za auty !!!).
Neparkujete na silnici a v ulicích, kde byste blokovali výjezd obyvatel.
Děkujeme za pochopení.


17.6.2019

Mapa školy 2018/2019 - vyhodnocení :

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout vyhodnocení dotazníku Mapa školy, který jsme ve školním roce 2018/19 připravili. Dotazníky byly dány žákům s razítkem školy, aby byla zachována jejich průkaznost a nebylo možné je duplikovat. Žáci je pak odevzdávali anonymně do určené schránky ve škole. Po vyhodnocení jsme dotazníky očíslovali a uložili, aby s nimi nebylo možné manipulovat. Můžete do nich na požádání nahlédnout v ředitelně školy.
Výsledky ankety ve zkratce :
78% rodičů vyjádřilo spokojenost se školou
14% rodičů je spokojeno průměrně
8% rodičů spokojeno není


21.12. Vánoční koncert

Videa ke zhlédnutí  zde: https://youtu.be/ysb_4fT309Q

Foto zde: Galerie