Info o testování
Užitečné informace týkající se testování naleznete na tomto odkazu :
https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/jak-se-nechat-otestovat


Aktualizováno 19.10.2021     18.35
Reportáž z naší školy
Vážení rodiče, včera ČT1 natáčela v naší škole dlouhou a obsáhlou reportáž týkající se "covidové" situace na školách. Velmi nás potěšilo, jak žáci 5.B dokázali fundovaně a velmi zajímavě odpovídat na otázky paní redaktorky a těšili jsme se na reportáž. Z důvodu technické závady však včera nebyla odvysílána a dnes z ní zbyl ve zpravodajství jen kratičký šot.
S reportérkou ČT1 jsme se však domluvili, že by měla zájem o naší škole natočit další reportáž.
Zatím se podívejte alespoň na dnešní krátké zpravodajství - od 4.minuty a 15.vteřiny :
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000141019-udalosti-v-regionech/


18.10.2021      10.13
Učivo pro žáky v karanténě
Vážení rodiče, učivo pro žáky, kteří jsou v karanténě, ale v jejichž třídě probíhá prezenční výuka, najdete v učebních plánech a na škole on-line (5.ročník), pokud není s třídní učitelkou domluveno jinak a učivo Vám neposílá.


17.10.2021           19.07
Informace o odebírání obědů v době karantény
Vážení rodiče, opětovně připomínám, že pokud máte zájem o odebírání obědů pro své dítě v době karantény, je nutné si obědy přihlásit v aplikaci "Strava" v MŠ (postupuje se obdobně jako při odhlašování) !!! My potřebujeme mít informaci, které z dětí si budou obědy odebírat, ale nemáme možnost dítěti oběd přihlásit.

Obědy se pro třídy v karanténě odhlašují hromadně, MŠ je nemůže odhlašovat jednotlivě každému dítěti.
Vydávání obědů do vlastních nádob také není z hygienického a zdravotního hlediska bezpečné a proto Vás prosíme, abyste obědy odebírali pouze v nejnutnějších případech.
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


17.10.2021     16.32
Úprava rozvrhu 5.A a 5.B
Z organizačních důvodů bude výuka 5.tříd od úterý 19.10. do pátku 22.10. končit v 11.40 hd.


Aktualizováno  20.10.2021     13.43
Potvrzená karanténa 1.A a 1.B - od 15.10. do 29.10.
Vážení rodiče, dnes ráno jsme byli informování , že PCR test žáka 1.A byl potvrzen jako pozitivní. Z tohoto důvodu vyhlásila KHS karanténu pro třídy 1.A a 1.B. Třídy mají spojenou školní družinu (spojení paralelních ročníků je povoleno MŠMT a není v organizačních ani finančních možnostech školy mít tyto třídy v různých odděleních).
V konečné a ranní družině je k 1.třídě připojena i 2.třída. Žáci mají v ŠD ochranu dýchacích cest a proto NEbudou 2.třídy do karantény umístěny. Ale vzhledem k tomu, že ani ochrana dýchacích cest nefunguje stoprocentně, ve škole je nákaza covidem velmi silná a žáci se stýkají i mimo školu, obáváme se, že se brzy do karantény dostanou i zbývající třídy.
Prosíme rodiče žáků, kteří mají starší dítě v 5.B, aby ho pokud možno nechali doma do doby než se jeho sourozenci z 1.třídy potvrdí negativní PCR test.

Informace o karanténě :
Doba karantény se počítá od doby prvních příznaků a dva dny zpětně - tedy do karantény spadají žáci, kteří byli ve škole v úterý a ve středu. Žáků, kteří byli ve škole naposledy v pondělí 11.10. a v úterý a středu chyběli, se karanténa netýká. Pokud budou chodit do školy, nahlaste to, prosím, na mail ředitelky školy.
Od 18.10. bude probíhat distanční výuka dle pokynů třídní učitelky (rodiče jsou již na podobě distanční výuky s třídní učitelkou domluveni od pátku).
Rodiče žáků zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým (tedy od středy 13.10.) ale i v případě negativního výsledku je zatím nutné dodržet čtrnáctidenní karanténu.
Testovací střediska jsou zahlcená, ale dle našich informací bylo volno v Hůrách nebo je dítě vzato přednostně v případě, že dětský lékař vystaví e-žádanku, stačí ho informovat telefonicky.
Obědy byly hromadně odhlášeny všem žákům od pondělí 18.10. Pokud by žák měl o odběr obědů v době karantény zájem, nahlásí to na e-mail reditelka@zsborsov.cz a individuálně si obědy opět přihlásí v MŠ. Obědy si nahlásí i rodiče žáků, kterých se karanténa týká, pokud se dítě bude účastnit prezenční výuky.
Obědy můžete vyzvedávat v době od 11.15 do 11.30 v ZŠ.


Aktualizováno 16.10.     12.00
Informace o organizačních opatřeních školy
Vážení rodiče, situace na naší škole je v tyto dny velmi nesnadná.
6 tříd je v karanténě
(na on-line výuce) - 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.A a 5.A.
8 pedagogů (učitelek a asistentek pedagoga) z 16 je nemocných, v karanténě nebo na OČR (u nemocí se krom jednoho případu nejedná o covid).
Dále jsou nemocné 2 vychovatelky z 5
(nejedná se o covid).
Celkem tedy 10 pedagogů z 21.

Z tohoto důvodu bude docházet k menším organizačním opatřením ve výuce i ŠD - např. bude třídní učitelka zůstávat na všechny předměty ve své třídě a nebude učit v jiných třídách.
Děkujeme Vám za pochopení.


Aktualizováno 16.10.2021           18.21
Karanténa 3.A
Vážení rodiče, dnes byla KHS vyhlášena karanténa pro třídu 3.A od 14.10. do 22.10.
Doba karantény se počítá od doby prvních příznaků.
Žáků, kteří nebyli v pátek 8.10. ve škole, se karanténa netýká. Pokud budou chodit do školy, nahlaste to, prosím, na mail ředitelky školy.
Od 18.10. bude probíhat on-line výuka dle pokynů třídní učitelky.
Rodiče žáků zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým, ale i v případě negativního výsledku je nutné dodržet čtrnáctidenní karanténu.
Obědy budou hromadně odhlášeny všem žákům od pondělí 18.10., v pátek 15.10. si rodiče obědy vyzvednout mohou. Pokud by žák měl o odběr obědů v době karantény zájem, nahlásí to na e-mail reditelka@zsborsov.cz a individuálně si obědy opět přihlásí v MŠ. Obědy si nahlásí i rodiče žáků, kterých se karanténa týká, pokud se dítě bude účastnit prezenční výuky.
Obědy můžete vyzvednout v době od 11.15 do 11.30 v ZŠ.
Pokud má žák z 3.A ve škole sourozence, prosíme Vás, abyste ho nechali doma do doby než se potvrdí žákovi 3.A negativní test.
Prosíme sledujte společný e-mailovou poštu a naše webové stránky.


14.10.2021               13.08
Přerušení činnosti zájmových kroužků do 31.10.
Z důvodu ochrany zdraví a velmi nepříznivé situace v naší škole, související s nákazou onemocněním covid 19, přerušujeme činnost zájmových kroužků do 31.10.2021. Netýká se hudebních kroužků 1 učitel : 1 žákovi, společná nauka se ruší.
Ve 2.pololetí bude cena kroužků úměrně snížena.


14.10.2021               10.06
Karanténa 3.B
Vážení rodiče, dnes byla KHÚ vyhlášena karanténa pro třídu 3.B od 14.10. do 22.10.
Doba karantény se počítá od doby prvních příznaků, proto je karanténa pouze do 22.10.
Pěti žáků, kteří nebyli v pátek 8.10. ve škole, se karanténa netýká. Pokud budou chodit do školy, nahlaste to, prosím, na mail ředitelky školy.
Od 18.10. bude probíhat on-line výuka dle pokynů třídní učitelky.
Rodiče žáků zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým, ale i v případě negativního výsledku je nutné dodržet čtrnáctidenní karanténu.
Obědy byly hromadně odhlášeny všem žákům. Pokud by žák měl o odběr obědů zájem, nahlásí to na e-mail reditelka@zsborsov.cz a individuálně si obědy opět přihlásí v MŠ. Obědy si nahlásí i rodiče žáků, kterých se karanténa týká, pokud se dítě bude účastnit prezenční výuky.
Obědy můžete vyzvednout v době od 11.15 do 11.30 v ZŠ.
Pokud má žák z 3.B ve škole sourozence, prosíme Vás, abyste ho nechali doma do doby než se potvrdí žákovi 3.B negativní test.
Prosíme sledujte společný whatsap třídy, e-mailovou poštu a naše webové stránky.


12.10.2021     17.44
Vyjádření ředitelky a starosty k ředitelskému volnu
Vážení rodiče, na 25. a 26.10. jsme vyhlásili dva dny ředitelského volna. Nevedla nás k tomu lenost učit a touha si prodloužit podzimní prázdniny, ale pečlivá úvaha nad situací v naší škole a v naší obci vůbec. Věřte nám, že bychom skutečně mnohem radějí učily zdravé děti. Bohužel situace není vůbec lehká (obzvláště, když je výrazně zhoršována naprostou bezohledností a neodpovědností některých rodin nerespektujících jakákoliv "covidová" pravidla a zájem ostatních lidí).
Snažíme se Vašim dětem věnovat jak nejlépe dovedeme i v těchto týdnech, kdy je na škole ve dvou třídách vyhlášena karanténa, která se týká i několika pedagogů, dvě paní učitelky jsou na dlouhodobější pracovní neschopnosti (a přesto se Vašim dětem nadálku věnují), za nepřítomné paní učitelky "suplujeme" tak, že alespoň hlavní předměty (ČJ, AJ, M) učí aprobovaná učitelka - v našem případě hlavně ředitelka, zástupkyně a paní učitelka v důchodu z jiné školy. (Mimochodem sehnat aprobovaný zástup v okolí ČB je téměř neřešitelný problém a nepotěší, když nám svou nezodpovědností zastupující učitelku pošlou rodiče do karantény).
Proto nás dnes dost zamrzela kritika ze strany dvou rodičů, že jsme k ředitelskému volnu přistoupili nezodpovědně.
Ostatní ohlasy máme veskrze příznivé, ale může se stát, že i některý z dalších rodičů bude mít k ŘV výhrady a proto se cítím povinná Vám situaci ujasnit.
Je také možné, že do 14 dnů se covidová situce uklidní a my budeme moci ŘV zrušit (dle zákona jsme ho povinni vyhlásit nejpozdějí 14 dní předem) nebo naopak podzimní prázdniny prodlouží MŠMT.
Dále nám jedni rodiče vytkli, že místo učení pořádáme akce. Žáci byli pouze na Dni čisté mobility, který vždy býval velkým přínosem pro výuku, ale letos jsme s jeho kvalitou spokojeni nebyli. Již přímo na akci jsem svůj názor přednesla ředitelce Energy Centra a byl nám za naši nespokojenost přislíben bonus v podobě vzdělávací exkurze do Rakouska. (Ta se měla uskutečnit v listopadu, ale z důvodu zhoršení situace byla přesunuta na jaro). Dále jsme měli jeden pořad  a to ukázku agility, který trval cca 40 minut. I tento pořad nám byl vyčten. My se však domníváme, že děti potřebují i obdobné aktivity, které rozhodně neomezí výuku hlavních předmětů. Dle doporučení MŠMT je také obsah učiva částečně zkrácen a jsme přesvědčeny, že ho stihneme kvalitně naučit.
Nebráníme se diskuzi s Vámi a vítáme i negativní názory jako zpětnou vazbu naší práce, ale mrzí nás nezasloužená kritika a nemůžeme řešit někdy i zcela nesmyslné požadavky.
Děkuji Vám za pochopení a v příloze ještě přidávám slovo pana starosty.
Mgr. Eva Hnudová


11.10.2021             16.54
Učební plány - vlastivěda pro 4.A a vlastivěda a přírodověda pro 5.A naleznete v sekci Učební plány.
Pracovní sešity 4.třídy budou mít žáci od středy 13.10. v pergole školy.


11.10.2021           12.01
Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. a 26.10.2021
Vážení rodiče z důvodu ochrany zdraví a velmi nepříznivé situace v naší škole, související s nákazou onemocněním covid 19 a karanténami, a po projednání se zřizovatelem Vám oznamujeme, že ve dnech 25. a 26.10.2021 (před podzimními prázdninami) vyhlašujeme ředitelské volno. Domníváme se, že 2 dny ředitelského volna spolu s podzimními prázdninami pomohou, aby se neocitla ve čtrnáctidenní karanténě celá škola (jako se to již stalo na některých jiných školách).
Prosíme také, aby se děti v karanténě nestýkaly a dodržovaly karanténní opatření. Děkujeme za pochopení.


Aktualizováno 8.10.2021           11.14
Potvrzená karanténa 4.A
Vážení rodiče, dnes byl žákovi 4.třídy pozitivně potvrzen PCR test. Karanténa je tudíž vyhlášena od 7.10. do 21.10.
Od 8.10. bude probíhat on-line výuka dle pokynů třídní učitelky.
Rodiče žáků zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým, ale i v případě negativního výsledku je nutné dodržet čtrnáctidenní karanténu.
Obědy je možné v pátek vyzvednout, na další dny budou hromadně všem žákům odhlášeny. Pokud by žák měl o odběr obědů zájem, nahlásí to na e-mail reditelka@zsborsov.cz a individuálně si obědy opět přihlásí v MŠ.
Obědy můžete vyzvednout v době od 11.15 do 11.30 v ZŠ.
Pokud má žák z 4.A ve škole mladšího sourozence, prosíme Vás, abyste ho nechali doma do doby než se potvrdí staršímu sourozenci negativní test.
Prosíme sledujte společný whatsap třídy, e-mailovou poštu a naše webové stránky, informace budeme průběžně aktualizovat.


6.10.2021      18.56
Apel na vzájemnou ohleduplnost a zodpovědné chování
Vážení rodiče, dovolujeme si apelovat na Vaši ohleduplnost vůči ostatním - prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky onemocnění nebo v případě, že příznaky máte vy, ohrožujete tím mnoho dalších dětí a jejich rodin.
Pokud není dítěti dobře přes víkend, neposílejte ho v pondělí do školy, protože pokud bude covid+, ale nebylo 2 dny ve styku s ostatními spolužáky, nebude muset do karantény celá třída.
Stejně tak buďte ohleduplní, pokud má příznaky onemocnění některý z členů rodiny, se kterým je dítě v úzkém styku.
(Již se nám stalo, že rodič poslal dítě do školy, přestože on sám měl příznaky covidu a následně pak byl pozitivně testován).
Chápeme, že momentálně mají děti různé "neškodné" virózy, ale myslíme si, že je lepší ponechat doma dítě s nachlazením, než omezit dalších 20 rodin karanténou (ono do školy nepatří ani dítě s nachlazením).


Aktualizováno 7.10.2021     7.35
Karanténa 5.A - od čtvrtka 7.10. do pondělí 18.10.
Vážení rodiče, dnes ve večerních hodinách nám byl nahlášen pozitivně testovaný žák ze třídy 5.A.
Celá 5.A (krom žáků, kteří nebyli přítomni ve škole v pondělí 4.10.) je tudíž od čtvrtka 7.10. v karanténě.
Žáci se do školy vrátí 19.10.

Třída bude mít od čtvrtka 7.10. distanční výuku, od pondělí 11.10. bude zahájena on-line výuka s třídní učitelkou Laděnou Krajcigrovou. Paní učitelka žákům zašle podrobné informace na teams.
Rodiče žáků zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým, ale i v případě negativního výsledku je nutné dodržet čtrnáctidenní karanténu.
Obědy je možné zítra vyzvednout, na další dny budou hromadně všem žákům odhlášeny. Pokud by žák měl o odběr obědů zájem, nahlásí to na e-mail reditelka@zsborsov.cz   a individuálně si obědy opět přihlásí v MŠ.
Obědy můžete vyzvednout v době od 11.15 do 11.30 v ZŠ.
Pokud má žák z 5.A ve škole mladšího sourozence, prosíme Vás, abyste ho nechali doma do doby než se potvrdí žákovi 5.A negativní test.


Aktualizace 9.10.2021     9.38
Několik informací - SRPŠ, keramika, koloběžky

První schůzka SRPŠ  - zrušeno !!!

Oprava : Kroužek keramiky se naplnil natolik, že je potřebné ho rozdělit na 2 skupiny. Děti tedy budou mít kroužek 1x za 14 dní.
Od 11.10. bude mít kroužek 2.B , 3A, 3.B a 4.A , od 18.10. pak 1.A, 1.B a 2.A  (dále se budou tyto skupiny pravidelně střídat).
Z tohoto důvodu se snižuje platba za pololetí na 425 Kč. Částku poukazujte na účet č. 191 397 425/0300.

Koloběžky - oznamujeme, že pokud žák přijíždí do školy na koloběžce, není z technických důvodů možné mít koloběžky v šatnách školy. Žáci koloběžky zamknou vlastními zámky a ponechají v pergole školy.


30.9.2021    10.13
Informace o zájmových kroužcích
V tomto školním roce se nenaplnily a nebudou tudíž otevřeny tyto kroužky :
Šikovné ruce, Počítačový a youtuber a Sbor
Ostatní kroužky začínají od 4.10. nebo dle pokynů externích lektorů.
Podrobnosti ke kroužkům pořádaným společností Čtyřlístek (organizace, způsob platby atd.) zveřejníme v nejbliží době.
Upravený seznam kroužků naleznete v sekci Základní škola - Kroužky :  https://www.zsborsov.cz/krouzky/


22.9.2021     11:00
V galerii naleznete nové fotografie z ukázky výcviku agility.


20.9.2021      19.33
Agility - ukázka výcviku psů
Dnes k nám do školy zavítala slečna Agáta a její čtyřnohá kamarádka Maila s ukázkou výcviku agility.
Pořad děti velice zaujal a vyzkoušely si i výcvik na vlastní kůži.
Fotografie naleznete brzy ve fotogalerii, takže jako obvykle zatím jen ochutnávka.


20.9.2021     10.34
Národní plán doučování
Vážení rodiče, MŠMT spustilo projekt Národní plán doučování, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Plán doučování by měl být pomocnou rukou pro děti, které neměly dostatečné podmínky, chyběla jim technika, podpora a které jsou ohroženy školním neúspěchem.
Ve všech třídách od 2.ročníku budou vybráni žáci, u kterých došlo k zhoršení prospěchu nebo kterým školní neúspěch hrozí, a bude jim doučování nabídnuto. Třídní učitelky oznámí zákonným zástupcům žáků, kdy bude doučování probíhat. Zákonný zástupce může třídní učitelku o doučování i požádat.
Časová dotace je 1 hodina týdně v každé třídě.
Doučování bude probíhat od 1.10 do 31.12.2021.
https://www.msmt.cz/byl-spusten-narodni-plan-doucovani-pro-zaky-zakladnich-a


20.9.2021    10.27
Pozvánka - Den otevřených dveří ČAG
Vážení rodiče, zveřejňujeme pozvánku na den otevřených dveří Česko-anglického gymnázia :
Česko-anglické gymnázium letos prožívá své 30.výročí.
Chystáme pro Vaše žáky a rodiče Den otevřených dveří na středu 10.11.2021.
V úctě, Danuše LhotkovÁ, ředitelka ČAG


20.9.2021   9:00
V galerii naleznete nové fotografie ze Dne čisté mobility.


19.9.2021     19.32
Ředitelské volno 27.9.2021
Vážení rodiče, připomínáme, že v pondělí 27.9. je v naší škole vyhlášené ředitelské volno :
https://www.zsborsov.cz/organizace-skolniho-roku/


16.9.2021    12.30
Den čisté mobility
Dnes jsme se jako každoročně vypravili na Den čisté mobility, tentokrát na Náměstí Přemysla Otakara II.
Bohužel musíme říci, že nás letošní akce (po dlouhých letech dobrých zkušeností) trochu zklamala.
Chtěli jsme děti seznámit s alternativními zdroji energie a dozvědět se zase něco nového a podnětného.
Letošní ročník však nabídl jen velmi málo prezentací týkajících se čisté mobility.
Ale i to je pro nás zkušenost. Po rozhovoru s ředitelkou Energy Centra nám také byla příslíbena náhradou jiná akce.
S firmou Energy Centre spolupracujeme na grantových programech již mnoho let a absolvovali jsme mnoho akcí a skvělých exkurzí (většinou do Rakouska a to zdarma nebo téměř zdarma). Doufáme proto, že naše spolupráce se i přes jedno drobné škobrtnutí bude nadále úspěšně rozvíjet.
Fotografie z akce přineseme, až se nám vrátí z operace kolene paní učitelka Klimešová, která fotogalerii spravuje.
Nyní tedy jen malá ochutnávka.


15.9.2021     13.17
Celoroční projekt ŠD
V letošním roce se družinové děti mohou těšit na celoroční program TAJEMSTVÍ STROMŮ. Na rok se proměníme ve stromové badatele. Najdeme si strom, který budeme pozorovat a zkoumat, nakreslíme jeho polohu do mapy, kreslit budeme i jeho části, zkoumat budeme velikost i barvu listů, budeme odlévat, tvořit otisky, lisovat, ochutnávat, čichat, přenášet, pokusničit.....
Plánujeme poučnou přednášku na téma "Obnovme lesy" s aktivistou panem Mgr. Liborem Moravcem.
V současnosti vzhledem k opatřením a krásnému počasí se snažíme s dětmi trávit většinu času venku na školním hřišti, kde probíhají seznamovací hry, abychom se lépe poznali.


14.9.2021    16.16
Oprava ceny kroužků společnosti Čtyřlístek
Vážení rodiče, omlouváme se, ale chybně jsme uvedli cenu za kroužky společnosti Čtyřlístek.
Domnívali jsme se, že nám společnost uvedla cenu za rok, ale jednalo se o platbu za pololetí.
Správná cena za kroužky "Sportovní a parkur" a "Zálesák" je 1 190 Kč za POLOLETÍ.


14.9.2021    10.30
Den čisté mobility - 16.9.2021
Dne 16.9.2021 se všechny třídy naší školy účastní jako každoročně Dne čisté mobility v Českých Budějovicích :
https://www.radambuk.cz/16-9-2021-den-ciste-mobility-eccb/
V letošním roce se akce koná na náměstí Přemysla Otakara II.
Podrobné informace a instrukce dají žákům třídní učitelky.


10.9.2021     16.21
Informace k provozu škol od 13.9.2021
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo informace k provozu škol od 13.9., nahlédnout do nich můžete v příloze níže.
Nadále zůstává povinnost nosit v budově školy ochranu dýchacích cest ve společných prostorách - chodbách, WC ap.


10.9.2021    11:45
V galerii naleznete nové fotografie z Projektového dne na ČRG a fotografie prvňáčků.


10.9.2021    8.37
Jmenování zástupkyně ředitelky školy
Od 1.9.2021 byla paní Aneta Houdková jmenována zástupkyní ředitelky školy.
Zároveň se paní Houdková stává výchovnou poradkyní školy.


10.9.2021     8.29
Školení Office 365 a Teams pro žáky a rodiče
Vážení rodiče, od příštího týdne budou v 5.třídách probíhat školení Office 365 a Teams.
Žákům budou přidělenena hesla k jejich e-mailovým účtům (hesla se nebudou měnit), aby se mohli přihlásit k účtu školy i z domova. Zdarma pak mohou využívat aplikace Office (word, excel, power point...)
Prezentaci (návod) v PDF naleznete níže.
Pokud byste měli zájem o prezenční školení v ovládání aplikací ve škole, napište, prosím, na e-mail aneta.houdkova@zsborsov.cz . Školení bude provedeno v minimálním počtu 10 rodičů.


9.9.2021    14.47
Informace o příchodu do školy a vstupu rodičů prvňáčků
Vážení rodiče žáků 1.tříd, příští týden bude poslední, ve kterém budete moci ráno doprovázet své dítě do budovy školy.
Děti se již hezky osamostatnily a jistě zvládnou přezutí a převlečení v šatně i odchod do své třídy samostatně.
Od 7.20 je také na chodbě v přízemí pedagogický dozor, který prvňáčkům pomůže.
Připravte, prosím, proto děti na to, že od pondělí 20.9. budou do tříd chodit samy.

Zároveň znovu upozorňujeme, že žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, mají vstup do školy povolen až od 7.40.
Žáci mohou do ŠD přicházet do 7.30. Mezi 7.30 a 7.40 si uklízejí hračky a připravují se na odchod do tříd.
Pokud žák přijde mezi 7.30 a 7.40, musí vyčkat před školou.
Vstup do budovy je umožněn předním i zadním vchodem.

Některé děti se stále snaží vstupovat do školy dříve, žádají družinové děti přezouvající se v šatně o otevření dveří apod.
Žáci byli důrazně poučeni, že z důvodu bezpečnosti nesmí do budovy vpouštět jiné osoby (žáky, rodiče a cizí osoby).
Učitelka nebo asistentka, která bude vykonávat ranní dohled mezi 7.20 - 7.40 bude také důsledně dbát na to, aby byly do budovy vpuštěny pouze žáci zapsaní do ŠD.


9.9.2021    13.17
Ukončení testování ve školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

Prozatím MŠMT nevydalo žádné další informace upravující další opatření (např. povinnost nošení roušek ve společných prostorách ap.)


9.9.2021    10.52
Zájmové kroužky
Nabídku kroužků a podrobné informace naleznete na :  https://www.zsborsov.cz/krouzky/
Přihlášky obdrží žáci ve škole nebo jsou ke stažení v sekci Kroužky.
Pokyny k platbě poskytneme po zahájení činnosti kroužků.
Kroužky budou pravděpodobně otevřeny od 4. října (pokud se nezmění epidemická situace).
V případě, že bude kroužek otevřen jindy než od 4.10., bude Vás informovat přímo lektor.


8.9.2021     13.56
Fotografie ze slavnostního pasování prvňáčků naleznete ve fotogalerii.


8.9.2021     13.30
Projektový den na ČRG
Dnes se třída 5.B zúčastnila dalšího projektového dne Českého reálného gymnázia. Na programu byly dva workshopy.
Nejdříve jsme si vyzkoušeli pracovat s počítačovými fotografickými programy, které můžeme využít i při výuce na naší škole. Potom jsme si zkusili fotografovat v exteriéru. Někteří naši žáci uplatnili zkušenosti z našeho fotografického kroužku. Fotografie, které žáci vytvořili, s námi bude ČRG sdílet a brzy se objeví i na našich stránkách nebo je děti dostanou k dispozici.
V druhé části projektového dne jsme pracovali s mikroskopy. Naši žáci mají s mikroskopováním zkušenosti z našich pravidelných školních akcí, ale přesto je i tento workshop velmi zaujal a naučil je mnoho nového. Již se těšíme, až si vyzkoušíme obdobnou práci s mikroskopy, které jsme nedávno získali z grantu.
Fotografie z projektového dne naleznete ve fotogalerii.
Fotografie, které nafotili naši žáci, najdete na :
https://drive.google.com/drive/folders/18QeYr2I9vV-y9QrHZjZKJ6LvE-QCQL-c?usp=sharing


7.9.2021    10.50
Informace k vyzvedávání žáků 1. až 3.tříd po obědě a příchod nedružinových žáků ráno do školy
Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, informace týkající se vyzvedávání žáků po obědě (jsou umístěné i na dveřích školy).
Z kapacitních důvodů je nutné se ve školní jídelně vystřídat, a proto, prosím, omezte předčasné čekání před školou v čase, kdy je Vaše dítě ještě na obědě.
Dále připomínáme, že nedružinové děti mají ráno přístup do školy až od 7.40.


7.9.2021    8.10
Škola v přírodě - 20.-24.6. 2022
Vážení rodiče, v letošním školním roce se koná škola v přírodě (náhrada za loňský neuskutečněný "covidový" pobyt) v termínu 20.-24.6. 2022. ŠVP se z kapacitních důvodů budou účastnit vždy už pouze 4. a 5.třídy a bude se konat vždy ob jeden rok.
(Zvažujeme možnost, že by jezdily i nižší ročníky v jiném termínu nebo do jiného zařízení.)
Žáci dostanou přihlášky, které nám, prosím, závazně vyplňte do 30.září. Dítě lze v průběhu roku ze závažných důvodů odhlásit, ale nebude možné ho dodatečně přihlásit.


6.9.2021    18.51
Fotografie - 1.třídy
Fotografie prvňáčků naleznete v nejbližších dnech v sekci Fotogalerie (termín zveřejnění upřesníme).
Fotografie si můžete zdarma stáhnout nebo Vám je na vyžádání zašleme na Váš e-mail.
Ukázka viz níže.


6.9.2021    13.22
Vánoční focení
V úterý 14.9. proběhne na škole vánoční focení dětí. Fotografie dostanou žáci domů, odebrat je ale nemusí.
Pokud se žák nebude chtít fotit, nahlásí to třídní učitelce.
Ukázka viz níže.


Aktualizováno 6.9.2021    19.36
Informace o možnosti přerušit docházku do ŠD - pro žáky navštěvující ŠD před zájmovými kroužky
Vážení rodiče, nabízíme možnost přerušení docházky do ŠD pro žáky, kteří jsou přihlášení do 5.oddělení ŠD (tzv. Hlídáčku) nebo žáky z dalších oddělení družiny, kteří chtějí družinu využívat pouze před zájmovými kroužky.
Své děti, prosím, neodhlašujte, protože zájem o ŠD se stále mění, oddělení jsou již naplněná a mohlo by se stát, že v případě zahájení kroužků již nebudeme moci Vaše dítě z kapacitních důvodů přijmout.
Přerušení stačí oznámit e-mailem. Žák v době přerušení nehradí poplatek za ŠD.
Pozn. : "Hlídáček" je jedno z odděleních školní družiny, úplata je stanovena podle frekvence jeho využívání :
https://www.zsborsov.cz/zakladni-informace/


3.9.2021     18.11
Jihočeský Deník - fotografie ze slavnostního zahájení školního roku - uvítání prvňáčků
Vážení rodiče, fotografie zveřejněné v Deníku naleznete na :
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/galerie-odstartoval-novy-skolni-rok-do-lavic-usedli-prvnacci-i-mazaci-20210901.html?preview=7d2ab2b915e52dad8f79e3860b19f851&t=1630650336
Dnes vyšly některé snímky také v tištěném Deníku.


3.9.2021    13.16
Nabídka akce
Dovolujeme si zveřejnit informace o akci Ecce Homole :


2.9.2021     11.00
Info ŠJ - navýšení ceny obědů
Vážení rodiče, na základě vyhlášky 272/2021 platné od 1.9.2021 se od 1.9.2021 zvyšují ceny stravného.
Upravte si, prosím, případně výši inkasa.

  • 1. - 4. ročník: oběd = 30,- Kč
  • 5. ročník, oběd = 32,- Kč

1.9.2021     7.10
Přání do školního roku 2021/2022
Vážení rodiče,
loňský rok byl náročný, ale kromě potíží přinesl do naší práce a školního života i pozitiva, naučil například žáky i učitele používat nové metody a způsoby práce.
Doufáme, že letošní školní rok už snad bude klidnější, ale i v něm se budeme snažit školu posouvat dopředu a hledat možnosti zlepšení ( office, teams, EŽK, využívání grantů a programů, spolupráce s dalšími školami...).
Základ výchovy je v rodině, důležitá je proto spolupráce školy a rodiny. Nebojte se přijít za námi do školy, ptejte se.
Já i celý pedagogický sbor budeme rádi za Vaše názory, podněty či připomínky.
Jsme součástí jednoho týmu, jehož výsledkem snažení je mladý vzdělaný člověk, který je vybaven dostatečnými znalostmi a schopnostmi, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu i v životě.
Přejeme Vám, našim dětem i nám pohodový a klidný školní rok 2021/20222.
Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


31.8.2021     12:00
Připomenutí jednosměrného příjezdu ke škole v ranních hodinách
Vážení rodiče, i v letošním školním roce si Vás dovolujeme požádat o dodržování dohody jednosměrném provozu na silnici vedoucí ke škole v době od 7.30 do 8.00. 
Ke škole prosím přijíždějte z ulice Poříčská a odjíždějte směrem k silu.
Usnadníte tak dopravní situaci i bezpečnost dětí před školou. Jménem ohleduplných a pravidla respektujících rodičů i jménem školy upozorňuji rodiče, kteří se při cestě ke škole chovají velmi bezohledně jak při jízdě, tak i při parkování (respektive neparkování), že v případě dalších problémů budeme nuceni přistoupit k opatřením jako je např. dohled policie ČR apod. 


31.8.     10:00
Informace pro rodiče prvňáků - Co žák musí míti, aby do školy mohl jíti?
Po kliknutí na obrázek, se zvětší.


30.8.2021     12.00
Elektronické žákovské knížky a třídní knihy
Vážení rodiče, po důkladném zvážení jsme se rozhodli ve 4. a 5.ročníku začít používat elektronické žákovské knížky.
El.žákovské pro nižší ročníky zavedeme v příštím školním roce. Využívání EŽK v 1.ročníku zvažujeme a zavedeme je až na základě ověření používání EŽK ve vyšších ročnících.
Pro všechny ročníky budou letos zavedeny elektronické třídní knihy.
Bližší informace Vám sdělíme na začátku září.


30.8.2021     11.50
Office 365 a Teams pro 3. až 5.ročník
V měsíci říjnu a listopadu se žáci 4. a 5.tříd účastní školení aplikace Office 365  a Teams.
Žáci 3.ročníku budou seznámeni se základy používání těchto aplikací v lednu.


28.8.2021     18.53
Info
Organizaci školního roku naleznete v sekci - Základní škola :  https://www.zsborsov.cz/organizace-skolniho-roku/
Dne 27.9.2021 vyhlašuje škola ředitelské volno.
Rozvrhy jednotlivých tříd obdrží žáci ve čtvrtek 2.9.


27.8.2021    8.21
Reakce MŠMT k dezinformacím
Vážení rodiče, ministerstvo školství zveřejnilo dokument k dezinformacím týkajících se návratu žáků do škol.
Zveřejňujeme text MŠMT :
Ministerstvo školství (MŠMT) v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Proto MŠMT vydává toto své vyjádření, kterým reaguje na zmíněné dezinformace.

Celý dokument naleznete na :
https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/


Aktualizace 18.8.2021     10.00
Informace k zahájení školního roku
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo manuál týkající se covidových opatření při zahájení školního roku - viz níže. 
Žáci se budou v září 3x testovat na onemocnění covid 19. Testování bude provedeno ATG testy, žák se může testovat vlastním testem schváleným MZ. Testovaní žáci nemusí mít ve třídě respirátor. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nadále vztahuje na společné prostory (chodby, WC...). V případě, že žák odmítne testování, je povinen mít ochranu dýchacích cest i ve třídě. V případě, že žák odmítne testování i nošení ochrany dýchacích cest, nemůže se výuky ve škole účastnit a bude mu povoleno domácí vzdělávání.
Testování bude provedeno v termínech 1.9. (1.třída až 2.9.), 6. a 9.9.2021. 

Provoz školy 1.9.2021 :
1.třída :         8.00 - cca 8.45
Proběhne slavnostní pasování dětí na školáky, ceremoniál se uskuteční na zahradě školy. Následně děti půjdou do svých nových tříd a seznámí se se školou. Z důvodu protiepidemických opatření nebudou rodiče do školy vpuštěni a účastní se pouze zahradního ceremoniálu.
2. - 5.třída :    8.00 - 9.30 (žáci budou testováni na covid)
Provoz ŠD 1.9.2021 :
Změna :
9.30 - 11.00 (ranní družina nefunguje)
Z provozních a organizačních důvodů žádáme rodiče, aby do 24.8. nahlásili zájem o umístění dítěte do družiny na první školní den 1.9.2021 na e-mail reditelka @zsborsov.cz. Zároveň do e-mailu uveďte, zda bude mít žák přihlášený oběd.
Obědy :
Obědy jsou dne 1.9. automaticky odhlášené. Pokud bude žák v družině, obědy si musí individuálně přihlásit sám nebo si vezme větší svačinu.

Provoz školy od 2.9. do 3.9.2021 :
1.třída :
Výuka 2.9. - do 9.40 (2 hodiny). Žáci budou testováni na covid (pokud MŠMT nenařídí testování již 1.9.)
Výuka 3.9. - do 10.45 (3 hodiny)
2. - 5.třída :
Výuka 2. a 3.9. - do 11.40
Budou probíhat přípravné třídnické práce s třídními učitelkami.
Provoz ŠD od 2.9. do 3.9.2021 :
Ranní          - 6.00 - 7.40
Odpolední - 11.40 - 16.30
Obědy :
Obědy mají žáci automaticky přihlášené. Třídy se na obědě vystřídají postupně od nejnižších do nejvyšších ročníků. Žáci vyšších ročníků, kteří jdou na oběd, budou tedy fakticky končit později než v 11.40. Před obědem bude nad žáky vykonáván dohled.

Provoz školy a ŠD od 6.9.2021 :
Všechny třídy budou mít již provoz podle rozvrhu.
ŠD funguje standardně od 6.00 do 16.30.


26.6.2021      14.35
Opět parkování u školy aneb "je to marný, je to marný, je to marný"
Vážení rodiče, velmi jsem zvažovala, jestli ještě nyní, těsně před koncem školního roku, mám znovu psát o parkování u školy. Byla jsem ale požádána několika rodiči, ať tak učiním.
I když každoročně NĚKOLIKRÁT píšeme na web instrukce a žádosti týkající se parkování, někteří rodiče stále komplikují příjezd ke škole v ranních hodinách, omezují ostatní rodiče a velmi výrazně ohrožují BEZPEČNOST DĚTÍ  a to jak svých, tak ostatních.

Někteří rodiče stále nejsou ochotni parkovat na parkovišti (i když je na něm volné místo), ale zastaví co nejblíže školy u popelnic, takže zabrání ostatním autům v projetí. Často jsem svědkem, že v kopci ke škole stojí několik aut, zatímco se některá maminka či tatínek dlouze loučí se svým dítětem, vyndavá mu z auta tašku a naprosto nedbá na ostatní. Navíc tito rodiče nechávají své děti, aby vystupovaly směrem do silnice !!! Je mi líto, že musím napsat následující slova, ale domnívám se, že nikoho nezabije, když bude muset udělat pár kroků navíc, ale to, že dítě vystoupí do silnice ve chvíli, kdy se kolem snaží projet další auto, ho zabít může !!!
Jednosměrný průjezd kolem školy v nejfrekventovanější době mezi 7.30 a 7.55 také někteří rodiče stále nedodržují, i když jste ho iniciovali právě vy, rodiče. Nemůžeme ho nařídit, ale komplikujete situaci jen sami sobě.
Děkujeme ohleduplným rodičům, kteří dodržují parkovací řád školy i pravidla bezpečnosti provozu a upozorňujeme ty rodiče, kteří ohrožují bezpečnost dětí, že při opakovaných přestupcích bude situace řešena s policií ČR.
Mgr. Eva Hnudová, ŘŠ


3.6.2021     9.38
Informace o kontrole z KHS
Dne 1.6. proběhla na škole kontrola KHS týkající se dodržování stanovených mimořádných opatření.
Veškerá
opatření byla shledána v pořádku. Protokol z kontroly naleznete v sekci Základní škola - Dokumenty - Zprávy.