Info o testování
Užitečné informace týkající se testování naleznete na tomto odkazu :

https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/jak-se-nechat-otestovat

Od 22.11. bude probíhat každé pondělí plošné antigenní testování ve školách. V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenily vždy v pondělí dopoledne a v stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standartně bez rezervace termínu.
V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN), až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován.
Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vzniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.
V případě sebetrasování vyplňte formulář sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy/ , kde si sami vystavíte eZadanku na PCR test. Více info https://covid.gov.cz/rk .30.11.2021     20.45
Fotokroužek - adventní dekorace
Dnes jsme se na fotokroužku učili pracovat s hloubkou ostrosti a funkcí "priorita času". Cvičili jsme si také kompozici. Posuďte, jak se nám dařilo, na malé ochutnávce a brzy opět v galerii.


Aktualizováno 26.11.2021      18.39
Karanténa 3.A
Vážení rodiče, od pátku 26.11. je vyhlášena karanténa pro třídu 3.A (netýká se žáků po prodělaném covidu a žáků, kteří nebyli ve škole v pondělí 22.11. až středu 24.11.).
Dnes jsme dostali od KHS e-mailové potvrzení karantény (nejprve je karanténa vyhlášena na základě telefonického nahlášení pozitivního testu žáka a den poté potvrzena písemně s podrobnými instrukcemi), níže tedy zveřejňujeme zprávu KHS :
Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivním žákem, tj. do 8.12.2021.
Zákonní zástupci zajistí žákům kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým - t.j. od pondělí 29.11. do středy 1.12 . V případě, že PCR test bude 5. - 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 1.12.2021. Žáci se tedy mohou do školy vrátit nejdříve ve čtvrtek 2.12.
Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa.
Na žáky, kteří jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje - můžou nadále docházet do školy. Případě, že se i u těchto žáků objeví příznaky COVID - 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.
Doporučujeme dojít si na PCR test v pondělí nebo v úterý dopoledne, kdy je v českobudějovické nemocnici vyhrazen čas pro testování žáků (viz fialový text výše).

Podrobnosti distanční výuky sdělí třídní učitelka obvyklou formou emailem.
Obědy jsou od pondělí 29.11. do pátku 3.12.odhlášeny hromadně. V případě, že se dítě vrátí dříve než v pátek, nahlásí si oběd individuálně.


25.11.2021        8.54
Parkování !!!!
Vážení rodiče, děkuji všem ohleduplným rodičům, kteří dodržují parkovací řád školy. Bohužel se nadále stává, že někteří rodiče parkují mimo parkoviště na ploše u popelnic, a to i v případě, že je na parkovišti volné místo. Tito rodiče ohrožují zdraví a bezpečnost nejen svých dětí, ale i bezpečnost ostatních řidičů. Jejich děti z auta často vyskočí přímo před jiné auto, které se snaží projet kolem. Tito řidiči také způsobují komplikace ostatním rodičům, kteří nemohou kolem jejich auta projet, takže v kopci ke škole stojí i několik aut za sebou.
Chápeme, že v exponovaných časech je někdy parkoviště zcela zaplněné, ale většina rodičů se i v těchto případech chová ohleduplně a bezpečně. Z tohoto důvodu budeme přestupky proti parkovacímu řádu (a to i na základě Vašich žádostí a stížností) řešit s konkrétními rodiči, a pokud se situace nezlepší, požádáme o asistenci policie ČR, jako tomu je u jiných škol.
Jde nám o zdraví a bezpečnost VAŠICH dětí a nerozumíme tomu, že někteří rodiče upřednostňují svoji pohodlnost před bezpečím svých dětí.
Připomínáme provozní řád parkoviště (naleznete ho také  nahttps://www.zsborsov.cz/vnitrni-smernice/ ).
Výňatek z provozního řádu parkoviště:

Parkování - pro účely parkování a odvod dětí do školy slouží parkoviště na zpevněné ploše před oplocenou zahradou u ulice Na Planýrce. Pro účel parkování není možné použít autobusovou zastávku pod školou, jakýkoliv prostor příjezdové silnice a to ani příjezdovou cestu k bráně na školní pozemek a ani soukromé pozemky u okolních domů.

Způsob parkování - napříč s minimálním odstupem od ostatních automobilů, musí být zachována cesta pro pěší mezi automobily a plotem v šířce min 1,5m.


24.11.2021               18.30
Fotokroužek - vánoční trhy
Nové fotografie z podzimního fotografování naleznete v galerii. 

Toto úterý jsme si prodloužili náš fotokroužek a vypravili jsme se na vánoční trhy na náměstí Českých Budějovic (rychle, než nám je zavřou). Báječně jsme si užili předvánoční atmosféry a nafotili spoustu podařených fotek. Jako obvykle přidáváme malou ochutnávku - výběr nejpovedenější fotografie každého z našich malých fotografů (nejvíc nás asi lákaly sladkosti, protože jejich fotky se nám povedly nejlépe).


Aktualizováno 23.11.2021      9.03
Problémy s testováním žáků
Vážení rodiče, byla jsem informována, že někteří dětští lékaři odmítají vystavit pozitivně testovaným žákům e-žádanky na PCR test. Krajský úřad a KHS nás informovali, že žádanku MUSÍ vystavit lékař (viz výše).
V pondělí pozitivně testovaní žáci mají v jihočeských nemocnicích vyčleněný prostor na test v pondělí a úterý odpoledne, z čehož vyplývá, že e-žádanky v pondělí hygiena nemůže zasílat, nestihla by to. Byli jsme dále informováni, že téměř nejsou k dispozici volné termíny k testování v jiné dny - proto byly právě vyčleněny termíny v pondělní a úterní dopoledne (bez rezervace).
Je nám velice líto, že Vám je situace takto komplikována.
Dnes jsem situaci konzultovala s KHS. Pokud Vás tedy lékař odmítne, volejte prosím na tato čísla KHS-epidemiologie, kde by Vám měli žádanku také vystavit :    387 312 + linky : 326, 310, 211, 212
Na Jihočeském kraji mi však bylo sděleno, že pediatr je však POVINEN e-žádanku vystavit na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 27.10.2021.

V případě sebetrasování vyplňte formulář sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy/ , kde si sami vystavíte eZadanku na PCR test. Více info https://covid.gov.cz/rk
Eva Hnudová


22.11.2021          9.30
Karanténa 3.B
Vážení rodiče, dnes byla KHS vyhlášena karanténa třídy 3.B.
7 žáků z 14 bylo dnes pozitivně testováno na covid (ostatní žáci jsou postcovidoví nebo nepřítomní). Třídní paní učitelka (očkovaná) měla včera také pozitivní covid test a covidové příznaky. Z tohoto důvodu byla karanténa stanovena pro celou třídu, protože se s p.učitelkou děti setkaly v pátek. Situace je tentokrát komplikovanější, protože se nám sloučily dvě různé situace v různé dny (kontakt s pozitivní osobou v pátek a pozitivní ATG testování žáků v pondělí).
Žáci, kteří byli dnes - v pondělí 22.11. pozitivně testováni, si dojdou na covid test dnes nebo zítra dopoledne do českobudějovické nemocnice (viz fialový text výše). Pokud bude test negativní, žáci stejně musí zůstat 7 dní doma v karanténě - t.j. do pátku 26.11. z důvodu pozitivního kontaktu s třídní učitelkou a nemusí se opětovně testovat 5. až 7.den od kontaktu. V případě, že se po 7 dnech neprojeví příznaky covidu 19, žáci se vrací do školy. Pouze v  případě, že se u žáka projeví příznaky nemoci, je povinen si dojít znovu na PCR test 5. až 7.den od kontaktu tj. od středy 24.11. do pátku 26.11.
Žáci, kteří měli dnes v pondělí negativní ATG test, si dojdou na PCR test mezi 5. až 7.dnem  t.j. od středy 24.11. do pátku 26.11. Bude-li PCR test negativní, žáci se vrací v pondělí 29.11. do školy.
VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ V PONDĚLÍ NASTOUPÍ DO ŠKOLY, MUSÍ DOLOŽIT NEGATIVNÍ VÝSLEDEK PCR TESTU !!!
Distanční výuka - vzhledem k tomu, že paní učitelce není dobře a zatím není schopná vyučovat on-line, bude distanční výuka probíhat formou zadávání práce a zasílání úkolů. Info podá paní učitelka obvyklou formou kontaktu.
Pokud bude dítěti potvrzen negativní PCR test a vrátí se do školy, bude probíhat normální prezenční výuka.
On-line výuka by pak probíhala pouze v případě, že by bylo v karanténě více než 50% žáků.
Obědy jsou dětem odhlášeny od zítřka 23.11. do pátku 26.11, dnes v pondělí si je můžete vyzvednout.


Aktualizace 22.11.2021      18.38
Onemocnění lektora KERAMICKÉHO kroužku - přerušení činnosti kroužku
Vážení rodiče, z důvodu onemocnění lektora keramického kroužku pana Štarka se činnost kroužku přerušuje.
Kroužek začne opět 6.12.2021.
Omlouvám se za původní chybnou formulaci,  vzhledem k tomu, že keramický kroužek byl ještě loni součástí výtvarného, napsala jsem včera omylem, že bude přerušena činnost "výtvarného" kroužku. Eva Hnudová


21.11.2021            15:30
Halloween 1.A
Nové fotografie z halloweenského dne 1.A naleznete v galerii. 

Z důvodu nemoci paní učitelky se třídě 1.A nepodařilo oslavit Halloween poslední říjnový den, jak jsme měli v plánu. Ale nenechali jsme se odradit a udělali si halloweenské dopoledne dnes. A podařilo se nám opravdu strašně strašidelně :-) .


21.11.2021     17:30
Fotokroužek 2
Nové fotografie z podzimního fotografování naleznete v galerii.

Dnes jsme se s fotokroužkem vypravili k Zámečku a na náplavku k řece. Počasí nám přálo a tak se nám podařilo vyfotit několik opravdu pěkných podzimních záběrů. Další fotografie již brzy v galerii.


11.11.2021     12:30
Nové fotografie s tématem Podzimní tvoření dětí ze školní družiny naleznete v galerii školní družiny. 


Aktualizováno 19.11.2021    8.00
Informace - zájmové kroužky
Vážení rodiče, protože paní učitelka kroužku anglického jazyka je stále v pracovní neschopnosti, kroužek je zatím zrušen. Budeme Vás informovat, až činnost opět zahájí.

Aktualizováno 8.11.2021       18.16
Informace k zastupování třídních učitelek 5.ročníků
Vážení rodiče, v posledních několika týdnech byly obě třídní učitelky 5.ročníků v pracovní neschopnosti. V obou případech jsme doufali, že bude pracovní neschopnost krátká, v těchto dnech se však bohužel ukázalo, že zranění paní učitelky Klimešové si vyžádá dlouhodobější léčbu a paní učitelka Krajcigrová se ze zdravotních důvodů patrně v tomto školním roce již nevrátí vůbec.
Protože si uvědomujeme, jak důležité je, aby se žáci 5.ročníku dobře připravili na přechod na 2.stupeň, učili jsme hlavní předměty aprobovaně stabilním neměnným zástupem - za třídní paní učitelku Klimešovou učila ČJ a M paní ředitelka Eva Hnudová a AJ učila paní asistentka Iveta Allizarová, která má z angličtiny cambridge certifikát.
V 5.A učila hlavní předměty paní zástupkyně Aneta Houdková.
(Na vlastivědu a přírodovědu mají žáci jinou než třídní učitelku.)
Intenzivně jsme se snažili najít za obě paní učitelky zástup, což se ukázalo jako téměř neřešitelný problém (obzvláště v této "covidové" době). Nyní se nám snad již podařilo sehnat zástup pro obě třídy.
Za paní učitelku Krajcigrovou nastoupí od 18.11. do konce školního roku paní Jitka Davidová. Do této doby bude zástup  nadále vykonávat paní zástupkyně Houdková.
Také se nám za pomoci paní místostarostky podařilo přijmout zkušenou paní učitelku paní Jaroslavu Štoudkovou, která převezme 5.B již od pondělí 8.11.
Děkujeme Vám za pochopení, snažíme se dělat pro Vaše děti, co je v našich silách, bohužel situace je skutečně velice složitá a nesnadná.


17.10.2021           19.07
Informace o odebírání obědů v době karantény
Vážení rodiče, opětovně připomínám, že pokud máte zájem o odebírání obědů pro své dítě v době karantény, je nutné si obědy přihlásit v aplikaci "Strava" v MŠ (postupuje se obdobně jako při odhlašování) !!! My potřebujeme mít informaci, které z dětí si budou obědy odebírat, ale nemáme možnost dítěti oběd přihlásit.

Obědy se pro třídy v karanténě odhlašují hromadně, MŠ je nemůže odhlašovat jednotlivě každému dítěti.
Vydávání obědů do vlastních nádob také není z hygienického a zdravotního hlediska bezpečné a proto Vás prosíme, abyste obědy odebírali pouze v nejnutnějších případech.
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


6.10.2021      18.56
Apel na vzájemnou ohleduplnost a zodpovědné chování
Vážení rodiče, dovolujeme si apelovat na Vaši ohleduplnost vůči ostatním - prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky onemocnění nebo v případě, že příznaky máte vy, ohrožujete tím mnoho dalších dětí a jejich rodin.
Pokud není dítěti dobře přes víkend, neposílejte ho v pondělí do školy, protože pokud bude covid+, ale nebylo 2 dny ve styku s ostatními spolužáky, nebude muset do karantény celá třída.
Stejně tak buďte ohleduplní, pokud má příznaky onemocnění některý z členů rodiny, se kterým je dítě v úzkém styku.
(Již se nám stalo, že rodič poslal dítě do školy, přestože on sám měl příznaky covidu a následně pak byl pozitivně testován).
Chápeme, že momentálně mají děti různé "neškodné" virózy, ale myslíme si, že je lepší ponechat doma dítě s nachlazením, než omezit dalších 20 rodin karanténou (ono do školy nepatří ani dítě s nachlazením).


7.9.2021    10.50
Informace k vyzvedávání žáků 1. až 3.tříd po obědě a příchod nedružinových žáků ráno do školy
Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, informace týkající se vyzvedávání žáků po obědě (jsou umístěné i na dveřích školy).
Z kapacitních důvodů je nutné se ve školní jídelně vystřídat, a proto, prosím, omezte předčasné čekání před školou v čase, kdy je Vaše dítě ještě na obědě.
Dále připomínáme, že nedružinové děti mají ráno přístup do školy až od 7.40.


31.8.2021     12:00
Připomenutí jednosměrného příjezdu ke škole v ranních hodinách
Vážení rodiče, i v letošním školním roce si Vás dovolujeme požádat o dodržování dohody jednosměrném provozu na silnici vedoucí ke škole v době od 7.30 do 8.00. 
Ke škole prosím přijíždějte z ulice Poříčská a odjíždějte směrem k silu.
Usnadníte tak dopravní situaci i bezpečnost dětí před školou. Jménem ohleduplných a pravidla respektujících rodičů i jménem školy upozorňuji rodiče, kteří se při cestě ke škole chovají velmi bezohledně jak při jízdě, tak i při parkování (respektive neparkování), že v případě dalších problémů budeme nuceni přistoupit k opatřením jako je např. dohled policie ČR apod. 


30.8.2021     12.00
Elektronické žákovské knížky a třídní knihy
Vážení rodiče, po důkladném zvážení jsme se rozhodli ve 4. a 5.ročníku začít používat elektronické žákovské knížky.
El.žákovské pro nižší ročníky zavedeme v příštím školním roce. Využívání EŽK v 1.ročníku zvažujeme a zavedeme je až na základě ověření používání EŽK ve vyšších ročnících.
Pro všechny ročníky budou letos zavedeny elektronické třídní knihy.
Bližší informace Vám sdělíme na začátku září.