Vnitřní směrnice


Školní řád ke stažení:


           

Dodatek ke školnímu řádu - GDPR:


Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:


Dodatek k hodnocení při distanční výuce:


Školní výlety:Vnitřní řád školní družiny:

                 

Provozní řád parkoviště:

POUŽÍVÁNÍ PC

Zákaz vyhledávání internetových stránek s agresivním nebo erotickým obsahem

Žáci mají přísně zakázáno na počítačích vyhledávat stránky (hry apod.) s erotickým nebo s agresivním násilnickým obsahem. Tyto stránky ohrožují mravní výchovu dětí a dále se mohou bez vědomí uživatele přepnout na placené internetové služby.V případě, že se žák na tyto stránky připojí a stránky budou přesměrovány na placené služby, bude žák povinen celou částku škole uhradit. Porušení zákazu bude potrestáno ředitelskou důtkou nebo sníženým stupněm z chování.