15.6.2021     11.40
Informace o negativním PCR testu ve 3.A
Vážení rodiče, žákovi, který měl včera ve škole pozitivní ATG test, byl dnes proveden PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem.
Žáci 3.A proto od středy 16.6. pokračují v prezenční výuce.


14.6.2021     19.31
Informace o nařizování karantény
Vážení rodiče, dnes jsme museli zaslat do karantény 3.třídu, protože v ní měl 1 žák pozitivní covid test.
Vzhledem k tomu, že na stránkách MŠMT je uvedena informace, že při testování v pondělí je nařízena karanténa pouze dotyčnému žákovi, uvádím podrobnější informace.
Nařízení MŠMT je platné, ale KHS může vydat přísnější a nadřazené nařízení. Jako rozhodné období je brán i předchozí čtvrtek a pátek před pondělním testováním.
Vzhledem k nedobré situaci v JČ kraji nám byla tudíž karanténa celé třídy nařízena KHS .
Veškeré informace jsme si ověřili telefonicky na covid lince MŠMT a na epidemiologickém oddělení KHS.


14.6.2021     18.40
Informace - roušky
Od 15.6. již žáci a učitelé nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.


11.6.2021     21.17
Rozloučení s 5.A
Dnes proběhlo rozloučení třídy 5.A se školou. Kvůli covidu bylo rozloučení komornější než naše obvyklé zahradní slavnosti, ale přesto bylo milé a příjemné. Všem dětem přejeme do dalšího života mnoho spokojenosti a úspěchů v nové škole. Fotografie naleznete brzy ve fotogalerii.


10.6.2021     14.07
Informace k ukončení školního roku
Školní rok končí ve středu 30.6.2021.
Žáci obdrží vysvědčení, výuka končí v 9.00 hodin.
ŠD bude v provozu do 14 hodin.
Oběd žáci dostanou v 11 hodin. Žáci, kteří na oběd nepůjdou, si ho individuálně odhlásí.


7.6.2021    8.43
Pořad Kočka není pes
Ve čtvrtek 24.6. se ve škole bude konat pořad Kočka není pes s paní Nevečeřalovou (Vodičkovou) a panem Desenským.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11535735801-kocka-neni-pes/


7.6.2021    8.38
Konzultační odpoledne SRPŠ
Konzultační odpoledne se bude konat v úterý 15.6. od 15 do 17 hodin.
Podrobné instrukce poskytnou paní učitelky obvyklou formou (whatsap, mail atd.)
Do budovy budou rodiče vpouštěni postupně, v případě pěkného počasí se schůzky budou konat na zahradě, abychom zamezili shlukování většího množství lidí.


3.6.2021     9.38
Informace o kontrole z KHS
Dne 1.6. proběhla na škole kontrola KHS týkající se dodržování stanovených mimořádných opatření.
Veškerá
opatření byla shledána v pořádku. Protokol z kontroly naleznete v sekci Základní škola - Dokumenty - Zprávy.


31.5.2021    11.44
Schůzka pro rodiče předškoláků
Schůzka se uskuteční v pondělí 14.6. od 16.30. Rodiče budou informováni o provozu školy, školní družiny a školní jídelny, potřebách pro prvňáčky...atd. Vedoucí ŠJ rozdá přihlášky do jídelny.
Prosíme, aby se dostavil pouze jeden z rodičů, schůzka se podle počasí uskuteční buď na zahradě školy nebo ve třídách či jídelně. Rodič je povinen mít respirátor.


27.5.2021    9.27
Připomenutí jednosměrného příjezdu ke škole v ranních hodinách
Vážení rodiče, i když se již blíží závěr školního roku, dovolujeme si Vás požádat o dodržování dohody jednosměrném provozu na silnici vedoucí ke škole v době od 7.30 do 8.00.
Ke škole prosím přijíždějte z ulice Poříčská a odjíždějte směrem k silu. Usnadníte tak dopravní situaci i bezpečnost dětí před školou. Jménem ohleduplných a pravidla respektujících rodičů i jménem školy upozorňuji rodiče, kteří se při cestě ke škole chovají velmi bezohledně jak při jízdě, tak i při parkování (respektive neparkování), že v případě dalších problémů budeme nuceni přistoupit k opatřením jako je např. dohled policie ČR apod.


25.5.2021    18.56
Fungování ŠD před zájmovými kroužky
Školní družina pro žáky čekající na zájmové kroužky (momentálně pouze kroužek jógy) funguje v běžném režimu. Žáci vyčkají v družině na příchod lektorky, do ŠD se již nevrací.


13.5.2021     20.08
Organizace školního provozu od 17.5.
Příchod do školy v pondělí (testování) :
7.30
1.třídy - hlavním předním vchodem
3.třída - zadním vchodem
7.40
2.třídy - hlavním předním vchodem
4.třídy - zadním vchodem
7.50
5.třídy - zadním vchodem
V ostatní dny mohou žáci přicházet od 7.30 do 7.55 :
1. a 2. třídy přicházejí hlavním předním vchodem
3., 4. a 5. třídy přicházejí zadním vchodem
ŠD funguje od 6.00 do 16.30, v pondělí budou žáci testováni postupně při příchodu.


31.1.2021    20.25
Platba ŠD - snížení za období září 2020 až březen 2021
Platba za období září - říjen bude snížena.
1. a 2.třída bude hradit částku 900 Kč za 18 týdnů
3. třída bude hradit částku 450 Kč za 9 týdnů.
V případě, že jste platbu zatím neprovedli, uhraďte, prosím, sníženou částku do 15.dubna.
Pokud jste již platbu uhradili, bude vám poměrná částka vrácena na účet.
Výši platby za období duben až červen upřesníme dle aktuální situace, zatím nehraďte.