LEGENDA - INFORMACE PRO SNAZŠÍ ORIENTACI V AKTUALITÁCH
Fialový nadpis - aktuální informace k provozu ("čeká nás") - nutno sledovat !!!
Zelený nadpis -  příspěvky z naší činnosti ("stalo se")
Černý nadpis  -  obecné informace o škole


13.10.2020
Úřední den ředitelky školy v době uzavření škol
21. 10. 2020   od    10.00 - 12.00
V případě nutnosti lze domluvit náhradní termín telefonicky.22.10.2020
Nové notebooky z mimořádných prostředků MŠMT k zapůjčení
Vážení rodiče, v nejbližších dnech by nám měly přijít další notebooky, které bychom vám mohli zapůjčit k distanční on-line výuce. Vzhledem k tomu, že se návrat žáků do škol s největší pravděpodobností posune, informujte nás prosím, zda ještě nědo bude mít o zapůjčení zájem.
Zájem sdělte na e-mail  reditelka@zsborsov.cz .


Aktualizováno 20.10.2020
Informace - ošetřovné
Rodiče již nežádají o potvrzení školu, budou odevzdávat pouze čestné prohlášení.
Nárok na ošetřovné získávají i rodiče zaměstnaní na dohody.
OČR - zaměstnanec pouze telefonicky oznámí svému zaměstnavateli, že si bere OČR na své dítě do 10- ti let věku. Rodiče se mohou prohodit pouze 1x, nové formuláře budou 20.10.2020.
OČR trvá pouze od 14.10. - 25.10.


19.10.2020
Zjištění zájmu o objednání knihy Sedmý skřítek
Vážení rodiče, protože v současné době nemůžeme žákům rozdat lístečky ke zjištění zájmu o koupi naší školní knihy na střídačku Sedmý skřítek, prosím všechny zájemce, aby mi do 31.10.2020 na mail  reditelka@zsborsov.cz  zaslali informaci, kolik výtisků budou požadovat. Stačí jen zaslat jméno a počet kusů. Cena knihy by se měla pohybovat kolem 180 Kč. Knihu si mohou objednat i žáci 1.ročníku. Všichni autoři, kteří přispěli kapitolou nebo ilustrací, budou mít výtisk zdarma.
Na základě recenzí od našich "pilotních" čtenářů se domníváme, že kniha je velmi podařená a jako ochutnávku uvádíme výběr kapitol :


15.10.2020   v 8.50
Upozornění
Vážení rodiče, dnes jsme se dozvěděli, že u sourozenců z 1.B a 4.A byl potvrzen pozitivní test na covid. Oba žáci byli ve škole naposledy v pátek 9.10. Čekáme na instrukce od KHS.


14.10.2020
Učební plány na období do 14.10. do 2.11.2020
Vážení rodiče,
v sekci Školní družina-Naše činnost jsme pro Vás a Vaše děti připravili zajímavé typy na volnočasové aktivity.
V sekci Učební plány , naleznete výukové plány, rady a typy na procvičování nebo odkazy na interaktivní učebnice.


Zveřejněno     12.10.2020      ve 22.05
Aktualizováno 14.10.2020      ve 14.05
Uzavření škol
Školy přecházejí na distanční výuku od středy 14.10. (včetně), do lavic se vrátí 2. listopadu.
V úterý 13.10. dostanou žáci učivo (úkoly) na středu 14.10. až pátek 16.10.
Od pondělí 19.10. do pátku 23.10. bude zahájena on-line výuka pro 3. až 5.ročník pomocí aplikací Skype a WhatsApp v podobě, jaká byla od března. Třídní učitelky zašlou rodičům pokyny.
O možnostech on-line výuky pro 2.ročník budete informováni na SRPŠ 13.10., on-line výuka proběhne ve zkušebním režimu.
Notebooky k zapůjčení jsou již rozebrány - vyzvednout si je můžete v pátek 16.10 - čas upřesníme. Je nutná menší instruktáž k přihlášení. Povinností je podepsání  smlouvy o výpůjčce.
V době podzimních prázdnin nebude on-line výuka probíhat.
Plány učiva jsou zveřejněny na webu školy.
ŠD nebude v provozu. Strava je žákům odhlášena hromadně.
Další informace a podrobnosti budeme zveřejňovat průběžně.
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 


Aktualizováno 14.10.2020 ve 14.00
Info - zájmové kroužky
Zahájení činnosti zájmových kroužků
bude posunuto na pozdější termín dle aktuální situace. Platba kroužků bude upravena, termín plateb bude upřesněn. Otevření kroužků a jejich organizace budou záviset na vývoji epidemilogické situace a na nařízeních vlády.
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Citace z webu MŠMT :
- omezuje provoz středisek volného času a školních klubů a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.
- zákaz všech volnočasových činností zájmových, výchovných, rekreačních nebo vzdělávacích pro osoby 6-18 let. Nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se "kroužků" škol.


Aktualizváno 11. 10.2020   v 17.00
Kniha Sedmý skřítek -  schůzka k podepsání licenční smlouvy
Vážení rodiče, máme připravenou hromadnou licenční smlouvu k vydání knihy, kterou budou muset podepsat všichni zákonní zástupci žáků, kteří přispěli do knihy literární nebo výtvarnou částí.
Schůzka k podepsání smlouvy se uskuteční na zahradě školy dne 13.10.2020 v době SRPŠ - můžete přijít smlouvu podepsat mezi 12.35 až 17.hodin.
V případě, že byste se v době schůzky nemohli dostavit, napište na e-mail reditelka@zsborsov.cz, kdy se dostavíte do školy smlouvu podepsat (například když přivádíte děti do školy nebo když  je odpoledne vyzvedáváte) nebo ji přijďte rovnou (bez ohlášení) podepsat kterýkoliv den ráno mezi 7.35 a 8.00.
Smlouvu je potřeba podepsat do KONCE ŘÍJNA, abychom ji co nejdříve mohli zaslat nakladateli.


Aktualizováno 8.10.2020  ve  20.21 hodin
"Covidové prázdniny"
Dnes v odpoledních hodinách vyhlásila vláda ČR na dny 26. a 27. 10. 2020 dny volna
na všech školách :
Od 26. 10. 2020 do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky (pozn. tedy i školních družin). MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


Aktualizováno 9. 10.2020
Informace vlády, KHS a Jihočeského kraje k nouzovému stavu
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády, KHS  Jihočeského kraje bude výuka hudební výchovy probíhat bez zpěvu, žáci budou probírat pouze teorii a hudební nauku.
Tělesná výchova zůstává pro 1.stupeň beze změn, budeme se snažit co nejvíce provozovat TV venku na zahradě a na hřišti.


16.9.2020   v 17.25
Scénář pro případ uzavření školy
1.) v případě, že bude nařízena karanténa třídě na 10 dní, budou učitelky zadávat žákům úkoly prostřednictvím našeho webu (případně whatsappu apod., jak je v konkrétní třídě zvykem).
2.) v případě, že by MŠMT plošně uzavřelo všechny školy, má naše škola k dispozici 10 notebooků se sluchátky k zapůjčení žákům.
Dále škola vypisuje výběrové řízení na ICT vybavení (notebooky) z mimořádných finančních prostředků MŠMT. Škola má ověřeno, že oslovené firmy jsou schopny notebooky dodat.
Žáci obdrží vlastní adresu pro Office 365, škola bude pro distanční on-line výuku používat nástroj Teams a Zoom (případně Skype). Distanční výuka bude probíhat obdobným způsobem jako na jaře.
Žádáme rodiče žáků, kteří nemají k dispozici notebook (nebo jiné vhodné zařízení), aby třídní učitelce nahlásili e-mailem zájem o zapůjčení.


14.9.2020
Informace o ŠD
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou mít žáci při spojených odděleních v ranní družině (6.00 - 7.40) a konečné družině (15.00 - 16.30) nasazené roušky.
Při odpolední činnosti budeme preferovat pobyt venku, kde děti roušky mít nebudou.


13.9.2020
Informace o naší knize Sedmý skřítek
Vážení rodiče, v současné době připravujeme bezplatné licenční smlouvy pro všechny autory naší knihy. Smlouvy musí za žáky podepsat jejich zákonní zástupci, abychom dostáli všem právním podmínkám. V brzké době vám smlouvy zašleme k podpisu. Poté odešleme Sedmého skřítka na Obec spisovatelů, kde nám budou zdarma provedeny redakční úpravy (zlom atd.).
Obec spisovatelů nám již našla 2 možné vydavatele.
Abychom zjistili přibližný zájem o zakoupení knihy, rozdáme žákům objednávkový formulář.
Momentálně se snažíme najít možnosti sponzorství na vydání knihy. Pokud byste měli možnost vydání alespoň částečně sponzorovat nebo jste věděli o jiné možnosti sponzorství, dejte nám, prosím, vědět. Děkujeme.
V příloze naleznete dopis od zastupitele města České Budějovice pana Petra Stehlíka, kterému jsme knihu dali k nahlédnutí, a upoutávku na ni. Knihu si samozřejmě mohou objednat i žáci 1.ročníku, i když se na jejím vzniku nepodíleli.


Aktualizováno 13.9.2020
Informace o příjezdu ke škole
Vážení rodiče, upozorňujeme vás na dohodu školy a rodičů o JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU při příjezdu ke škole v nejfrekventovanějších časech, kdy do školy přivážíte své děti.

Prosíme Vás, abyste při příjezdu v době mezi 7.35 a 8.00 přijížděli ke škole zdola z ulice Poříčská a odjížděli směrem k silu.
Na základě vašich podnětů vás také žádáme, abyste nevysazovali děti před obchodem v Poříčské ulici, kde překážíte plynulému provozu, otevíráte dveře aut a vysazujete děti nebezpečně do silnice.
Chápeme, že parkoviště u školy nemá dostatečnou kapacitu a parkování je obtížné, ale v minulých letech se již podařilo udržet plynulý provoz a bezpečnost dětí na dobré úrovni a byli bychom rádi, aby tomu bylo i nadále.


Aktualizováno 9.9.2020 v 13.25
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Od 10.9. jsou žáci povinni ve společných prostorách školy (chodby, toalety, jídelna...) nosit roušky. Žák nebude bez roušky vpuštěn do školy.
Žáci si na den přinesou 2 - 3 roušky.
Upozorňujeme také na zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy - včetně rodičů žáků 1.ročníku.
Vstup je povolen pouze za účelem úředního jednání a zákonný zástupce je povinen mít roušku!
Nové informace a odpovědi na dotazy ke školství a koronaviru naleznete na stránkách MŠMT :
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
Metodický návod pro nařizování karantény níže :


Aktualizováno 29.8.2020
Informace MŠMT k provozu škol od 1.9.2020

Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo manuál k provozu škol od 1.září 2020. 
Žádáme všechny rodiče, aby si v manuálu prostudovali žluté části označené symbolem § - především informace týkající se postupu při podezření, že je žák nakažen covidem 19.
V manuálu jsou také zveřejněny informace ohledně případné distanční výuky, pokud dojde k onemocnění více než 50% žáků ve třídě.
Manuál doporučuje umístit do oddělení školních družin žáky z jedné třídy, to však v našich podmínkách není možné. 
Škola bude dále zvažovat otevření zájmových kroužků pro žáky. Je možné, že kroužky buď nebudou vůbec otevřeny nebo bude jejich otevření posunuto na pozdější měsíce dle aktuální situace. Kroužky budou nabídnuty, ale otevřeny budou až podle aktuální situace.
Na začátku roku budou žáci poučeni o bezpečnosti ohledně rizika nákazy a škola bude nadále postupovat podle zpřísněných hygienických pravidel.
Rodiče žáků 2. až 5.ročníku nebudou mít při doprovázení žáků do školy a při jejich vyzvedávání až do odvolání přístup do budovy školy. Vstup do školy bude zákonným zástupcům povolen pouze v úředních záležitostech. 
Rodiče žáků 1.ročníku mohou své děti doprovázet do šaten a třídy pouze první týden, v případě zhoršené epidemiologické situace nebude přístup do školy umožněn. Žádáme vás, abyste pohyb ve škole omezili na nejnutnější minimum.
Zákonný zástupce je povinen mít v budově ochrannou roušku !


3.8.2020
Rozvrhy na školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Základní škola - Rozvrhy.


7.7.2020
Informace o škole v přírodě v příštím školním roce

Vážení rodiče, protože si někteří již nyní plánujete dovolené na příští rok, sdělujeme vám, že škola v přírodě se bude konat  7. - 11.6.2021. ŠVP je určena pro 3. až 5.ročník.


25.5.2020
Slovo na závěr roku

Vážení rodiče, milé děti, skončil školní rok, který byl pro všechny velmi zvláštní. Něco nám vzal, ale něco jiného zase přinesl. Snažili jsme se dělat maximum, abychom vám ulehčili nezvyklou formu výuky. Doufáme, že se nám podařilo zvládnout tyto podivné čtyři měsíce s úspěchem a se ctí. Vám, rodiče a děti, pak děkujeme za zodpovědný přístup k distanční výuce, která na vás kladla mimořádné nároky. Přejeme vám pohodové prázdniny a těšíme se, že se v září opět sejdeme ve škole.
Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy  


Aktualizováno 29.5.2020 v 17.17

Knížka na střídačku - Sedmý skřítek
Milé děti, vážení rodiče, Knížka na střídačku je hotová. Tento týden kluci ze 4.A dopsali předposlední kapitolu, kterou během příštího týdne upravíme a dáme na web. Úplně poslední kapitolu pak vytvoří paní učitelky a paní ředitelka a kniha poputuje k vydavateli. Nyní už nepište další kapitoly, ale můžete zasílat ilustrace k jakékoliv části knihy.24.3.2020

Slovo starosty
"Naše ZŠ je chválena za aktivní přístup k výuce na dálku - kdybych nevěděl, že je škola u Vltavy, tak si budu myslet, že je to popis výuky z nějakých odlehlých částí Austrálie."
Poděkování ředitelky školy
Od uzavření škol uplynulo 12 dní plných překotných, často rozporuplných a neustále se měnících informací. Domnívám se, že již těchto 12 dní prověřilo kvalitu pedagogického kolektivu naší školy, jeho semknutost a vzájemnou spolupráci. Paní učitelky - podle zpětné vazby, která se mi dostává například ze slov pana starosty nebo hodnocení rodičovské veřejnosti - zvládají distanční výuku na jedničku s hvězdičkou. 
Mnohokrát Vám, mé milé kolegyně, děkuji a doufám, že se nám i nadále bude dařit tento nelehký úkol se ctí zvládat.

Eva Hnudová


19.3.2020 v 8.30

Nařízení ředitelky školy k používání ochranných roušek v budově školy

Upozorňuji všechny zaměstnance na jejich občanskou povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky na všech místech mimo bydliště, a tedy i při cestách do práce a zpět, jakož i na pracovišti.

Bez použití ochranných prostředků dýchacích cest nebude zaměstnancům umožněn vstup na pracoviště ani výkon práce.
Totéž opatření se týká všech návštěv a pracovníků, kteří se budou ve škole pohybovat.
Podrobnější informace v dokumentu níže.
Mgr. Eva Hnudová, ředitelka školy


17.1.2020
Školní psycholog

Vážení rodiče, na naší škole je zřízeno školské poradenské zařízení - školní psycholog zajištěný z projektu MAP II. (https://www.mapvzdelavani.cz/), který bude škole metodicky pomáhat přímo ve škole a to na náklady MAP II. 


8.10.2019
GRANT OP VVV (ŠABLONY)

Pro školní roky 2019/20 a 2020/21 se škole podařilo získat grant ve výši 910 000 Kč.
Z tohoto grantu budou realizovány tyto šablony :

Školní asistent - personální podpora
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání
Klub pro žáky (logické a deskové hry)
Projektové dny ve škole

ŠD
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD
Klub pro účastníky ŠD (logické a deskové hry)

Vážení rodiče, uvítáme, pokud byste měli námět pro realizaci šablony "Projektové dny ve škole" - besedy s odborníkem (lze uskutečnit ve škole nebo do vzdálenosti 10 km).


17.6.2019

Mapa školy 2018/2019 - vyhodnocení :

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout vyhodnocení dotazníku Mapa školy, který jsme ve školním roce 2018/19 připravili. Dotazníky byly dány žákům s razítkem školy, aby byla zachována jejich průkaznost a nebylo možné je duplikovat. Žáci je pak odevzdávali anonymně do určené schránky ve škole. Po vyhodnocení jsme dotazníky očíslovali a uložili, aby s nimi nebylo možné manipulovat. Můžete do nich na požádání nahlédnout v ředitelně školy.
Výsledky ankety ve zkratce :
78% rodičů vyjádřilo spokojenost se školou
14% rodičů je spokojeno průměrně
8% rodičů spokojeno není