16.4.2021
Předběžná informace o výsledcích zápisu - potvrzení zájmu o přijetí !!!
K povinné školní docházce do naší školy byly přijaty všechny děti ze spádového obvodu Boršov nad Vltavou.
Žádáme rodiče spádových žáků, aby do STŘEDY 21.4.2021 potvrdili na e-mail reditelka@zsborsov.cz, že jejich dítě do naší školy SKUTEČNĚ NASTOUPÍ.
Celkové výsledky zápisu (tedy i přijetí nespádových dětí) zveřejníme do 30.4.
Prosíme také rodiče nespádových dětí, aby nám urychleně oznámili, pokud byli přijati na jinou školu a tuto školu upřednostní.


13.4.2021     19.00
Konzultační odpoledne
Vážení rodiče, konzultační odpoledne proběhne ve dnech 28. a 29.4.2021 mezi 14.30 - 17.00 formou telefonických a skype konzultací. Podrobnosti vám sdělí třídní učitelky obvyklou formou (e-mail, whatsap...).


13.4.2021     17.55
Informace k testování žáků ucházejících se o přijetí na střední školu
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test na onemocnení covid 19.
Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Tento test provede žákovi základní škola.
Přijímací řízení na osmileté obory SŠ se koná 5. a 6.5.2021.
Páté třídy mají prezenční výuku ve dnech 26.4. až 30.4., naše škola tudíž žákům vydá potvrzení ve čtvrtek 29.4. případně v pátek 30.4.
Více informací v příloze níže :


12.4.2021    17.45
Zprávy z prvního testování
Vážení rodiče, dnes na naší škole proběhlo první testování na covid 19. Používáme testy Beijing Lepu Medical technology.
Testování proběhlo v naprostém klidu a pohodě, všechny děti ho zvládly na jedničku.
Všichni jsme byli "pozitivně" negativní :-)
Fotografie z návratu dětí a testování najdtete na :
https://pisecky.denik.cz/ctenar-reporter/obrazem-deti-se-vraceji-do-skol-pred-vyucovanim-musely-vsechny-na-testy-20210412.html?preview=89a8af586be2dc270e938074d8f94606&t=1618236031


 

11.4.2021    13.14
Zajímavý rozhovor týkající se návratu žáků do škol a testování s předsedou asociace ředitelů Michalem Černým naleznete ve zpravodajství ČT v 49.11 minutě  :https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/221411010120411


9.4.2021    19.45
Upozornění - stravování
Znovu připomínáme, že v týdnu, kdy má dítě distanční výuku a neodebírá oběd, je NUTNÉ SI OBĚDY INDIVIDUÁLNĚ ODHLÁSIT V ŠJ.


9.4.2021    11.50
Dvě radostné zprávy - miminka
Včera se naší paní učitelkce Barboře Podobské narodila dceruška Anička a dnes přivítala dcerku Markétku na svět paní učitelka Dominika Kudláčková. Oběma maminkám gratulujeme.


6.4.2021    9.52
Informace pro 1.B - onemocnění třídní učitelky
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že třídní učitelka 1.B byla pozitivně testovaná na covid, zůstanou žáci 1.B na distanční výuce i v týdnu od 12.4. Prezenční rotační výuku zahájí od 26.4.


Aktualizováno 12.4.2021     12.18
Informace o návratu žálů do školy v režimu rotační výuky
Vážení rodiče, od 12.4. bude na školách probíhat rotační výuka .
Na naší škole bude probíhat dle následujícího schématu :
Prezenční výuka ve škole
LICHÉ týdny
od 12.4. :    1.B + 2.A + 2.B +5.A + 5.B (1.B zahájí výuku až od 26.4. z důvodu onemocnění třídní učitelky).
SUDÉ týdny od 19.4. :     1.A + 3.A + 4.A + 4.B
(Rozdělení tříd do rotační výuky je stanoveno na základě organizačních potřeb školy. Mnoho dětí má ve škole sourozence, ale bohužel není v našich silách vyřešit, aby všichni sourozenci měli prezenční výuku ve stejný týden.
Třídy jsme rozdělili s ohledem na organizaci testování a na organizaci výuky, kdy v některých třídách učí i jiné učitelky.)

Distanční on-line výuka bude probíhat ve stejném režimu jako doposud v týdnu, kdy daná třída nemá výuku prezenční.

Prosíme rodiče, kteří jsou zaměstnáni v IZS, aby urychleně škole nahlásili, zda mají zájem o umístění dítěte do školy v době, kdy bude mít distanční výuku. Provoz skupiny těchto žáků bude zajišťován pedagogickými pracovnicemi školy, žáci budou mít on-line výuku se svou třídou (nutný je vlastní notebook).
Seznam vybraných profesí byl výrazně rozšířen a naleznete jej níže.

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY (včetně skupiny IZS) : od 7.00 do 16.00 ( z organizačních důvodů a testování žáků je provoz ŠD omezen)

Stravování
Obědy přihlásí žákům škola (respektive MŠ).
Pokud se žák ve škole stravovat nebude, odhlásí ho rodič individuálně ve školní jídelně MŠ nebo přes aplikaci strava.cz - to se týká i týdnů, kdy má dítě distanční výuku.
S paní ředitelkou MŠ jsme sepokusily vám usnadnit situaci a přihlásit žákům stravu pouze v týdnech prezenční výuky, to však nebylo technicky a organizačně možné. Obědy tedy mají všichni žáci přihlášeny do konce školního roku a prosíme vás, abyste si individuálně odhlásili dny, kdy se dítě stravovat nebude.
V době distanční výuky si žák může stravu odebírat. Obědy si můžete vyzvedávat v době od 12.30 do 12.45 hodin.

Testování
Žáci budou 2x týdně testováni - v pondělí a ve čtvrtek.
Testování se neprovádí
u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsoustarší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí
u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnůod prvního RT-PCR testu spozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
Žák si může přinést vlastní test schválený MŠMT, musí ho však provést ve škole.
Seznam testů naleznete zde :
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/   
Postup testování :
Žáci budou přicházet nejprve na zahradu školy,
kde bude testování prováděno v pergole a v připravených párty stanech (první den bude testování provedeno ve třídách). Vyhneme se tak problémům s dezinfikováním tříd při pozitivním záchytu a zpožďování výuky. Chápeme, že rozpis testování může být pro vás, rodiče, složitý, ale určili jsme ho s ohledem na to, že žákům nižších ročníků budou při testování pomáhat dohlížející pedagogové nebo jim test může provést rodič (nebo jím pověřená osoba), zatímco žáci vyšších ročníků si již budou schopni provést testy sami.
Druh testů nemáme možnost ovlivnit. Dítě však může provést své testování vlastními RT - PCR testy pro samoodběr, které si do školy přinese (toto testování stačí 1x týdně).
Pokud bude mít žák pozitivní test v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy.
Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, pak celá třída počká mimo prezenční výuku na konfirmační test pozitivního žáka.

Pokud se nákaza potvrdí, bude situaci řešit KHS. Informace upřesníme, až je MŠMT zveřejní.
Třídy budou v pondělí a ve čtvrtek do školy nastupovat PŘESNĚ v tyto časy :
7.30 :  1.A , 1.B , 4.A
7.45  : 2.A , 3.A , 4.B , 5.A
8.00 : 2.B , 5.B
Žáky z ranní ŠD otestujeme individuálně při příchodu mezi 7.00 a 7.30.

Ve dnech, kdy nebude testování prováděno, žáci mohou do školy přicházet dle rozpisu v těchto časech :
7.30 - 7.45 : 1.A , 1.B , 4.A
7.45 - 8.00 : 2.A , 3.A , 4.B , 5.A
8.00 - 8.15 : 2.B , 5.B

V případně pozitivity testu je rodič povinen si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase. Také je možné dát žákovi předem písemný souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu
V obou případech je bezpodmínečně nutné, aby bylo možné se rodičům dovolat.

Pokud rodiče odmítají testování, nemůže se žák prezenční výuky zúčastnit. Žák v tom případě dostane samostatnou práci odpovídající výuce daného týdne.

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacího ústrojí. Dle informací z tiskové konference školy obdrží roušky zdarma.

Stravování
Obědy přihlásí žákům škola (respektive MŠ).
Pokud se žák ve škole stravovat nebude, odhlásí ho rodič individuálně ve školní jídelně MŠ nebo přes aplikaci strava.cz -  to se týká i týdnů, kdy má dítě distanční výuku.
S paní ředitelkou MŠ jsme se pokusily vám usnadnit situaci a přihlásit žákům stravu pouze v týdnech prezenční výuky, to však nebylo technicky a organizačně možné. Obědy tedy mají všichni žáci přihlášeny do konce školního roku a prosíme vás, abyste si individuálně odhlásili dny, kdy se dítě stravovat nebude.
V době distanční výuky si žák může stravu odebírat. Obědy si můžete vyzvedávat v době od 12.35 do 13.00 hodin.

Zde naleznete instruktážní videa k testování :    https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Další informace najdete na :    https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 
nebo na : https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Letáky s instrukcemi pro žáky i rodiče naleznete v příloze. Prosíme, seznamte s instrukcemi děti předem.

Děkujeme vám, že s námi toto obtížné a vysilující období zvládáte s pochopením.
Pokud se chcete blíže informovat, neváhejte mi zavolat na telefonní číslo 731571247.
Mgr. Eva Hnudová

Návod k registraci na PCR test v případě pozitivity školního AG testu najdete zde :   


31.1.2021    20.25
Platba ŠD - snížení za období září 2020 až březen 2021
Platba za období září - říjen bude snížena.
1. a 2.třída bude hradit částku 900 Kč za 18 týdnů
3. třída bude hradit částku 450 Kč za 9 týdnů.
V případě, že jste platbu zatím neprovedli, uhraďte, prosím, sníženou částku do 15.dubna.
Pokud jste již platbu uhradili, bude vám poměrná částka vrácena na účet.
Výši platby za období duben až červen upřesníme dle aktuální situace, zatím nehraďte.


29.3.2021

V sekci Školní družina-naše činnost naleznete typy na volnočasové aktivity.


Aktualizováno 24.3.2021     18.45
Oznámení o zápisu do ZŠ
Vážení rodiče předškoláků, letošní zápis do 1.ročníku proběne bez osobní přítomnosti dětí (pokud MŠMT v nejbližších dnech nepovolí zápis s osobní přítomností žáků, což je velmi nepravděpodobné).
Zápis se bude konat dvěma způsoby :
- osobním podáním žádosti pouze za přítomnosti zákonných zástupců dne 9.4.2021 od 14 do 17 hodin
(není potřeba se registrovat, rodiče přijdou v době, kterou si sami zvolí. Prosíme Vás však, abyste přibližný čas podání oznámili e-mailem do 2.4.2021 na adresu reditelka@zsborsov.cz ).
nebo
- zákonný zástupce podá přihlášku písemně bez osobní přítomnosti ve škole - elektronicky (datová schránka, email s elektronickým podpisem), osobně do školy, do schránky na budově školy nebo poštou (podání do schránky na škole nebo nedoporučeným dopisem poštou nutno potvrdit do 5 dnů e-mailem na adresu reditelka@zsborsov.cz ).
Písemné přihlášky lze podávat v období od 1.4. do 18.4.2021.
Z důvodu nepříznivé epidemické situace upřednostňujeme písemné přihlášky.
Důležité upozornění -
rodič společně s dokumenty k zápisu zašle nebo odevzdá také zápisový lístek do ŠD (ke stažení v sekci Zápis - Dokumenty ke stažení !!! 

Budeme otevírat 2 první třídy, s největší pravděpodobností budeme schopni přijmout i děti z nespádových obvodů.

Podrobnosti zápisu a dokumenty ke stažení naleznete v sekci Zápis do ZŠ.18.3.2021    13.24
Metodické doporučení MŠMT k distanční výuce
Vážení rodiče, MŠMT vydalo metodické doporučení, které má pomoci školám najít rovnováhu mezi potřebou vzdělávacího pokroku a zachováním duševní pohody dětí, jejich motivace k práci a zdravého životního stylu. Metodika je věnována nastavení distanční výuky tak, aby co nejefektivněji podporovala učení dětí. Vzhledem k tomu, že všeobecně sílí tlak rodičů na co nejvyšší počet synchronních hodin, uvádí MŠMT důvody, proč je důležité se soustředit na asynchronní výuku a proč není vhodné navyšovat časovou dotaci on-line hodin.


11.3.2021
V sekci Školní družina-Naše činnost naleznete zajímavé nápady a aktivity pro děti.


11.3.2021    8.30
Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky :


9.3.2021    15.00
Vyhlášení výběrového řízení - vychovatelka ŠD

ZŠ Boršov nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici vychovatel/ka školní družiny nebo na pozice vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga.
Výše úvazku : 0,6 nebo 1 (kombinovaný úvazek asistent/ka pedagoga - vychovatel/ka)
Výši úvazku/ů škola stanoví po zápisu do 1.ročníku a po vyšetření žáků požadujících asistenta pedagoga.
Požadované vzdělání :
https://www.msmt.cz/mladez/kvalifikace-pedagogickych-pracovniku-v-zajmovem-vzdelavani
Nástup : září 2021
Nabídky zasílejte na mail : reditelka@zsborsov.cz
Příjem přihlášek do výběrového řízení byl ukončen 19.3.2021.
Výběrové řízení bude ukončeno 20.4., poté budou žadatelé informováni o výsledku řízení.

9.3.2021     14.20
Prodloužení data odevzdání zápisového lístku na SŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.
https://www.msmt.cz/msmt-prodlouzilo-termin-pro-odevzdani-zapisovych-listku-na
https://www.msmt.cz/file/55009/